Bilde av Blix, Bodil Hansen
Bilde av Blix, Bodil Hansen
Department of Health and Care Sciences bodil.hansen.blix@uit.no +4777660682 971 63 652 Tromsø MH2 L.11.347

Bodil Hansen Blix


Professor

Job description

Professor at the Department of health and care sciences

Head of the Master's degree program in aging and geriatric healthcare

Chair of the research group Centre for care research north


 • Lena Yvonne Bjerkmo, Ann Karin Helgesen, Bodil Hansen Blix :
  Being and becoming ‘a frail older adult’: Meaning-making and resistance through storytelling
  Journal of Aging Studies 2023 ARKIV / DOI
 • Tone Åshild Dinesen, Bodil Hansen Blix, Astrid Gramstad :
  Professional strategies in upper secondary school dropout management among youth in the Sami areas of Norway: a focus group study
  International Journal of Circumpolar Health 2023 ARKIV / DOI
 • Kristin Synnøve Voie, Bodil Hansen Blix, Ann Karin Helgesen, Toril Agnete Larsen, Kjersti Sunde Mæhre :
  Professional home care providers' conceptualisations of frailty in the context of home care: A focus group study
  International Journal of Older People Nursing 2022 ARKIV / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Mai Camilla Munkejord :
  Indigenous Sami Family Caregivers’ Experiences With Accessing and Collaborating With Municipal Health and Care Services
  Global Qualitative Nursing Research 14. September 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Gudmund Ågotnes :
  Aging successfully in the changing Norwegian welfare state: A policy analysis framed by critical gerontology
  The gerontologist 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Lena Yvonne Bjerkmo, Ann Karin Helgesen, Bodil Hansen Blix :
  Experiences of Being Significant Others to Older Adults with Frailty Living Alone in Rural Arctic Norway: A Qualitative Study
  Risk Mangement and Healthcare Policy 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Berit Støre Brinchmann, Siri Lyngmo, Sine Maria Herholdt-Lomholdt, Bodil Hansen Blix :
  Multiple perspectives and dialogue in understanding experiences of living with eating disorders: Two narratives—four unpackings
  Journal of Eating Disorders 2022 ARKIV / DOI
 • Bodil Hansen Blix :
  The Norwegian health care system: Historic development, organisation, funding, and recent reforms
  2023
 • Hanne Wilhelms, Bodil Hansen Blix :
  Helseforskere ut mot Kjerkol: Kan føre til større sosial ulikhet
  27. January 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Hvordan mener helse- og omsorgsministeren at vi skal planlegge for alderdommen?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 25. January 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Studio 2 P2: Har vi for store forventninger til myndighetene når det gjelder eldreomsorg?
  25. January 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Det var den høsten aldringen fikk sine "15 minutes of fame"
  Tidsskriftet sykepleien 15. January 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Synet vårt på aldring må endres
  Bergens Tidende, Debattsider 21. January 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Mette Bøe Lyngstad :
  Nye og nødvendige fortellinger om demens
  Avisa Vårt land 25. January 2023 FULLTEKST
 • Hanne Wilhelms, Bodil Hansen Blix :
  Morgensending NRK Troms
  27. January 2023
 • Hanne Wilhelms, Bodil Hansen Blix :
  Reagerer på utspill
  27. January 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Når sosialdemokrater abdiserer
  Nordnorsk Debatt 01. February 2023 FULLTEKST
 • Tove (avisa Nordlys) Myhre, Bodil Hansen Blix :
  Det var et eventyr. Min takknemlighetsgjeld er evig til de menneskene
  15. April 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Ein lågterskel introduksjon til narrativ som metode og studieobjekt
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Vi må utdanne tenkere. Det er et spørsmål om liv og død.
  Tidsskriftet sykepleien 15. May 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Den nye "generasjon prestasjon"?: Perspektiv på aldring og eldreomsorg
  2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Analyser av narrativ, narrative analyser og narrative inquiry
  2022
 • Elisabet Aaraas, Bodil Hansen Blix :
  Hun ønsker å skape et samfunn hvor det er godt å bli gammel
  22. February 2022 FULLTEKST
 • Elisabet Aaraas, Bodil Hansen Blix :
  Hun ønsker å skape et samfunn hvor det er godt å bli gammel
  03. March 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Mai Camilla Munkejord :
  Indigenous Sami family caregivers' experiences with accessing and collaborating with public care services in Norway
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Perspektiver på aldring, eldre medborgere og samfunn
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Demografisk utvikling og konsekvenser for eldreomsorg i årene som kommer
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester: Mellom rettigheter, standarder og skjønn
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  "Ways of telling": Narrativt verksted
  2022
 • Bodil Hansen Blix, Gudmund Ågotnes :
  "Suksessfull aldring" i en velferdsstat i endring
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Hva er forskjellen på Lady Gaga og norsk eldreomsorg?
  Tidsskriftet sykepleien 11. April 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Norsk eldreomsorg har mye å lære av Lady Gaga
  Bergens Tidende 17. April 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Erfaring er ikke noe man har, men noe man gjør
  Tidsskriftet sykepleien 15. April 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Alderdommen skal leves, ikke presteres
  Tidsskriftet sykepleien 01. August 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  The travelling and turns of being and becoming a narrative inquirer
  2022
 • Petter Hveem, Bodil Hansen Blix :
  Fremtidens uformelle omsorg overfor personer med demens
  22. March 2022 FULLTEKST
 • Kaja Figenschou, Bodil Hansen Blix :
  Intervju P1+ Holm
  09. March 2022 FULLTEKST
 • Lill Sverresdatter Larsen, Silje Naustvik, Bodil Hansen Blix :
  Sykepleierpodden episode 41: Sykepleie, sykepleiere og forskning
  12. April 2022 FULLTEKST
 • Marit Kirkevold, Bodil Hansen Blix :
  Kommunale helsetjenester er et forskningssultent felt
  Dagens medisin 10. October 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Narrativ omsorg - en praksis og et mellommenneskelig fenomen
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg i åra som kjem
  2022
 • Bodil Hansen Blix, Eskil Skjeldal :
  Representasjon i forskning: hva er det, og kan vi ta det for gitt?
  10. January 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Om kvalitativ metode i forskning: Intervju og fokusgrupper
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Politikere - lær av sykepleierne
  Tidsskriftet sykepleien 29. November 2022 FULLTEKST
 • Morten Lønhaug-Næss, Monika Dybdahl Jakobsen, Bodil Hansen Blix, Trine Strand Bergmo, Jill-Marit Moholt :
  Older high-utilization patients in Norwegian somatic hospitals - a national register-based study
  2022
 • Jill-Marit Moholt, Audhild Høyem, Bodil Hansen Blix, Cathrine Arntzen :
  Helsepersonells erfaringer med ytelse av kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre stormottakere av somatiske sykehustjenester
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  "Må vi snakke om alt, da?" Samtale om aldring, fortelling, taushet og åpenhet med prost Trond Bakkevig og psykolog Anna Helle-Valle
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Et fakkeltog for dem som bare kan drømme om å møtes på halvveien
  iFinnmark 05. December 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Stinne Glasdam, Frode F. Jacobsen :
  Introduksjon til spesialnummer om etnisk og kulturelt mangfold i helse- og omsorgstjenestene i kommunene
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2022 ARKIV / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Helge Stalsberg, Jill-Marit Moholt :
  Demografisk utvikling og uformell omsorg i fremtidens eldreomsorg
  2021

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  I am a registered nurse, Master of health sciences and PhD of health sciences. I currently work as  professor in the Department of health and care sciences. I am chair of the Master's degree program in ageing and geriatric health care. I am chair of the research group Centre for care research north. My research interests are in the intersections of critical gerontology, narrative gerontology, and healthcare service research, and I have a special interest for inequities in health and health care. I am interested in the lives and well-being of older adults in general, and indigenous Sami older adults in particular. My methodological expertise is in qualitative research and narrative studies.

  Editorial board member Tidsskrift for omsorgsforskning [Journal of care research]

  Editorial board member Journal of Aging Studies

  Member of operating board for the national researcher school MUNI-HEALTH-CARE

  Member of the PhD board for nursing and health care sciences, Ilisimatusarfik, University of Greenland

  Columnist in Tidsskriftet Sykepleien

  MH2 L.11.347

  Click for bigger map