No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Computer Science bjorn.a.juliussen@uit.no +4777646347 47670325 Tromsø REALF A 258

Juliussen, Bjørn Aslak


Job description

Doctoral Research Fellow


 • Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Bjørn Aslak Juliussen, Steven Hicks, Vajira L B Thambawita, Håvard D. Johansen et al.:
  Njord: a fishing trawler dataset
  ACM Publications 2022 DOI
 • Bjørn Aslak Juliussen :
  Personvernpodden #6 Ingenting å skjule: dataens tilbakevirkende kraft
  10. March 2022
 • Bjørn Aslak Juliussen :
  Personvernpodden #7 Ingenting å skjule: formålsutglidning og nedkjølingseffekt
  25. March 2022
 • Bjørn Aslak Juliussen :
  Personvernpodden #5 Ingenting å skjule: "Privatisering" av myndighetsovervåkning
  23. February 2022
 • Dag Johansen, Bjørn Aslak Juliussen, Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Pål Halvorsen, Håvard D. Johansen et al.:
  Sustainable commercial fishing: Digital inspectors to the rescue
  Arctic Frontiers : Abstracts 2022
 • Michael Alexander Riegler, Dag Johansen, Bjørn Aslak Juliussen, Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Pål Halvorsen et al.:
  Njord: An out-in-the-wild real world fish vessel catch analysis dataset
  Arctic Frontiers : Abstracts 2022
 • Håvard D. Johansen, Dag Johansen, Bjørn Aslak Juliussen, Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Pål Halvorsen et al.:
  Sustainable commercial fishing: Digital inspectors to the rescue
  2022
 • Michael Alexander Riegler, Dag Johansen, Bjørn Aslak Juliussen, Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Pål Halvorsen et al.:
  Njord: An out-in-the-wild real world fish vessel catch analysis dataset
  2022
 • Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Bjørn Aslak Juliussen, Steven A. Hicks, Vajira Thambawita, Håvard D. Johansen et al.:
  Njord: A Fishing Trawler Dataset
  2022
 • Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Bjørn Aslak Juliussen, Steven A. Hicks, Vajira Thambawita, Håvard D. Johansen et al.:
  Njord: A Fishing Trawler Dataset
  2022
 • Bjørn Aslak Juliussen :
  Jus-eksperter mener norske myndigheter tar feil om Etterretningstjenestens overvåkningssystem
  nrkbeta.no 17. September 2021
 • Bjørn Aslak Juliussen :
  Tilrettelagt innhenting og etterlevelse av EØS-rettslige forpliktelser
  Rett24.no 31. August 2021
 • Bjørn Aslak Juliussen :
  Tilrettelagt innhenting – et svar til Forsvarsdepartementet
  Rett24.no 03. September 2021

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  REALF A 258

  Click for bigger map