Personkort bilde

Gunnar Elling Mathisen

Department of Education
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Stålesen, Jarle Hansen. Målt fysisk aktivitetsnivå i tre barnehager sommer og vinter. (Fulltekst: https://fysioterapeuten-eblad.no/dm/fysioterapeuten-1-19/2/ Fysioterapeuten 2019; Volum 86 (1). ISSN 0016-3384.s 22 - 27.

 • Sagelv, Edvard Hamnvik; Engseth, Tina; Pedersen, Sigurd; Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Welde, Boye; Thomassen, Tor Oskar; Stoggl, Thomas Leonhard. Physiological Comparisons of Elite Visma Ski Classic Athletes and National Level Cross-Country Skiers During Uphill Treadmill Roller Skiing. Frontiers in Physiology 2018; Volum 9 (1523). ISSN 1664-042X.s doi: 10.3389/fphys.2018.01523.

 • Welde, Boye; Stöggl, Thomas; Mathisen, Gunnar; Supej, Matej; Zoppirolli, Chiara; Pellegrini, Barbara; Holmberg, Hans-Christer; Winther, Andreas Kjæreng. The pacing strategy and technique of male cross-country skiers with different levels of performance during a 15-km classical race. PLOS ONE 2017; Volum 12 (11). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0187111.

 • Mathisen, Gunnar. Motor competence and implications in primary school. Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2016; Volum 16 (1). ISSN 2247-8051.s 206 - 209.s doi: 10.7752/jpes.2016.01032.

 • Mathisen, Gunnar. Effects of school-based intervention program on motor performance skills. Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2016; Volum 16 (3). ISSN 2247-8051.s 737 - 742.s doi: 10.7752/jpes.2016.03119.

 • Mathisen, Gunnar; Jensen, Rein Magnus; Pettersen, Svein Arne. Aerobic Games and Playful Exercises in 9-Year-Old Boys: Intensity and Fitness Effects. (Fulltekst: http://www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2016_letnik9_stev1-2/REI_vol9_issue_1-2.pdf#page=58 Revija za Elementarno Izobraževanje 2016; Volum 1-2 (9). ISSN 1855-4431.s 57 - 63.

 • Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne. Effect of high-intensity training on speed and agility performance in 10-year-old soccer players.. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2015; Volum 55 (1-2). ISSN 0022-4707.s 25 - 29.

 • Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne. The effect of speed training on sprint and agility performance in 15-year-old female soccer players.. LASE Journal of Sport Science 2015; Volum 6 (2). ISSN 1691-7669.s 63 - 72.s doi: 10.1515/ljss-2016-0006.

 • Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne. The effect of speed training on sprint and agility performance in female youth soccer players. Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2015; Volum 15 (3). ISSN 2247-8051.s 395 - 399.s doi: 10.7752/jpes.2015.03059.

 • Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne. Anthropometric factors related to sprint and agility performance in young male soccer players. Open Access Journal of Sports Medicine 2015; Volum 6. ISSN 1179-1543.s 337 - 342.s doi: 10.2147/OAJSM.S91689.

 • Mathisen, Gunnar. Effect of High-Speed and Plyometric Training for 13-Year-Old Male Soccer Players on Acceleration and Agility Performance. (Fulltekst: http://journal.lspa.lv/files/2014/2/4-15.pdf LASE Journal of Sport Science 2014; Volum 5 (2). ISSN 1691-7669.s 3 - 14.s doi: 10.1515/ljss-2016-0027.

 • Mathisen, Gunnar; Danielsen, Karin Helene. Effects of Speed Exercises on Acceleration and Agility Performance in 13-Year-Old Female Soccer Players. Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2014; Volum 14 (4). ISSN 2247-8051.s 471 - 474.s doi: 10.7752/jpes.2014.04071.

 • Brøgger, Rein Magnus Jensen; Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne. Effect of high intensity activity on children’s aerobic power. Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2013; Volum 13 (4). ISSN 2247-8051.s 511 - 516.s doi: 10.7752/jpes.2013.04080.

 • Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar. Effect of Short Burst Activities on Sprint and Agility Performance in 11- to 12-Year-Old Boys. Journal of Strength and Conditioning Research 2012; Volum 26 (4). ISSN 1064-8011.s 1033 - 1038.s doi: 10.1519/JSC.0b013e31822e58c8.

 • Mathisen, Gunnar. "Når det ikke stemmer" Forebygging av motoriske vansker - strategier i profesjon og utdanning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-765-4.s 15 - .

 • Mathisen, Gunnar. Langrenn. Nye læringsteorier og læring av tekniske ferdigheter i langrenn. 2006 ISBN 9788215008110.s 163 - 179.

 • Haugland, Ole Anton; Mathisen, Gunnar. Biomekanikk i teori og praksis - fra grunnleggende teori til bevegelsesstudier ved hjelp av moderne datateknologi. 2003 ISBN 8273890570.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar. Får barn nok fysisk aktivitet?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente. Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. Medicine & Science in Sports & Exercise 2020; Volum 52. ISSN 0195-9131.s 62 - 62.s doi: 10.1249/01.mss.0000670692.82783.d7.

 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente. Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. ACSM Annual Meeting (Fulltekst: Medicine&ScienceinSports&Exercise2020;52(7S):62-62. 2020-05-26 - 2020-05-30 2020.

 • Aasland, Erik; Moen, Kjersti Mordal; Mathisen, Gunnar. Et fornyet kroppsøvingsfag - noen fagdidaktiske betraktninger. Bedre Skole 2020; Volum 32 (1). ISSN 0802-183X.s 36 - 40.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Sesongvariasjoner i fysisk aktivitet blant elever på barnetrinnet. kroppsøvingskonferansen 2019-06-06 - 2019-06-07 2019.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Seasonal variation in physical activity levels in elementary school children in the arctic areas. ACSM 66th Annual meeting 2019-05-28 - 2019-06-01 2019.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Heitmann, Kim Arne; Sagelv, Edvard Hamnvik. Sammenheng mellom fysisk aktivitet og fysisk form hos elever fra 1.-7. klassetrinn på to utvalgte skoler i Tromsø. NIH Kroppsøvingskonferanse 2018 2018-06-07 - 2018-06-08 2018.

 • Sagelv, Edvard Hamnvik; Pedersen, Sigurd; Thomassen, Tor Oskar; Heitmann, Kim Arne; Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar; Welde, Boye; Stöggl, Thomas. Gross Efficiency and Peak Oxygen Uptake in Visma Ski Classics Athletes. European College of Sport Science 2018-07-04 - 2018-07-07 2018.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Forskningsbasert undervisning i kroppsøvingsfaget.. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2018-06-07 - 2018-06-08 2018.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Stålesen, Jarle Hansen. Physical activity levels in preschool children during winter and summer. American College of Sports Medicine, 2017 Annual Meeting 2017-05-30 - 2017-06-03 2017.

 • Mathisen, Gunnar; Supej, Matej; Stöggl, Thomas; Welde, Boye. Kinematics of world-class and national-class cross country skiers on an uphill section in a classical race. 7th international congress on science and skiing 2016-12-10 - 2016-12-15 2016.

 • Mathisen, Gunnar; Winther, Andreas. Teknikkanalyse i langrenn. Åpent seminar 2016-10-14 - 2016-10-14 2016.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Frenning, Ingrid. Sammen for fysisk aktivitet i barnehagen. Barnehagekonferanse; Mat, måltider og fysisk aktivitet i barnehagen 2016-11-01 - 2016-11-01 2016.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid; Mathisen, Gunnar. Hvem har ansvaret for fysisk aktivitet i barnehagen?. Kroppsøvingskonferansen 2016-06-09 - 2016-06-10 2016.

 • Mathisen, Gunnar. Trainability of sprinting in youth male and female soccer players. 21th annual Congress of the European College of Sport Science 2016-07-06 - 2016-07-09 2016.

 • Mathisen, Gunnar. Nye læringsteorier og læring av ferdigheter i langrenn. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02513-1.s 171 - 188.

 • Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne. Relationship between height, body mass and running speed performance in youth male soccer players.. Internasjonal vitenskapelig fagkonferanse 2015-06-24 - 2015-06-27 2015.

 • Mathisen, Gunnar. Sprint and Agility Performance in Young Female Soccer Players. 18th annual Congress of the European College of Sport Science 2013-06-26 - 2013-06-29 2013.

 • Mathisen, Gunnar. Effect of Speed Training in Youth Soccer Players. 18th annual Congress of the European College of Sport Science 2013-06-26 - 2013-06-29 2013.

 • Brøgger, Rein Magnus Jensen; Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne. Hvordan bruke lek som metode i ressursutvikling for barn. Kroppsøvingsfaget i bevegelse - status og utfordringer 2012-06-15 - 2012-06-16 2012.

 • Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar. Effect of Short Burst Activities on Sprint and Agility Performance in Eleven to Twelve Year old Male Soccer Players. VIIth World Congress on Science & Football 2011-05-26 - 2011-05-30 2011.

 • Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar. Effect of Short Burst Activities on Sprint and Agility Performance in 11-to 12-Year-old Male Soccer Players. V11th World Congress on Science & Football 2011-05-26 - 2011-05-30 2011.

 • Mathisen, Gunnar. The effect of speed training program on acceleration and agility of young soccer players. Poster 2010-06-23 - 2010-06-26 2010.

 • Mathisen, Gunnar; Sigmundsson, Hermundur. Motor Competence of 6-Year-Old Norwegian Children. 15th annual Congress of the European College of Sport Science 2010-06-23 - 2010-06-26 2010.

 • Mathisen, Gunnar. The effect of sprint training program on acceleration and agility of young soccer players. European College of Sport Science 2010-06-23 - 2010-06-26 2010.

 • Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne; Brøgger, Rein Jensen. Endurance exercise study on 10-year-old boys. European College of Sport Science Congress 2009-06-24 - 2009-06-27 2009.

 • Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne; Brøgger, Rein Magnus Jensen. Endurance exercise study on 10-year-old boys. ECSS (Omtale: http://www.nih.no/templates/Page____6026.aspx) 2009-06-24 - 2009-06-27 2009.

 • Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar; Jensen, Rein. Utvikling og trening av utholdenhet hos barn. 2008.s 10 - .

 • Mathisen, Gunnar; Brøgger, Rein Jensen. Motiverende aktivitet med høy intensitet. Foredrag 2007-05-02 - 2007.

 • Mathisen, Gunnar. Motiverende aktivitet med høy intensitet for 9-åringer.En undersøkelse med pulsmålinger for to grupper gjennom aktivitetsperioder på 6 uker. FoU i Praksis 2007-04-19 - 2007-04-20 2007.

 • Mathisen, Gunnar. Motor skill training for 6-year-old-children in school. NERA Congress, 2007 2007-03-15 - 2007-03-17 2007.

 • Mathisen, Gunnar. Teorier om læring av motoriske ferdigheter - utvikling og konsekvenser. 2006 (11-2006) ISBN 9788273891037.

 • Mathisen, Gunnar. Biomekanikk med datateknologi. Forskningsdagene 2005-09-19 - 2005.

 • Mathisen, Gunnar. Biomekanikk - bevegelser med rotasjon. Forskningdagene 2004-09-18 - 2004.

 • Fyhn, Anne Birgitte; Mathisen, Gunnar. Student-skidag i Bak-Olsen: Lærte matematikk via kroppsøving. (Omtale: http://www.hitos.no/haja/nr02_2001/6.html) Håja 2001 (2). ISSN 0805-9519.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar. Får barn nok fysisk aktivitet?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente. Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. Medicine & Science in Sports & Exercise 2020; Volum 52. ISSN 0195-9131.s 62 - 62.s doi: 10.1249/01.mss.0000670692.82783.d7.

 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente. Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. ACSM Annual Meeting (Fulltekst: Medicine&ScienceinSports&Exercise2020;52(7S):62-62. 2020-05-26 - 2020-05-30 2020.

 • Aasland, Erik; Moen, Kjersti Mordal; Mathisen, Gunnar. Et fornyet kroppsøvingsfag - noen fagdidaktiske betraktninger. Bedre Skole 2020; Volum 32 (1). ISSN 0802-183X.s 36 - 40.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Sesongvariasjoner i fysisk aktivitet blant elever på barnetrinnet. kroppsøvingskonferansen 2019-06-06 - 2019-06-07 2019.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Seasonal variation in physical activity levels in elementary school children in the arctic areas. ACSM 66th Annual meeting 2019-05-28 - 2019-06-01 2019.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Heitmann, Kim Arne; Sagelv, Edvard Hamnvik. Sammenheng mellom fysisk aktivitet og fysisk form hos elever fra 1.-7. klassetrinn på to utvalgte skoler i Tromsø. NIH Kroppsøvingskonferanse 2018 2018-06-07 - 2018-06-08 2018.

 • Sagelv, Edvard Hamnvik; Pedersen, Sigurd; Thomassen, Tor Oskar; Heitmann, Kim Arne; Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar; Welde, Boye; Stöggl, Thomas. Gross Efficiency and Peak Oxygen Uptake in Visma Ski Classics Athletes. European College of Sport Science 2018-07-04 - 2018-07-07 2018.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Forskningsbasert undervisning i kroppsøvingsfaget.. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2018-06-07 - 2018-06-08 2018.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Stålesen, Jarle Hansen. Physical activity levels in preschool children during winter and summer. American College of Sports Medicine, 2017 Annual Meeting 2017-05-30 - 2017-06-03 2017.

 • Mathisen, Gunnar; Supej, Matej; Stöggl, Thomas; Welde, Boye. Kinematics of world-class and national-class cross country skiers on an uphill section in a classical race. 7th international congress on science and skiing 2016-12-10 - 2016-12-15 2016.

 • Mathisen, Gunnar; Winther, Andreas. Teknikkanalyse i langrenn. Åpent seminar 2016-10-14 - 2016-10-14 2016.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Frenning, Ingrid. Sammen for fysisk aktivitet i barnehagen. Barnehagekonferanse; Mat, måltider og fysisk aktivitet i barnehagen 2016-11-01 - 2016-11-01 2016.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid; Mathisen, Gunnar. Hvem har ansvaret for fysisk aktivitet i barnehagen?. Kroppsøvingskonferansen 2016-06-09 - 2016-06-10 2016.

 • Mathisen, Gunnar. Trainability of sprinting in youth male and female soccer players. 21th annual Congress of the European College of Sport Science 2016-07-06 - 2016-07-09 2016.

 • Mathisen, Gunnar. Nye læringsteorier og læring av ferdigheter i langrenn. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02513-1.s 171 - 188.

 • Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne. Relationship between height, body mass and running speed performance in youth male soccer players.. Internasjonal vitenskapelig fagkonferanse 2015-06-24 - 2015-06-27 2015.

 • Mathisen, Gunnar. Sprint and Agility Performance in Young Female Soccer Players. 18th annual Congress of the European College of Sport Science 2013-06-26 - 2013-06-29 2013.

 • Mathisen, Gunnar. Effect of Speed Training in Youth Soccer Players. 18th annual Congress of the European College of Sport Science 2013-06-26 - 2013-06-29 2013.

 • Brøgger, Rein Magnus Jensen; Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne. Hvordan bruke lek som metode i ressursutvikling for barn. Kroppsøvingsfaget i bevegelse - status og utfordringer 2012-06-15 - 2012-06-16 2012.

 • Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar. Effect of Short Burst Activities on Sprint and Agility Performance in Eleven to Twelve Year old Male Soccer Players. VIIth World Congress on Science & Football 2011-05-26 - 2011-05-30 2011.

 • Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar. Effect of Short Burst Activities on Sprint and Agility Performance in 11-to 12-Year-old Male Soccer Players. V11th World Congress on Science & Football 2011-05-26 - 2011-05-30 2011.

 • Mathisen, Gunnar. The effect of speed training program on acceleration and agility of young soccer players. Poster 2010-06-23 - 2010-06-26 2010.

 • Mathisen, Gunnar; Sigmundsson, Hermundur. Motor Competence of 6-Year-Old Norwegian Children. 15th annual Congress of the European College of Sport Science 2010-06-23 - 2010-06-26 2010.

 • Mathisen, Gunnar. The effect of sprint training program on acceleration and agility of young soccer players. European College of Sport Science 2010-06-23 - 2010-06-26 2010.

 • Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne; Brøgger, Rein Jensen. Endurance exercise study on 10-year-old boys. European College of Sport Science Congress 2009-06-24 - 2009-06-27 2009.

 • Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne; Brøgger, Rein Magnus Jensen. Endurance exercise study on 10-year-old boys. ECSS (Omtale: http://www.nih.no/templates/Page____6026.aspx) 2009-06-24 - 2009-06-27 2009.

 • Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar; Jensen, Rein. Utvikling og trening av utholdenhet hos barn. 2008.s 10 - .

 • Mathisen, Gunnar; Brøgger, Rein Jensen. Motiverende aktivitet med høy intensitet. Foredrag 2007-05-02 - 2007.

 • Mathisen, Gunnar. Motiverende aktivitet med høy intensitet for 9-åringer.En undersøkelse med pulsmålinger for to grupper gjennom aktivitetsperioder på 6 uker. FoU i Praksis 2007-04-19 - 2007-04-20 2007.

 • Mathisen, Gunnar. Motor skill training for 6-year-old-children in school. NERA Congress, 2007 2007-03-15 - 2007-03-17 2007.

 • Mathisen, Gunnar. Teorier om læring av motoriske ferdigheter - utvikling og konsekvenser. 2006 (11-2006) ISBN 9788273891037.

 • Mathisen, Gunnar. Biomekanikk med datateknologi. Forskningsdagene 2005-09-19 - 2005.

 • Mathisen, Gunnar. Biomekanikk - bevegelser med rotasjon. Forskningdagene 2004-09-18 - 2004.

 • Fyhn, Anne Birgitte; Mathisen, Gunnar. Student-skidag i Bak-Olsen: Lærte matematikk via kroppsøving. (Omtale: http://www.hitos.no/haja/nr02_2001/6.html) Håja 2001 (2). ISSN 0805-9519.

 • [Loading...]