Helge Habbestad • Siri Sollied Madsen, Torstein Unstad, Nils Christian Tveiterås, Maria Dardanou, Helge Habbestad, Lukas Kosner :
  Planverkets blindsone? En analyse av profesjonsfaglig digital kompetanse i emneplanbeskrivelser for barnehagelærerutdanning
  Nordisk barnehageforskning 2023 ARKIV / DOI
 • Siri Sollied Madsen, Helge Habbestad, Iris Borch :
  Valuable unintended learning outcomes when practicum for student teachers in kindergartens is carried out online
  Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education 2022 ARKIV / DOI
 • Arne Ketil Eidsvik, Helge Habbestad :
  Bruk av IKT i barnehagen
  Tapir Akademisk Forlag 2010
 • Helge Habbestad, Tor Åge Risnes :
  ICT - Individual, Context and Technology
  2006 OMTALE
 • Helge Habbestad, Betty Steinsvik, Veronica Bergan, Anne Myrstad, Siri Sollied Madsen, Marit Sundelin et al.:
  Lovverket for barnehagene må endres
  Khrono.no 2022 ARKIV
 • Helge Habbestad, Betty Steinsvik, Veronica Bergan, Anne Myrstad, Siri Sollied Madsen, Marit L Sundelin et al.:
  Nøkkelkompetanse i utdanningen
  Altaposten 2022 ARKIV
 • Helge Habbestad, Siri Sollied Madsen :
  Barnehagelærerutdanninga i Tromsø. 50 år med lek og læring
  2022
 • Siri Sollied Madsen, Helge Habbestad :
  Online kindergarten practicum generated by the COVID-19 crisis
  2022
 • Siri Sollied Madsen, Helge Habbestad, Iris Borch :
  Correction: Valuable unintended learning outcomes when practicum for student teachers in kindergartens is carried out online (Education and Information Technologies, (2022), 10.1007/s10639-022-11135-z)
  Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education 2022 DOI
 • Siri Sollied Madsen, Helge Habbestad :
  Tilrettelagt praksis - Studenters og praksislæreres perspektiver og erfaringer knyttet til digital praksis.
  2021
 • Helge Habbestad, Renate Mari Walberg :
  Kompetanse Tromsbarnehagene 2016
  2016 ARKIV
 • Helge Habbestad, Renate Mari Walberg :
  Behov for egen mastergradsutdanning for barnehagelærere?
  2016
 • Helge Habbestad, Renate Mari Walberg :
  Kompetanse Tromsbarnehagene 2014
  UiT Norges arktiske universitet 2014 ARKIV
 • Tarja Irene Tikkanen, Stig Brorström, Steen Søndergaard, Arne K. Eidsvik, Helge Habbestad, Kristina Nugin et al.:
  Curriculum in kindergarten? - Literacy learning and use of ICT with small children
  2013
 • Arne Ketil Eidsvik, Helge Habbestad :
  Success Factors for ICT in Kindergartens
  2010
 • Arne Ketil Eidsvik, Helge Habbestad :
  Digitale verktøy i barnehager?
  2009
 • Helge Habbestad, Tor Åge Risnes :
  ICT - Individual , Context and Technology
  2007 OMTALE
 • Steinar Thorvaldsen, Arne Ketil Eidsvik, Helge Habbestad :
  Learning Management System Fronter in ICT education at Tromso University College
  2007
 • Helge Habbestad, Wenche Jakobsen :
  E-læring Troms Drivkrefter og barrierer ved bruk av IKT i skolen
  Eureka forlag 2007
 • Tor Åge Risnes, Helge Habbestad :
  IKT - Individ, Kontekst, Teknologi Stimulerar IKT-støtta undervisning til samhandling, diskusjon og studentaktivitet, eller er det individualistens arena for eigen utvikling?
  2005

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →