Kari Birkelund Olsen • Marta Grongstad, Kari Birkelund Olsen, Tove Aminda Hanssen :
  Kombinerte stillingers betydning for sykepleiere som veileder studenter i praksisstudier
  Sykepleien Forskning 2020 ARKIV / DOI
 • Kari Birkelund Olsen, Liv-Berit Knudsen :
  «Også det å se pasienten oppe i alt dette» – En studie av sykepleierstudenters erfaringer med å lære sykepleie i praksisstudier på sykehus
  Nordisk sygeplejeforskning 2015 FULLTEKST
 • Bente Norbye, Kari Birkelund Olsen, Stefan Bye, Nina Johnsen, Ingrid Waldahl :
  Arktisk samprax - Digitale muligheter for nærhet på avstand i praksisstudier
  2022
 • Kari Birkelund Olsen :
  Lederskap – når ingen får lov til å komme på jobb. «Hvordan er ledelsesutfordringene under krisen koronapandemien medførte blitt opplevd, sett fra mellomledere ved Helsefak, UiT?»
  Nord universitet 2021
 • Nina Johnsen, Stefan Bye, Ingrid Waldahl, Anne-Sofie Sand, Lisa Øien, Kari Birkelund Olsen et al.:
  GEOGRAFISK AVSTAND-DIGITAL NÆRHET Veiledningskraft i praksisstudier Arktisk samprax
  2021
 • Anne-Sofie Sand, Bente Norbye, Stefan Bye, Ingrid Waldahl, Nina Johnsen, Lisa Øien et al.:
  Ny praksis skal gi flere sykepleiere i nord
  2021 DATA
 • Kari Birkelund Olsen :
  “Gaining Non-Technical Skills (NTS) during High-Fidelity Simulation in Education”
  2019
 • Kari Birkelund Olsen, Sylvie Anna Sollied :
  Trygge og tydelige sykepleiere med pasientsikkerhet i fokus
  2019
 • Kari Birkelund Olsen :
  "Hvordan utvikle sykepleierstudentenes samhandlingskompetanse?"
  2019
 • Kari Birkelund Olsen :
  Evaluering av InterSim 2017
  UiT Norges arktiske universitet 2018
 • Marta Grongstad, Kari Birkelund Olsen, Tove Aminda Hanssen :
  Kombinerte stillinger bygger bro mellom utdanning og praksis
  Sykepleien 2018
 • Kari Birkelund Olsen, Marianne Holmegård, Karina Synnøve Karlsen, Mona Lahm Høgbakk :
  Behov for ferdighets- og simuleringstrening ved FOSS for utdanningene ved UiT Norges Arktiske universitet
  UiT Norges arktiske universitet 2017 ARKIV
 • Kari Birkelund Olsen :
  Sykepleierstudentenes læring i praksis
  2016
 • Kari Birkelund Olsen :
  Grunnleggende farmakologi, legemiddelregning og – håndtering – et nettstøtta emne i bachelorutdanninga for sykepleie i Tromsø, Hammerfest og Harstad
  2016
 • Kari Birkelund Olsen :
  Sykehjemmet som læringsarena for sykepleierstudenter
  2016
 • Marta Grongstad, Kirsti Henriksen, Trine Lise Edvardsen, Jeanette Elise Huemer, Lisa Øien, Karin Ravn Pedersen et al.:
  Rapport fra arbeidsgruppa fusjon bachelorutdanning i sykepleie. Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Kari Birkelund Olsen, Bente Perander, Maud Ann-Sophie Barstad :
  Rapport fra SAK-prosjektet "Legemiddelhåndtering og medikamentregning - Nettstøttet emne i sykepleierutdanningen"
  UiT Norges arktiske universitet 2016 ARKIV
 • Kari Birkelund Olsen :
  Foreldreopplevelser i forhold til å få for tidlig fødte barn Rapport fra en intervjuundersøkelse blant foreldre som er med i prosjektet "Tidlig intervensjon 2000"
  UiT Norges arktiske universitet 2008 OMTALE

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →