Bilde av Brattland, Camilla
Bilde av Brattland, Camilla
The Arctic University Museum of Norway camilla.brattland@uit.no +4777646909 91802188

Camilla Brattland


Job description

Associate professor in Sámi cultural science


 • Camilla Brattland, Carina Ren, Elsbeth Bembom, Randy Bruin :
  The Domestic Turn in Postpandemic Indigenous Arctic Tourism: Emerging Stories of Self and Other
  Tourism, Culture & Communication 2023 ARKIV / DOI
 • Camilla Brattland, Vera Helene Hausner :
  Vindkraftutbygging og bærekraftig reindrift på to øyer i Troms
  Tidsskriftet UTMARK 2022 FULLTEKST / ARKIV
 • Kia Krarup Hansen, Ravdna Biret Marja Eira Sara, Inger Anita Smuk, Camilla Brattland :
  Sámi Traditional Knowledge of Reindeer Meat Smoking
  Food Ethics 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Camilla Brattland, Vera Helene Hausner :
  Innledning til temanummer om vindkraft og reindrift
  Tidsskriftet UTMARK 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Bjørg Evjen, Camilla Brattland :
  Kap 10. I Sametingets tid 1990-2010
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Astri Andresen, Jan Patrik Lantto, Jukka Nyyssönen, Teemu Sakari Ryymin, Katri Somby, Håkon Hermanstrand et al.:
  Kampen om rettighetene: Fra språk og kultur til naturressurser 1963-1990
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Astri Andresen, Camilla Brattland, Håkon Hermanstrand :
  Grunnlaget for en ny samepolitikk 1945-1963
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Camilla Brattland, Else Grete Broderstad, Catherine Howlett :
  Indigenous agency in aquaculture development in Norway and New Zealand
  Routledge 2021
 • Nathan Young, Camilla Brattland, Celeste Digiovanni, Bjørn Hersoug, Jahn Petter Johnsen, Kine Mari Karlsen et al.:
  Limitations to growth: Social-ecological challenges to aquaculture development in five wealthy nations
  Marine Policy 2019 ARKIV / DOI
 • Einar Eythórsson, Dorothee Schreiber, Camilla Brattland, Else Grete Broderstad :
  Governance of Marine Space: Interactions between the Salmon Aquaculture Industry and Indigenous Peoples in Norway and Canada
  Hart Publishing Ltd 2019 DOI
 • Vera Helene Hausner, Sigrid Engen, Camilla Brattland, Per Fauchald :
  Sami knowledge and ecosystem-based adaptation strategies for managing pastures under threat from multiple land uses
  Journal of Applied Ecology 2019 ARKIV / DOI
 • Camilla Brattland, Britt Kramvig, Helen Ruth Verran :
  Doing Indigenous Methodologies: Toward a Practice of the 'Careful Partial Participant'
  ab-Original: Journal of Indigenous Studies and First Nations and First Peoples´Cultures 2018 DOI
 • Camilla Brattland, Tero Mustonen :
  How Traditional Knowledge Comes to Matter in Atlantic Salmon Governance in Norway and Finland
  Arctic 2018 DOI
 • Camilla Brattland, Einar Eythórsson, Jørn Weines, Knut Sunnanå :
  Social-ecological timelines to explore human adaptation to coastal change
  Ambio 2018 ARKIV / DOI
 • Stine Rybråten, Maiken Bjørkan, Camilla Brattland :
  Norsk lakseforvaltning: Mulighet for økt samarbeid og brobygging mellom ulike kunnskapssystemer?
  2024 FULLTEKST
 • Camilla Brattland :
  Lokal og urfolks deltakelse i kunnskapsproduksjon og forvaltning for bærekraftige laksestammer
  2023
 • Camilla Brattland, Einar Eythórsson :
  Samiske rettigheter i laksefisket?
  Ságat 2023
 • Camilla Brattland, Stine Rybråten :
  Towards Indigenous Leadership in Salmon Governance? Report from the 2022 Indigenous Salmon Peoples Gathering
  2023 FULLTEKST
 • Anne Husebekk, Øystein Hov, Camilla Brattland, Alan C. Haynie, Jackie Grebmeier, Marianne Kroglund et al.:
  From Observation to Adaptation
  2023
 • Aksel Hagen, Nils Johan Aarsæther, Camilla Brattland, Hans Olav Bråtå, Arild Buanes, Toril Merete Ringholm et al.:
  Pilot arealstrategi. Utvikling og evaluering av arealstrategiarbeid i åtte distriktskommunar. Sluttrapport.
  2023 OMTALE / ARKIV
 • Stine Rybråten, Camilla Brattland, Niklas Högstedt, Tomas Sandnes :
  Indigenous and local involvement in salmon management: Examples from Norway in an international context
  2022
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Svanhild Andersen, Svanhild Andersen :
  Porsangerfjorden tilbake til livet. Kjenne til fortida, omsorg for framtidas fjord.
  2022
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Svanhild Andersen :
  Porsangerfjord Back to Life
  2022
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold :
  Implikasjoner av endringer i klima og biodiversitet for levevilkår i Arktis
  2022
 • Trude Fonneland, Camilla Brattland, Rossella Ragazzi :
  An Institutional Home for Luohti (Joik)
  2022
 • Camilla Brattland, Andrea Reid, Shelley Denny :
  Indigenous Knowledge and Science to Empower Salmon and Salmon Peoples. Outcomes from the International Gathering of Indigenous Salmon Peoples.
  2022
 • Camilla Brattland, Steinar Ronald Pedersen, Tero Mustonen :
  Key issues and knowledge gaps in circumpolar salmon people research with a focus on salmon river management in Sápmi.
  2022
 • Gro Birgit Ween, Camilla Brattland, Martin Lee Mueller, Harald Gaski, Aslak Holmberg :
  Imagining salmon rivers of the future. Drawing together research, art and indigenous activism on salmon.
  2022
 • Stine Rybråten, Camilla Brattland :
  Perspektiver på å bygge bro mellom ulike forvaltnings- og kunnskapssystemer i lakseforvaltninga – erfaringer og lærdom fra SALCUL
  2022
 • Ketil Zachariassen, Camilla Brattland, Astri Andresen :
  Retten til land og vann. Episode 12 av Samenes historie
  20. January 2022 FULLTEKST
 • Camilla Brattland, Maiken Bjørkan :
  Fem over tolv for laksen
  Nytt Norsk Tidsskrift 2021 ARKIV / DOI
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Arne Eide :
  Presentasjon av Future Arctic Lives: Følger av endringer i biodiversitet for næringsliv og velferd
  2021
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Arne Eide, Anne Borge Johannesen, Stine Rybråten :
  Future Arctic Livelihoods and Biodiversity in a Changing Climate
  2021
 • Ketil Zachariassen, Teemu Ryymin, Camilla Brattland, Astri Andresen, Bjørg Evjen :
  Mangfold og deltagelse i podkasten om samenes historie
  Nordlys 23. December 2021 FULLTEKST
 • Stine Rybråten, Camilla Brattland, Einar Eythórsson :
  Myndighetene må tørre å gå motstrøms når villaksen skal vernes
  Forskersonen.no 15. March 2020
 • Jonas Stein, Camilla Brattland, Øystein Solvang :
  Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset
  2020 DATA
 • Tero Mustonen, Julie Raymond-Yakoubian, Peter L. Pulsifer, Fraser Taylor, Camilla Brattland :
  Mapping and Indigenous Peoples in the Arctic
  Springer Nature 2020 DOI
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Arne Eide :
  Biodiversity and wellbeing implications of climate change for coastal Saami in Norway
  2020
 • Anniken Førde, Astrid Maria Cabrera, Camilla Brattland, Torill Nyseth, Toril Merete Ringholm, Gisle Løkken :
  Samfunnsplanlegging i et paradigmeskifte?
  Nordlys 29. September 2020
 • Stine Rybråten, Maiken Bjørkan, Camilla Brattland :
  Samproduksjon av kunnskap for framtidas fiskeforvaltning?
  2020
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold :
  Three ecologies re-presented.
  2020 OMTALE
 • Mbachi Ruth Msomphora, Camilla Brattland, Svein Jentoft :
  Fisheries and aquaculture management: Experiences from small scale fisheries in Norway
  2019 ARKIV
 • Else Grete Broderstad, Camilla Brattland :
  Indigenous-industry governance interactions in the Arctic. Environmental impacts and knowledge basis for management (IndGov)
  2019
 • Elisabeth Librekt Olsen, Camilla Brattland :
  Veidneset anlegg for oljeomlasting, Nordkapp kommune: Konsekvensvurdering for samisk utmarksbruk og næringer
  2019
 • Bjørn Hersoug, Claire W. Armstrong, Camilla Brattland, Einar Eythórsson, Sanne Bech Holmgaard, Jahn Petter Johnsen et al.:
  "Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen
  2019 ARKIV
 • Camilla Brattland, Dorothee Schreiber :
  Oppdrettsindustri, urfolk og tradisjonell kunnskap. Eksempler fra British Columbia og Spildra.
  2018
 • Camilla Brattland :
  Local Knowledge, Social-Ecological Timelines and Ecosystem Services.
  2018
 • Kristin Magnussen, Jarle W. Bjerke, Camilla Brattland, Signe Nybø, Jan Vermaat :
  Verdien av økosystemtjenester fra våtmark
  2018 FULLTEKST
 • Kristin Magnussen, Jarle W. Bjerke, Camilla Brattland, Signe Nybø, Jan Vermaat :
  Verdien av økosystemtjenester fra våtmark. Sammendrag for beslutningstagere
  2018 FULLTEKST
 • Camilla Brattland, Else Grete Broderstad, Einar Eythórsson, Dorothee Schreiber :
  Urfolk, oppdrett og okkupasjoner.
  31. October 2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Research interests:

  Indigenous fisheries and coastal Sami culture

  Resource governance and indigenous participation

  Methods for documentation of TEK and marine area (seascape) use, including GIS

   


  Member of research group

  Attachments: