Personkort bilde
Associate Professor

Linda Stein

Associate Professor Dental Public Health Department of Clinical Dentistry
Norwegian flag icon Sami flag icon

My research field is Dental Public Health and behaviour. Research interests include oral health literacy, oral health at group and population level, Indigenous oral health, and health services research.

Education:

PhD in Clinical Dentistry, 2015

MSc in nutrition, health, and environmental sciences, 2008

Diploma in Educational guidance, 2005

Diploma in Educational pedagogics and didactics, 2004

Diploma in Dental Hygiene, 2000

 

Work experience: 

Visiting academic, University of Melbourne 2018-2019

Associate Professor, UiT The Arctic University of Norway from 2015-

PhD student, UiT The Arctic University of Norway 2009-2015

Clinical teacher, University of Oslo 2004-2006

Dental Hygienist, private practice 2000-2006

ODO-2504 Samfunnsodontologi

TANN-111 Bachelor thesis 

TANN-108 Public health

ODO- 3901 Master thesis

ODO-2005 Biomedicine 1 and Science

Research and teaching in dental public health, public health, epidemiology, and research methodology. Supervisor at bachelor, master and PhD-level

 

 • Stein, Linda Maria; Tillberg, Anders; Byrkjeflot, Lars Inge; Skudutyte-Rysstad, Rasa; Widström, Eeva. Forebyggende tiltak i Den offentlige tannhelsetjenesten: Samsvarer rutinene på klinikken med kunnskapsbasert praksis?. (Fulltekst: http://www.tannlegetidende.no/i/2018/9/d2e2310 Den norske tannlegeforenings tidende 2018; Volum 128. ISSN 0029-2303.s 702 - 708.

 • Stein, Linda Maria; Bergdahl, Maud; Pettersen, Kjell Sverre; Bergdahl, Jan. Effects of the Conceptual Model of Health Literacy as a Risk: A Randomised Controlled Trial in a Clinical Dental Context. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2018; Volum 15 (8). ISSN 1661-7827.s doi: 10.3390/ijerph15081630.

 • Widström, Eeva; Tillberg, Anders; Byrkjeflot, Lars Inge; Stein, Linda Maria; Skudutyte-Rysstad, Rasa. Community-based preventive activities in the Public Dental Service in Norway. International Journal of Dental Hygiene 2017; Volum 16 (2). ISSN 1601-5029.s e112 - e119.s doi: 10.1111/idh.12326.

 • Stein, Linda Maria; Bergdahl, Maud; Pettersen, Kjell Sverre; Bergdahl, Jan. Exploring the association between oral health literacy and alexithymia. (Fulltekst: http://www.cdhjournal.org/view.php?article_id=658&journal_id=60 Community Dental Health 2015; Volum 32 (3). ISSN 0265-539X.s 143 - 147.s doi: 10.1922/CDH_3637Stein05.

 • Stein, Linda Maria; Pettersen, Kjell Sverre; Bergdahl, Maud; Bergdahl, Jan. Development and validation of an instrument to assess oral health literacy in Norwegian adult dental patients. (Fulltekst: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/00016357.2015.1007477 (Sammendrag: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/00016357.2015.1007477) Acta Odontologica Scandinavica 2015; Volum 73 (7). ISSN 0001-6357.s 530 - 538.s doi: 10.3109/00016357.2015.1007477.

 • Svendsen, Linda Maria; Pettersen, Sverre; Mosdøl, Annhild; Holst, Dorthe. Prediktorer for oral hygieneatferd i den voksne norske befolkningen. Den norske tannlegeforenings tidende 2009; Volum 119 (5). ISSN 0029-2303.s 298 - 302.s doi: http://www.tannlegetidende.no/dntt/pdf2009/P09-05-298-302.pdf.

 • Stein, Linda Maria. Sliter du med å forstå helseinformasjon?. (Fulltekst: https://www.nordnorskdebatt.no/sliter-du-med-a-forsta-helseinformasjon/o/5-124-102070 NordNorsk debatt 2021.

 • Stein, Linda Maria. Becoming Health Literate. ADOTHA 6th International Conference 2021-09-04 - 2021.

 • Stein, Linda Maria; Johnsen, Jan-Are Kolset. Tannhelseforståelse. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205510791.s 73 - 82.

 • Stein, Linda Maria. Tidens tann - en suksesshistorie om tenner. Jubileumsforedrag UiT 50 år 2018-05-02 - 2018-05-02 2018.

 • Stein, Linda Maria. Frykter fluorskepsis kan føre oss flere tiår tilbake. (Fulltekst: http://forskning.no/forebyggende-helse-tenner/2016/01/frykter-fluorskepsis-kan-fore-oss-flere-tiar-tilbake 2016.

 • Stein, Linda Maria. Norsk ekspert: Anbefaler alle å fortsette å bruke tanntråd. (Fulltekst: http://www.kk.no/helse-kosthold-trening/norsk-ekspert-anbefaler-alle-%C3%A5-fortsette-%C3%A5-bruke-tanntr%C3%A5d-40073 2016.

 • Stein, Linda Maria. Kan fluorskepsis ødelegge tannhelsen vår?. (Fulltekst: https://radio.nrk.no/serie/jacobsen/DMPO20002316/02-02-2016#t=3m25s 2016.

 • Stein, Linda Maria. Hvorfor gjør ikke pasientene som jeg sier?. 2015.

 • Stein, Linda Maria. Kommunikasjon mellom behandler og pasient. 2015.

 • Stein, Linda Maria. Fluor er nødvendig for alle som har tenner. 2015.

 • Stein, Linda Maria. Halvparten av oss forstår ikke helseinformasjon. (Fulltekst: http://forskning.no/forebyggende-helse-helsetjeneste-helseadministrasjon/2015/07/halvparten-av-oss-forstar-ikke 2015.

 • Stein, Linda Maria. Èn av tre forstår ikke beskjedene fra legen. (Fulltekst: http://www.nrk.no/troms/en-av-tre-forstar-ikke-beskjedene-fra-legen-1.12450755 2015.

 • Stein, Linda Maria. Fluorskepsis kan få store konsekvenser. (Fulltekst: http://www.nrk.no/troms/fluorskepsis-kan-fa-store-konsekvenser-1.12448830 2015.

 • Stein, Linda Maria. Gebiss var faktisk en vanlig konfirmasjonsgave. (Fulltekst: http://www.nordlys.no/gebiss-var-faktisk-en-vanlig-konfirmasjonsgave/s/5-34-203442 2015.

 • Stein, Linda Maria. Fluorskepsis kan føre oss flere tiår tilbake i tid!. (Fulltekst: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=422982&p_dimension_id=88108&p_menu=28723 2015.

 • Stein, Linda Maria. Halvparten av oss forstår ikke helseinformasjonen. (Fulltekst: https://uit.no/Content/423596/Labyrint02_2015_web.pdf 2015.

 • Stein, Linda Maria; Ullbro, Arne Christer; Sjögren, Anders Per Gustav. Tenner kommuniserer med hverandre. Forskningsdagene 2014 2014-09-19 - 2014-09-20 2014.

 • Svendsen, Linda Maria; Bergdahl, Jan; Bergdahl, Maud Annika; Pettersen, Kjell Sverre. Development and testing of a new measuring instrument of oral health literacy: implications for health communication. COMET 2012: Tenth Interdisiplinary Conferenc Communication, Medicine & Ethics 2012-06-28 - 2012-06-30 2012.

 • Svendsen, Linda Maria; Pettersen, Kjell Sverre; Bergdahl, Maud Annika; Bergdahl, Jan. Oral health literacy in adult patients. The 37th ADEE Annual Meeting 2011-09-07 - 2011-09-10 2011.

 • Stein, Linda Maria. Sliter du med å forstå helseinformasjon?. (Fulltekst: https://www.nordnorskdebatt.no/sliter-du-med-a-forsta-helseinformasjon/o/5-124-102070 NordNorsk debatt 2021.

 • Stein, Linda Maria. Becoming Health Literate. ADOTHA 6th International Conference 2021-09-04 - 2021.

 • Stein, Linda Maria; Johnsen, Jan-Are Kolset. Tannhelseforståelse. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205510791.s 73 - 82.

 • Stein, Linda Maria. Tidens tann - en suksesshistorie om tenner. Jubileumsforedrag UiT 50 år 2018-05-02 - 2018-05-02 2018.

 • Stein, Linda Maria. Frykter fluorskepsis kan føre oss flere tiår tilbake. (Fulltekst: http://forskning.no/forebyggende-helse-tenner/2016/01/frykter-fluorskepsis-kan-fore-oss-flere-tiar-tilbake 2016.

 • Stein, Linda Maria. Norsk ekspert: Anbefaler alle å fortsette å bruke tanntråd. (Fulltekst: http://www.kk.no/helse-kosthold-trening/norsk-ekspert-anbefaler-alle-%C3%A5-fortsette-%C3%A5-bruke-tanntr%C3%A5d-40073 2016.

 • Stein, Linda Maria. Kan fluorskepsis ødelegge tannhelsen vår?. (Fulltekst: https://radio.nrk.no/serie/jacobsen/DMPO20002316/02-02-2016#t=3m25s 2016.

 • Stein, Linda Maria. Hvorfor gjør ikke pasientene som jeg sier?. 2015.

 • Stein, Linda Maria. Kommunikasjon mellom behandler og pasient. 2015.

 • Stein, Linda Maria. Fluor er nødvendig for alle som har tenner. 2015.

 • Stein, Linda Maria. Halvparten av oss forstår ikke helseinformasjon. (Fulltekst: http://forskning.no/forebyggende-helse-helsetjeneste-helseadministrasjon/2015/07/halvparten-av-oss-forstar-ikke 2015.

 • Stein, Linda Maria. Èn av tre forstår ikke beskjedene fra legen. (Fulltekst: http://www.nrk.no/troms/en-av-tre-forstar-ikke-beskjedene-fra-legen-1.12450755 2015.

 • Stein, Linda Maria. Fluorskepsis kan få store konsekvenser. (Fulltekst: http://www.nrk.no/troms/fluorskepsis-kan-fa-store-konsekvenser-1.12448830 2015.

 • Stein, Linda Maria. Gebiss var faktisk en vanlig konfirmasjonsgave. (Fulltekst: http://www.nordlys.no/gebiss-var-faktisk-en-vanlig-konfirmasjonsgave/s/5-34-203442 2015.

 • Stein, Linda Maria. Fluorskepsis kan føre oss flere tiår tilbake i tid!. (Fulltekst: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=422982&p_dimension_id=88108&p_menu=28723 2015.

 • Stein, Linda Maria. Halvparten av oss forstår ikke helseinformasjonen. (Fulltekst: https://uit.no/Content/423596/Labyrint02_2015_web.pdf 2015.

 • Stein, Linda Maria; Ullbro, Arne Christer; Sjögren, Anders Per Gustav. Tenner kommuniserer med hverandre. Forskningsdagene 2014 2014-09-19 - 2014-09-20 2014.

 • Svendsen, Linda Maria; Bergdahl, Jan; Bergdahl, Maud Annika; Pettersen, Kjell Sverre. Development and testing of a new measuring instrument of oral health literacy: implications for health communication. COMET 2012: Tenth Interdisiplinary Conferenc Communication, Medicine & Ethics 2012-06-28 - 2012-06-30 2012.

 • Svendsen, Linda Maria; Pettersen, Kjell Sverre; Bergdahl, Maud Annika; Bergdahl, Jan. Oral health literacy in adult patients. The 37th ADEE Annual Meeting 2011-09-07 - 2011-09-10 2011.

 • [Loading...]