Personkort bilde
Programme Coordinator

Astrid Vekve Nymo

Head of studies Department of Health and Care Sciences
Flag icon Flag icon

The Occupational Perspective in Occupational Therapy

Activity Analysis and Occupational Analysis

Childhood Development

Universal Design

Head of Bsc programme in Occupational Therapy.

International contact for Nordic exhange.

 • Nymo, Astrid Vekve. Utvikling av ergoterapifaglig kompetanse og identitet i praksis. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-256-8.s 65 - 81.

 • Røssvoll, Toril Beate; Gramstad, Astrid; Nymo, Astrid Vekve. Rita Jentoft - Dynamisk dosent. Ergoterapeuten 2020 (2). ISSN 0800-3475.s 52 - 53.

 • Nymo, Astrid Vekve; Hepo-oja, Mari; Langhaug, Kati; Gabrielsen, Charlotte. Mangfoldig kompetanse i skolehelsetjenesten. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s doi: https://nordnorskdebatt.no/article/mangfoldig-kompetanse-i.

 • Nymo, Astrid Vekve. Praksisprotokoll brukt i oppfølging av praksis. Den 6. fagkongressen i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Ness, Nils Erik; Nymo, Astrid Vekve; Liaaen, Janne Marita Alvestad; Einbu, Guri; Lee, Daniel; Norenberg, Dorte Lybye; Johnson, Susanne Grødem; Engeset, Anita; Nygård, Solrun; Laberg, Toril. Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse.. 2017.

 • Johnson, Susanne Grødem; Engeset, Anita; Lee, Daniel; Nymo, Astrid Vekve. Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå hos alle seks ergoterapeututdanninger i Norge.. Norsk fagkongress i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Johnson, Susanne Grødem; Engeset, Anita; Lee, Daniel; Norenberg, Dorte Lybye; Einbu, Guri; Nymo, Astrid Vekve. Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå hos alle seks ergoterapeututdanninger i Norge.. (data) Ergoterapeuten 2017 (6). ISSN 0800-3475.s 34 - 36.

 • Laberg, Toril; Einbu, Guri; Nymo, Astrid Vekve; Norenberg, Dorte Lybye. Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse.. (fulltekst) Ergoterapeuten 2017 (6). ISSN 0800-3475.s 54 - 56.

 • Nymo, Astrid Vekve; Langhaug, Kati. Kombistilling i klinisk praksis for ergoterapeutlærer. Ergoterapeuten 2014; Volum 57 (6). ISSN 0800-3475.s 50 - 54.

 • Nymo, Astrid Vekve. Sånn vil jeg bli! Praksisveileders og praksiserfaringers betydning for ergoterapeutstudentens dannelse av faglig identitet. Norsk Fagkongress i Ergoterapi 2009 2009-10-21 - 2009-10-23 2009.

 • Nymo, Astrid Vekve. Å bli ergoterapeut. Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen. (omtale) 2007.

 • Røssvoll, Toril Beate; Gramstad, Astrid; Nymo, Astrid Vekve. Rita Jentoft - Dynamisk dosent. Ergoterapeuten 2020 (2). ISSN 0800-3475.s 52 - 53.

 • Nymo, Astrid Vekve; Hepo-oja, Mari; Langhaug, Kati; Gabrielsen, Charlotte. Mangfoldig kompetanse i skolehelsetjenesten. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s doi: https://nordnorskdebatt.no/article/mangfoldig-kompetanse-i.

 • Nymo, Astrid Vekve. Praksisprotokoll brukt i oppfølging av praksis. Den 6. fagkongressen i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Ness, Nils Erik; Nymo, Astrid Vekve; Liaaen, Janne Marita Alvestad; Einbu, Guri; Lee, Daniel; Norenberg, Dorte Lybye; Johnson, Susanne Grødem; Engeset, Anita; Nygård, Solrun; Laberg, Toril. Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse.. 2017.

 • Johnson, Susanne Grødem; Engeset, Anita; Lee, Daniel; Nymo, Astrid Vekve. Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå hos alle seks ergoterapeututdanninger i Norge.. Norsk fagkongress i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Johnson, Susanne Grødem; Engeset, Anita; Lee, Daniel; Norenberg, Dorte Lybye; Einbu, Guri; Nymo, Astrid Vekve. Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå hos alle seks ergoterapeututdanninger i Norge.. (data) Ergoterapeuten 2017 (6). ISSN 0800-3475.s 34 - 36.

 • Laberg, Toril; Einbu, Guri; Nymo, Astrid Vekve; Norenberg, Dorte Lybye. Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse.. (fulltekst) Ergoterapeuten 2017 (6). ISSN 0800-3475.s 54 - 56.

 • Nymo, Astrid Vekve; Langhaug, Kati. Kombistilling i klinisk praksis for ergoterapeutlærer. Ergoterapeuten 2014; Volum 57 (6). ISSN 0800-3475.s 50 - 54.

 • Nymo, Astrid Vekve. Sånn vil jeg bli! Praksisveileders og praksiserfaringers betydning for ergoterapeutstudentens dannelse av faglig identitet. Norsk Fagkongress i Ergoterapi 2009 2009-10-21 - 2009-10-23 2009.

 • Nymo, Astrid Vekve. Å bli ergoterapeut. Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen. (omtale) 2007.

 • [Loading...]

  Member of research group