Bilde av Strobelt, Michael
Photo: LarsAndersen.no

Michael Strobelt • Michael Strobelt :
  Kritisk pedagogikk – et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer?
  Journal for Research in Arts and Sports Education 12. June 2018 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Michael Strobelt :
  Lek og dannelse - en idéhistorisk skisse
  Universitetsforlaget 2009
 • Michael Strobelt :
  Hvordan tilegner studenter i kordireksjon seg et funksjonelt handlingsrepertoar?
  Tapir Akademisk Forlag 2007
 • Maria Medby Tollefsen, Michael Strobelt :
  Sharing the Podium - prosess og resultat
  2022
 • Michael Strobelt, Maria Medby Tollefsen :
  Sharing the Podium - peer learning i dirigentutdanning
  2020
 • Hilde Blix, Anne Eriksen, Michael Strobelt :
  Skapende og tenkende - kritisk kunstpedagogikk i Freires fotspor
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 DOI
 • Bjarne Isaksen, Michael Strobelt, Bengt Arve Haugseth, Hilde Blix, Maria Medby Tollefsen, Kristina Junttila et al.:
  The critical potential of music and performing arts education
  2017
 • Michael Strobelt :
  User participation and sustainability in distance learning courses
  2016
 • Michael Strobelt :
  The millennium generation of students - How can we motivate them for mobility?
  2015
 • Michael Strobelt :
  Det eksistensielle perspektivet i musikk: hvilke spørsmål stiller musikk til oss når vi møter den? Kan den også gi oss noen svar?
  2014
 • Michael Strobelt :
  Videreutdanning for musikklærere: Brukermedvirkning og fleksibilisering i kursdesign
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2014 FULLTEKST
 • Michael Strobelt :
  Student mobility: how to accomodate students' social, physical and logistic needs in an exchange
  2013
 • Michael Strobelt, Øystein Blix :
  Periferien møtes. Erfaringer fra et rytmisk samarbeidsprosjekt
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2012 FULLTEKST
 • Michael Strobelt :
  Forms of knowledge in musical improvisation
  2011
 • Michael Strobelt :
  Erasmus Intensive Programmes - The students' perspective
  2010
 • Michael Strobelt :
  Musical notation in an improvised setting - semiotic considerations
  2010
 • Michael Strobelt :
  Virtual Music Education - an international research project about distance education in music performance
  2010
 • Michael Strobelt :
  Richard Wagners Ring-syklus
  2010
 • Michael Strobelt :
  Musikalske speilinger: Vann og hav som tema i den franske impresjonismen
  2010
 • Ragnar Rasmussen, Michael Strobelt :
  Masterclass for kordirigenter ved Musikkakademiet, Universitetet i Ljubljana, Slovenia
  2009
 • Michael Strobelt :
  Giuseppe Verdis “Un ballo in maschera”. Musikalske og historisk-politiske aspekter
  2009
 • Michael Strobelt :
  Musikk som forfører: Søren Kierkegaards betraktninger om Mozarts Don Giovanni
  2009
 • Michael Strobelt :
  estetiske fag og entreprenørskap i skolen - kreative krefter i møte eller kollisjon?
  2008
 • Michael Strobelt :
  Nyere norsk kormusikk
  2008
 • Ragnar Rasmussen, Michael Strobelt :
  Motorische Lernprozesse in der Chorausbildung. Del 2
  ? 2008 OMTALE
 • Ragnar Rasmussen, Michael Strobelt, Bjørn Andor Drage :
  Konsert Festspillene i Nord-Norge
  2007
 • Ragnar Rasmussen, Michael Strobelt, Bjørn Andor Drage :
  Konsert Sommerkonserter Ishavskatedralen
  2007
 • Ragnar Rasmussen, Michael Strobelt :
  Masterclass for serbiske kordirigenter
  2007
 • Ragnar Rasmussen, Michael Strobelt :
  Skandinavisk samtidsmusikk for kor Scandinavian contemporary music for choir
  2007
 • Michael Strobelt :
  Motorisk læring i kordireksjon
  2007 OMTALE
 • Michael Strobelt :
  Musikkutdanning i Norge Music Education in Norway
  2007
 • Michael Strobelt :
  Hvordan tilegner studenter i kordireksjon seg et funksjonelt bevegelsesrepertoar?
  2007 OMTALE
 • Ragnar Rasmussen, Michael Strobelt :
  Ferdighetslæring i kordireksjon
  2007
 • Michael Strobelt :
  Masterclass som pedagogisk improvisasjon
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2007 OMTALE
 • Ragnar Rasmussen, Michael Strobelt :
  Motorische Lernprozesse in der Chorausbildung Del 1 av 2
  ? 2007 OMTALE
 • Michael Strobelt :
  Sergey Rakhmaninovs "Vesper" - en analyse med utgangspunkt i den russisk-ortodokse kirkemusikkens historie
  2006 OMTALE
 • Michael Strobelt :
  Norsk samtidsmusikk for kor. Norwegian contemporary music for choir
  2006
 • Michael Strobelt :
  Scener fra et ekteskap - Selvbiografiske aspekter ved Hector Berlioz` symfoniske verker
  2005
 • Ragnar Rasmussen, Michael Strobelt :
  Norsk kormusikk fra Grieg til Sommero
  2004
 • Michael Strobelt :
  Mozarts Requiem
  2004
 • Michael Strobelt :
  Leonard Bernsteins West Side Story
  2004
 • Michael Strobelt :
  Wagners opera Parsifal
  2004
 • Michael Strobelt :
  Jeux d'eau - Vann som inspirasjonskilde i impresjonistisk musikk
  2004
 • Michael Strobelt :
  Musikk og psyke
  2004
 • Michael Strobelt :
  Musikk og psyke
  28. January 2003
 • Michael Strobelt :
  Musikkpsykologi i hverdagen
  30. January 2003
 • Michael Strobelt :
  Musikk i hverdagen
  01. February 2003
 • Michael Strobelt :
  Musikk og tid
  2002
 • Michael Strobelt :
  Current trends in multicultural music education
  2002
 • Signe Kalsnes, Magne Espeland, Anne Meek, Arne Marius Samuelsen, Michael Strobelt :
  Arts based 4 year programme in teacher education : a better approach to teaching the aesthetics?
  2002 OMTALE

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →