Personkort bilde
Senior Lecturer

Ingrid Frenning

Department of Education
Flag icon Flag icon

 • Frenning, Ingrid. Svømming. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202575816.s 363 - 380.

 • Unhjem, Astrid; Frenning, Ingrid. Det største klasserommet er alltid ledig - erfaringsbasert læring i skolens uterom. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034133.s 173 - 189.

 • Moen, Kjersti Mordal; Frenning, Ingrid. Mye idrett - noe refleksjon - svak kobling: En dokumentanalyse av 30 studiepoeng kroppsøving i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn :. (data) FoU i praksis 2015; Volum 9 (2). ISSN 1504-6893.s 187 - 206.

 • Frenning, Ingrid; Solhaug, Trond; Sørbøe, Ingerlise. En historie om en voksen gutt som ikke kunne svømme og gode medhjelpere Et aksjonslæring-/ aksjonsforskningsprosjekt i svømming. 2005 (No 25) ISBN 8279230394.s 118 - .

 • Fyhn, Anne Birgitte; Frenning, Ingrid. Kor e det vi skal? Aktiv bruk av kompass for å finne nye veier i geometriundervisningen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004 ISBN 82-7634-530-1.s 194 - 211.

 • Fyhn, Anne Birgitte; Frenning, Ingrid. To jenter på skitur eller et møte mellom høgskolelektorer fra hver sin fagtradisjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004.s 99 - 115.

 • Fyhn, Anne Birgitte; Frenning, Ingrid. Can experience from use of compass influence geometrical thinking?. 2003 (18) ISBN 82-7938-098-1. ISSN 0805-1062.s 35 - 42.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentaktive læringsformer i kroppsøving. NORALF 2018-05-15 - 2018-05-16 2018.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentaktive læringsformer i lærerutdanningen-kroppsøvingsfaget.. Fyrtårnsseminar 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid; Mathisen, Gunnar. Hvem har ansvaret for fysisk aktivitet i barnehagen?. Kroppsøvingskonferansen 2016-06-09 - 2016-06-10 2016.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Frenning, Ingrid. Sammen for fysisk aktivitet i barnehagen. Barnehagekonferanse; Mat, måltider og fysisk aktivitet i barnehagen 2016-11-01 - 2016-11-01 2016.

 • Frenning, Ingrid; Moen, Kjersti Mordal. Mye idrett - noe refleksjon - liten kobling: En dokumentanalyse av 30 studiepoeng kroppsøving i GLU-utdanningen. Fou i praksis: Snipp - snapp - snute danning er ute 2015-04-09 - 2015-04-10 2015.

 • Frenning, Ingrid; Johansen, Linda Hjemgård. Spennende tid for svømmeopplæring i tromsøskolen!. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Frenning, Ingrid. Likestilling i barnehagen. FoU dag på ILP 2015-10-22 - 2015-10-22 2015.

 • Moen, Kjersti Mordal; Frenning, Ingrid. Evaluering av Kroppsøving 1. 30 studiepoeng. Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn. GLU-konferansen 2014-03-19 - 2014-03-20 2014.

 • Moen, Kjersti Mordal; Frenning, Ingrid. Evaluering av Kroppsøving 1. i Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn. 2014 ISBN 978-82-998977-7-8.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid; Skaalvik, Kristin. Sammen gjør vi praksislæringen god. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentinvolvering i forskning og utviklingsarbeid (FOU) i fysisk fostring på førskolelærerutdanningen. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.

 • Moen, Kjersti Mordal; Frenning, Ingrid. Evaluering av kroppsøving 1 i Grunnskolelærerutdanningen. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Hvem tar ansvar?. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Student involvement in research and development work on physical activity in pre-school education. CARN 2013-11-07 - 2013-11-09 2013.

 • Frenning, Ingrid; Pettersen, Geir Olaf. Likestillingsarbeid i barnehagen=Menn i barnehagen?. 2012.

 • Frenning, Ingrid. Likestilling i barnehagen. 2012.

 • Frenning, Ingrid; Danielsen, Karin. Svømmeundervisning- studenters svømmeferdigheter på læreutdanning. 2012.

 • Frenning, Ingrid. Friluftsliv in one Norwegisn Primary school - signs of success. Henrik Ibsen: The birth of "Friluftsliv". A 150 year international dialogue conference jubilee celebration 2009-09-14 - 2009-09-19 2009.

 • Frenning, Ingrid. Friluftsliv sett fra nord. Friluftsliv sett fra nord (omtale) 2005-09-02 - 2005-09-02 2006.

 • Skrøvset, Siw; Frenning, Ingrid; Leming, Tove; Tiller, Tom. Få skoledebatten inn på sporet igjen. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Frenning, Ingrid; Solhaug, Trond; Sørbøe, Ingerlise. En historie om en voksen gutt som ikke kunne svømme og gode medhjelpere Et aksjonslæring- / aksjonsforskningsprosjekt i svømming. FoU i Praksis 2005 2005-04-28 - 2005-04-29 2006.

 • Frenning, Ingrid. How is the Consept of Friluftsliv Explained by Administrators, Teachers and Pupils in Two Chosen Primary Schools. 2003 ISBN 8279380981.

 • Fyhn, Anne Birgitte; Frenning, Ingrid. Evaluation. 2003 (18) ISBN 82-7938-098-1. ISSN 0805-1062.s 85 - 85.

 • Jenssen, Per; Frenning, Ingrid; Mordal, Kjersti. Ungdom i forfall?. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentaktive læringsformer i kroppsøving. NORALF 2018-05-15 - 2018-05-16 2018.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentaktive læringsformer i lærerutdanningen-kroppsøvingsfaget.. Fyrtårnsseminar 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid; Mathisen, Gunnar. Hvem har ansvaret for fysisk aktivitet i barnehagen?. Kroppsøvingskonferansen 2016-06-09 - 2016-06-10 2016.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Frenning, Ingrid. Sammen for fysisk aktivitet i barnehagen. Barnehagekonferanse; Mat, måltider og fysisk aktivitet i barnehagen 2016-11-01 - 2016-11-01 2016.

 • Frenning, Ingrid; Moen, Kjersti Mordal. Mye idrett - noe refleksjon - liten kobling: En dokumentanalyse av 30 studiepoeng kroppsøving i GLU-utdanningen. Fou i praksis: Snipp - snapp - snute danning er ute 2015-04-09 - 2015-04-10 2015.

 • Frenning, Ingrid; Johansen, Linda Hjemgård. Spennende tid for svømmeopplæring i tromsøskolen!. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Frenning, Ingrid. Likestilling i barnehagen. FoU dag på ILP 2015-10-22 - 2015-10-22 2015.

 • Moen, Kjersti Mordal; Frenning, Ingrid. Evaluering av Kroppsøving 1. 30 studiepoeng. Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn. GLU-konferansen 2014-03-19 - 2014-03-20 2014.

 • Moen, Kjersti Mordal; Frenning, Ingrid. Evaluering av Kroppsøving 1. i Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn. 2014 ISBN 978-82-998977-7-8.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid; Skaalvik, Kristin. Sammen gjør vi praksislæringen god. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentinvolvering i forskning og utviklingsarbeid (FOU) i fysisk fostring på førskolelærerutdanningen. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.

 • Moen, Kjersti Mordal; Frenning, Ingrid. Evaluering av kroppsøving 1 i Grunnskolelærerutdanningen. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Hvem tar ansvar?. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Student involvement in research and development work on physical activity in pre-school education. CARN 2013-11-07 - 2013-11-09 2013.

 • Frenning, Ingrid; Pettersen, Geir Olaf. Likestillingsarbeid i barnehagen=Menn i barnehagen?. 2012.

 • Frenning, Ingrid. Likestilling i barnehagen. 2012.

 • Frenning, Ingrid; Danielsen, Karin. Svømmeundervisning- studenters svømmeferdigheter på læreutdanning. 2012.

 • Frenning, Ingrid. Friluftsliv in one Norwegisn Primary school - signs of success. Henrik Ibsen: The birth of "Friluftsliv". A 150 year international dialogue conference jubilee celebration 2009-09-14 - 2009-09-19 2009.

 • Frenning, Ingrid. Friluftsliv sett fra nord. Friluftsliv sett fra nord (omtale) 2005-09-02 - 2005-09-02 2006.

 • Skrøvset, Siw; Frenning, Ingrid; Leming, Tove; Tiller, Tom. Få skoledebatten inn på sporet igjen. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Frenning, Ingrid; Solhaug, Trond; Sørbøe, Ingerlise. En historie om en voksen gutt som ikke kunne svømme og gode medhjelpere Et aksjonslæring- / aksjonsforskningsprosjekt i svømming. FoU i Praksis 2005 2005-04-28 - 2005-04-29 2006.

 • Frenning, Ingrid. How is the Consept of Friluftsliv Explained by Administrators, Teachers and Pupils in Two Chosen Primary Schools. 2003 ISBN 8279380981.

 • Fyhn, Anne Birgitte; Frenning, Ingrid. Evaluation. 2003 (18) ISBN 82-7938-098-1. ISSN 0805-1062.s 85 - 85.

 • Jenssen, Per; Frenning, Ingrid; Mordal, Kjersti. Ungdom i forfall?. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.

 • [Loading...]