Bilde av Rathe, Kaja Jenssen
Bilde av Rathe, Kaja Jenssen
Institute of philosophy and first semester studies kaja.j.rathe@uit.no

Kaja Jenssen Rathe


Job description

PhD Research Fellow


 • Kaja Jenssen Rathe :
  Forever Foreigners: The Temporality of Immigrant Indebtedness
  Journal of the British Society for Phenomenology 2023 ARKIV / DOI
 • Kaja Jenssen Rathe :
  Mellom aktivitet og passivitet: Maurice Merleau-Ponty og kjærlighet som institusjon
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2022 ARKIV / DOI
 • Kaja Jenssen Rathe :
  Sartre, Merleau-Ponty og mening i maleriet
  Universitetsforlaget 2021
 • Kaja Jenssen Rathe :
  Relearning to Think: Toward a Biological Conception of Rationality
  Educational Philosophy and Theory 2020 DOI
 • Kaja Jenssen Rathe :
  Reflections on critical phenomenology: The question of method and implications for political philosophy
  2023
 • Kaja Jenssen Rathe :
  Væren og Intet - 80 år
  Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie 11. December 2023 FULLTEKST
 • Kaja Jenssen Rathe :
  Feeling Out of Sync: Immigrant Indebtedness and the Phenomenology of Fatigue
  2023
 • Kaja Jenssen Rathe :
  Feeling Out of Sync: Immigrant Indebtedness and the Phenomenology of Fatigue
  2023
 • Kaja Jenssen Rathe :
  Four Comments on Serena Parekh's No Refuge: Ethics and The Global Refugee Crisis
  2022
 • Kaja Jenssen Rathe :
  Simone de Beauvoir og feminisme
  2022
 • Kaja Jenssen Rathe :
  Towards a Critical Phenomenology of Borders and Migration: Introduction to the Themed Issue
  Puncta: Journal of Critical Phenomenology 2022 DOI
 • Kaja Jenssen Rathe :
  Når fenomenologien blir politisk
  Agora 2021 DOI
 • Kaja Jenssen Rathe :
  Between Erotic Perception and Lived Openness: Maurice Merleau-Ponty's Perspective on Love
  2021
 • Rosalind Goldberg, Kaja Jenssen Rathe :
  Plastisitet – En samtale om Catherine Malabous begrep
  2020
 • Kaja Jenssen Rathe :
  Rethinking Humanism: Merleau-Ponty, Machiavelli and Critical Phenomenology
  2018
 • Catherine Malabou, Karin Kukkonen, Kaja Jenssen Rathe :
  Litteratur på Blå: Catherine Malabou og den plastiske hjerne
  2018
 • Kaja Jenssen Rathe :
  Den biologiske Kant
  Agora 2018 DOI
 • Martina Ferrari, Devin Fitzpatrick, Shannon Hayes, Sarah McLay, Kaja Jenssen Rathe, Amie Zimmer :
  Editors' Introduction: Reflections on the First Issue
  Puncta: Journal of Critical Phenomenology 2018 DOI
 • Kaja Jenssen Rathe :
  Hva skal vi gjøre med hjernen vår?
  2017
 • Kaja Jenssen Rathe :
  Politikkens nye former: Intervju med Judith Revel
  Agora 2014 DOI

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Phenomenology/critical phenomenology, political philosophy, feminist philosophy, migration, Maurice Merleau-Ponty