Bodil Hansen Blix


Professor

Job description

Professor at the Department of health and care sciences

Head of the Master's degree program in aging and geriatric healthcare

Chair of the research group Centre for care research north


 • Kristin Synnøve Voie, Janine Wiles, Bodil Hansen Blix, Margrethe Kristiansen, Ann Karin Helgesen, Kjersti Sunde Mæhre :
  Older people enacting resilience in stories about living alone and receiving home care
  Ageing & Society 2024 DOI
 • Kristin Synnøve Voie, Janine Wiles, Kjersti Sunde Mæhre, Margrethe Kristiansen, Ann Karin Helgesen, Bodil Hansen Blix :
  The timescapes of older adults living alone and receiving home care: An interview study
  Journal of Aging Studies 2024 DOI
 • Bodil Hansen Blix, D. Jean Clandinin, Pamela Steeves, Vera Caine :
  Entangling Reciprocity With the Relational in Narrative Inquiry
  Qualitative Inquiry 05. June 2023 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Mette Bøe Lyngstad, Bodil Hansen Blix :
  A window of opportunities: Composing a relational space for living and telling sustainable stories to live by
  Nordic Journal of Art and Research (A & R) 2023 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Morten Lønhaug-Næss, Monika Dybdahl Jakobsen, Bodil Hansen Blix, Trine Strand Bergmo, Matthias Hoben, Jill-Marit Moholt :
  Older high-cost patients in Norwegian somatic hospitals: A register-based study of patient characteristics
  BMJ Open 05. October 2023 DATA / ARKIV / DOI
 • Lena Yvonne Bjerkmo, Ann Karin Helgesen, Bodil Hansen Blix :
  Being and becoming ‘a frail older adult’: Meaning-making and resistance through storytelling
  Journal of Aging Studies 2023 ARKIV / DOI
 • Tone Åshild Dinesen, Bodil Hansen Blix, Astrid Gramstad :
  Professional strategies in upper secondary school dropout management among youth in the Sami areas of Norway: a focus group study
  International Journal of Circumpolar Health 2023 ARKIV / DOI
 • Bodil Hansen Blix :
  Dette er min solidaritetserklæring og mitt fakkeltog for dem som aldri hever røsten
  Tidsskriftet sykepleien 15. February 2024 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Hvordan mener helse- og omsorgsministeren at vi skal planlegge for alderdommen?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 25. January 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Når sosialdemokrater abdiserer
  Nordnorsk Debatt 01. February 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Luthers stråmenn
  dagensmedisin.no 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Vi må slutte å snakke om varme hender, og etterlyse skarpe hjerner i stedet
  Dagens medisin 07. September 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  «DU tar ansvar!»: De fire bud for en god alderdom (og en bærekraftig velferdsstat)
  Tidsskrift for omsorgsforskning 22. September 2023 DOI
 • Bodil Hansen Blix :
  Studio 2 P2: Har vi for store forventninger til myndighetene når det gjelder eldreomsorg?
  25. January 2023 FULLTEKST
 • Hanne Wilhelms, Bodil Hansen Blix :
  Reagerer på utspill
  27. January 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Mette Bøe Lyngstad :
  Nye og nødvendige fortellinger om demens
  Avisa Vårt land 25. January 2023 FULLTEKST
 • Hanne Wilhelms, Bodil Hansen Blix :
  Helseforskere ut mot Kjerkol: Kan føre til større sosial ulikhet
  27. January 2023 FULLTEKST
 • Hanne Wilhelms, Bodil Hansen Blix :
  Morgensending NRK Troms
  27. January 2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Et brøl for dem som ikke når gjennom lydmuren
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Ein lågterskel introduksjon til narrativ som metode og studieobjekt
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Vi må utdanne tenkere. Det er et spørsmål om liv og død.
  Tidsskriftet sykepleien 15. May 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Is there room for silence and other ways of telling in narrative gerontology and narrative care?
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Jeg er drittlei av å høre at folk må ta ansvar!
  Agenda Magasin 08. June 2023 FULLTEKST
 • Tove (avisa Nordlys) Myhre, Bodil Hansen Blix :
  Det var et eventyr. Min takknemlighetsgjeld er evig til de menneskene
  15. April 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Morten Hopkins Kræmer :
  Hva er en god alderdom?
  20. August 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Eldreomsorgens "fifteen minutes of fame" er over for denne gang. Hva nå?
  Tidsskriftet sykepleien 15. September 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Lesetips til Listhaug før neste politiske debatt om sykehjem
  Nordnorsk Debatt 30. June 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Må en være hjemme? Paneldebatt Arendalsuka 2023
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Hvorfor sykehjem er det opplagte arbeidssted for folk som elsker fortellinger
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Demens i familie- og pårørendeperspektiv
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  En hilsen til alle som savner
  Nordnorsk debatt - Nordlys 27. December 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Det var den høsten aldringen fikk sine "15 minutes of fame"
  Tidsskriftet sykepleien 15. January 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Det er ikke alle som kan "bo trygt hjemme"
  Nordnorsk Debatt 23. June 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Mai Camilla Munkejord :
  Samiske pårørendes erfaringer med kontakt og samarbeid med kommunale omsorgstjenester
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Tanker om godteri, maktmennesker og tillit
  Nordnorsk Debatt 06. December 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Jeg lover aldri å bli så historieløs og blind for privilegier at jeg tar velferdsstaten for gitt
  Tidsskriftet sykepleien 15. December 2023 FULLTEKST
 • Morten Hopkins Kræmer, Bodil Hansen Blix :
  Er eldre den nye "generasjon prestasjon"?
  18. November 2023 FULLTEKST
 • Siw Ellen Jakobsen, Bodil Hansen Blix :
  Har gamle folk blitt den nye "generasjon prestasjon"?
  09. November 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Er dagens gamle den nye "generasjon prestasjon"? Key note på Den 8. norske aldersforskningskongressen
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  The Norwegian health care system: Historic development, organisation, funding, and recent reforms
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Synet vårt på aldring må endres
  Bergens Tidende, Debattsider 21. January 2023 FULLTEKST
 • Kristin Synnøve Voie, Janine Wiles, Bodil Hansen Blix, Margrethe Kristiansen, Ann Karin Helgesen, Kjersti Sunde Mæhre :
  Resiliense i eldre menneskers fortellinger om å bo alene og motta hjemmetjenster
  2023
 • Bodil Hansen Blix, Kjersti Sunde Mæhre, Margrethe Kristiansen, Ann Karin Helgesen, Janine Wiles :
  Resiliens i eldre menneskers fortellinger om å bo alene og motta hjemmetjenester
  2023
 • Jill-Marit Moholt, Bodil Hansen Blix :
  Hjem, kjære hjem?
  Klassekampen 07. September 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Den nye "generasjon prestasjon"?: Perspektiv på aldring og eldreomsorg
  2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Analyser av narrativ, narrative analyser og narrative inquiry
  2022
 • Elisabet Aaraas, Bodil Hansen Blix :
  Hun ønsker å skape et samfunn hvor det er godt å bli gammel
  22. February 2022 FULLTEKST
 • Elisabet Aaraas, Bodil Hansen Blix :
  Hun ønsker å skape et samfunn hvor det er godt å bli gammel
  03. March 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Mai Camilla Munkejord :
  Indigenous Sami family caregivers' experiences with accessing and collaborating with public care services in Norway
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Perspektiver på aldring, eldre medborgere og samfunn
  2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  I am a registered nurse, Master of health sciences and PhD of health sciences. I currently work as  professor in the Department of health and care sciences. I am chair of the Master's degree program in ageing and geriatric health care. I am chair of the research group Centre for care research north. My research interests are in the intersections of critical gerontology, narrative gerontology, and healthcare service research, and I have a special interest for inequities in health and health care. I am interested in the lives and well-being of older adults in general, and indigenous Sami older adults in particular. My methodological expertise is in qualitative research and narrative studies.

  I'm professor II at Western Norway University of Applied Sciences.

  Editorial board member Tidsskrift for omsorgsforskning [Journal of care research]

  Editorial board member Journal of Aging Studies

  Member of operating board for the national researcher school MUNI-HEALTH-CARE

  Member of the PhD board for nursing and health care sciences, Ilisimatusarfik, University of Greenland

  Columnist in Tidsskriftet Sykepleien