No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Management and administration UMAK frode.fjellheim@uit.no Tromsø

Frode Fjellheim • Grete Daling, Frode Fjellheim :
  Joik
  2024
 • Frode Fjellheim, Ulla Pirttijärvi-Länsman :
  De juoiggas
  2012 OMTALE
 • Grete Daling, Frode Fjellheim, Soile Päivikki Hämäläinen :
  Yoik as a starting point for creative musicking pedagogy: why and how
  2024
 • Grete Daling, Frode Fjellheim :
  Joik
  Gyldendal Akademisk 2023
 • Frode Fjellheim :
  Vástadus eana - The Answer is Land
  2021
 • Solveig Salthammer Kolaas, Frode Fjellheim :
  Handa te`n far
  2021
 • Frode Fjellheim :
  Musikk til Våkenatt (Konstellasjonen 2020)
  2020
 • Frode Fjellheim :
  Musikk til Gïertine – Hvem eier vinden (Sydsamisk teater 2020)
  2020
 • Frode Fjellheim :
  Turne med Transjoik og Quintus
  2020
 • Frode Fjellheim :
  Konsert på Mo kirkemusikkfestival 2020
  2020
 • Frode Fjellheim :
  Musikk til Disneyfilmen Frost 2
  2019
 • Frode Fjellheim :
  Quintus og Ulla Pirttijärvi: 6 komposisjoner og arr for joiker og brassensemble 2019
  2019
 • Mattis Kleppen, Frode Fjellheim :
  Framføring av Frode Fjellheims bestillingsverk Funn
  2018
 • Frode Fjellheim :
  Cantus Northern Light
  2017 FULLTEKST
 • Frode Fjellheim, Snorre Bjerck, Christian Eggen, Roger Ludvigsen, Svein Schultz, Mari Boine et al.:
  Jielemen Aavoe
  2017
 • Frode Fjellheim :
  Juoigat - en vandring i samisk musikk
  Juoigat - en vandring i samisk musikk 2017 OMTALE
 • Frode Fjellheim :
  The Silent Voices
  2016 DATA
 • Frode Fjellheim, Anneli Drecker, Ronni Le Tekrø, Marja Helena Mortensson, Snorre Bjerck, Grete Daling et al.:
  Festivalprofil under Nordland Musikkfestuke 2016
  2016
 • Frode Fjellheim, Nils-Olav Johansen, Snorre Bjerck, Anders Eljas :
  The Orchestral Joik Project
  2016 DATA
 • Frode Fjellheim :
  As I Walk CD/Album med Anne Vada
  2015 PROSJEKT
 • Frode Fjellheim :
  Katarina Barruk: Báruos
  2015 PROSJEKT
 • Frode Fjellheim :
  Aejlies Gaaltije
  2015
 • Frode Fjellheim, Hildegunn Øiseth :
  Skolekonsert; Joik, ur og dame på lur
  2015
 • Frode Fjellheim :
  Cantus, Frode Fjellheim: Spes
  2015
 • Frode Fjellheim, Anne N. Vada :
  As I Walk, konsert med Steinkjer blandakor
  2015
 • Frode Fjellheim :
  Musikk til teaterproduksjon, Beaivvas, Kautokeino
  2015
 • Frode Fjellheim :
  Konsert med Nidaros Brass og Cantus
  2015
 • Mattis Kleppen, Frode Fjellheim :
  Rim Banna med band på Jazzfest
  2015
 • Frode Fjellheim :
  Joik, ur og dame på lur
  2014
 • Frode Fjellheim :
  Dalvedh Et kunstprosjekt i samarbeid med Sissel M. Bergh, videreutviklet for visning på Trondheim Kunsmuseum
  Dalvedh 2014 PROSJEKT
 • Frode Fjellheim :
  Stoerre Vaerie Kortfilm av Amanda Kernell, med musikk av Frode Fjellheim
  2014
 • Mattis Kleppen, Frode Fjellheim :
  Frode Fjellheims orkester
  2014
 • Mattis Kleppen, Frode Fjellheim :
  Transjoik m/ Sher Miandad Khan turne Den Kulturelle Skolesekken
  2014
 • Mattis Kleppen, Frode Fjellheim :
  Transjoik på Viru folk festival Estland
  2014
 • Geir Berg-Lennertzen, Frode Fjellheim :
  Biejjeien vuelie Solkvad. Dirigent for Fjellheims messe for orkester, kor og solister
  2013
 • Geir Berg-Lennertzen, Frode Fjellheim :
  Aelies gaaltije - the sacred Source. Dirigent for Samisk messe for kor, solister og orkester
  2013
 • Frode Fjellheim, Hildegunn Øiseth :
  Joik, ur og dame på lur
  2013
 • Frode Fjellheim, Hildegunn Øiseth :
  Joik, ur og dame på lur
  2013
 • Geir Berg-Lennertzen, Frode Fjellheim :
  Biejjeien vuelie Solkvad. Kordirigent i Fjellheims samiske messe på Riksscenen i Oslo
  2013
 • Frode Fjellheim :
  Biejjien vuelie - Solkvad
  2013 OMTALE
 • Frode Fjellheim :
  Vuelie
  2013 OMTALE
 • Frode Fjellheim :
  Solist med Trondheim Symfoniorkester
  2013
 • Frode Fjellheim, Mari Boine, Mari Boine :
  Gilvve gollát (Sow Your Gold)
  2013
 • Frode Fjellheim :
  Dalvedh Et kunsprosjekt om historieskriving - med utgangspunkt i sør-samisk historie.
  2013 PROSJEKT
 • Frode Fjellheim, Mattis Kleppen :
  Frode Fjellheims dreamteam
  2013
 • Frode Fjellheim :
  DR Pigekorets sommerkonsert
  2013 OMTALE
 • Frode Fjellheim, Snorre Bjerck, Nils Olav Johansen, Dag Mattis Kleppen :
  Transjoik på Markomeannu festivalen
  2012
 • Frode Fjellheim, Snorre Bjerck, Dag Mattis Kleppen, Nils Olav Johansen, Sher Miandad Khan :
  Turne med Transjoik og Sher Miandad Khan
  2012
 • Frode Fjellheim, Snorre Bjerck, Dag Mattis Kleppen, Nils Olav Johansen :
  Transjoik på Planet IndigenUS festivalen Toronto, Canada
  2012
 • Frode Fjellheim, Hildegunn Øiseth, Trond Kopperud :
  Konsert Snåsa
  2012

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →