Tove Leming.jpg
Photo: Stig Brøndbo

Tove Leming • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Drama og teater som tilnærming i aksjonsforskning - å øve på framtida.. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296.s 281 - 301.s doi: 10.23865/noasp.121.ch10.
 • Leming, Tove. Development of videos for Flipped Classroom. using Self-study as methodology to improve the quality. Presentation of a work in progress.. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2018; Volum 11003. ISSN 0302-9743.s 337 - 341.s doi: 10.1007/978-3-319-99737-7.
 • Leming, Tove. Lærerstudenten som forskerstudent. Relasjoner og emosjoner i et praksisfellesskap. Cappelen Damm AS 2016 ISBN 9788202491451.s 22 - 37.
 • Leming, Tove; Tiller, Tom; Alerby, Eva. Lærerutdanning i forandringens tid - forskerstudentens betydning. Cappelen Damm AS 2016 ISBN 9788202491451.s 126 - 135.
 • Leming, Tove. Å forstå læringsprosessene i rollespill: eksempel fra samfunnsfaget i lærerutdanningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2016; Volum 2 (1). ISSN 2387-5739.s doi: 10.17585/ntpk.v2.132.
 • Eriksen, Anne; Larsen, Annelise Brox; Leming, Tove. Acting and reflecting; making connections between theory and practice in teacher education. Reflective Practice 2015; Volum 16 (1). ISSN 1462-3943.s 73 - 84.s doi: 10.1080/14623943.2014.969697.
 • Rotvold, Lars Aage; Leming, Tove. Utenlandspraksis for lærerstudenter – en mulighet for kunnskapsutvikling i en helhetlig lærerutdanning. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-04215.s 170 - 177.
 • Leming, Tove. Development of knowledge through reflective dialogues; multicultural encounters in practice. Murmansk State Humanities University 2013 ISBN 978-5-4222-0170-9.s 33 - 41.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Leming, Tove; Tiller, Tom. Emosjoner i forskning og læring. Eureka Forlag 2009 (2009:1) ISBN 978-82-7389-206-5. ISSN 0809-8026.s 9 - 21.
 • Leming, Tove. Hvor ble JEG av?. Eureka Forlag 2009 (2009:1) ISBN 978-82-7389-206-5. ISSN 0809-8026.s 35 - 51.
 • Skinningsrud, Tone; Dahl, Anne; Leming, Tove. Å utdanne lærere: Utfordringer i samarbeidet mellom praksis- og teorifeltet i lærerutdanningen. 2008 ISBN 978-9979-9851-6-7.
 • Leming, Tove. Action Research: Well-Suited to Change and Development of An Education Student´s Attitude. (omtale) Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0.s 51 - 67.
 • Leming, Tove; Eriksen, Anne; Skrøvset, Siw. Den første uka. Introduksjon til lærerutdanninga. 2021 ISBN 978-82-450-3711-1.
 • Leming, Tove; Tiller, Tom; Alerby, Eva. Forskerstudentene Lærerstudenter i nye roller. Cappelen Damm AS 2016 ISBN 9788202491451.s 89 - 108.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Leming, Tove; Tiller, Tom. Emosjoner i forskning og læring. Eureka Forlag 2009 (2009:1) ISBN 978-82-7389-206-5. ISSN 0809-8026.s 51 - 68.
 • Leming, Tove; Khau, Mathabo. “What is democracy in schools and what should it look like? The challenges in doing digital collaboration in teacher education.”. SANORD-conference 2021-09-08 - 2021-09-09 2021.
 • Leming, Tove; Eriksen, Anne. Drama og teater som tilnærming i aksjonsforskning. CARN Norge nettverkskonferanse 2021-05-20 - 2021-05-20 2021.
 • Leming, Tove; Solhaug, Trond; Johanson, Lisbeth Bergum; Johannessen, Bjørn-Henrik. Digital samhandlings- og kommunikasjonskompetanse hos førsteårs-studenter i lærerutdanningen; implikasjoner for samfunnsfaget. Nasjonal konferanse for samfunnsfagdidaktikk 2020-11-25 - 2020-11-26 2020.
 • Leming, Tove; Eriksen, Anne; Steele, Annfrid Rosøy; Grønvik, Brynjulv. Hvordan skape nye former for internasjonalt samarbeid?. Internasjonal utveksling i lærerutdanning 2020-10-29 - 2020-10-30 2020.
 • Leming, Tove; Rotvold, Lars Aage. Utenlandspraksis som ressurs i skolen- er erfaring fra utenlandspraksis for lærerstudenter relevant når de kommer i jobb? Hvordan ser skoleledere på denne kompetansen?. Internasjonal utveksling i lærerutdanning 2020-10-29 - 2020-10-30 2020.
 • Steele, Annfrid Rosøy; Leming, Tove; Grønvik, Brynjulv. Multilingualism,Multiculturalism and the Language of Power. 12th Southern African - Nordic Centre (SANORD) Annual Scientific Conference 2019-09-11 - 2019-09-13 2019.
 • Steele, Annfrid Rosøy; Leming, Tove; Grønvik, Brynjulv. Democracy, citizenship and participation - Do we share the the understanding of these key concepts in a sustainable partnership?. 12th Southern African - Nordic Centre (SANORD) Annual Scientific Conference 2019-09-11 - 2019-09-13 2019.
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der; Moldrheim, Solveig. La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. (data) (fulltekst) Forskning.no 2019. ISSN 1891-635X.
 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Oppstart med STIL. 2019.
 • Leming, Tove; Steele, Annfrid Rosøy. Global and Intercultural competence through practicum in the south. Teacher education and diversity 2018-12-03 - 2018-12-04 2018.
 • Folkenborg, Håkon Rune; Leming, Tove. Omvendt undervisning i lærerutdanningens samfunnsfagundervisning. Nasjonal samfunnsfagkonferanse 2018-11-28 - 2018-11-29 2018.
 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Acting as action? Drama as action strategy in teacher education.. CARN Conference 2018 2018-10-25 - 2018-10-27 2018.
 • Leming, Tove. Development of videos for Flipped Classroom. using Self-study as methodology to improve the quality. Presentation of a work in progress.. ICITL 2018 International Conference of Innovative Technology and Learning 2018-08-27 - 2018-08-30 2018.
 • Leming, Tove; Ursin, Nikolai. Erfaringer med masterveiledninger I fagdidaktikk GLU. Erfaringsdelingskonferanse 2018-03-15 - 2018-03-16 2018.
 • Leming, Tove. Place-Based Teacher education for Arctic and Northern Schools. Internasjonaliseringskonferansen 2018 2018-03-13 - 2018-03-15 2018.
 • Leming, Tove; Eriksen, Anne; Skrøvset, Siw; Tobiassen, Ann Karin. Oppstart med STIL - Læringslyst og læringsbehov. 2017.
 • Leming, Tove. Hvordan stimulere til god refleksjon hos studentene ved utenlandspraksis?’. GIPS Seminar (Global and Intercultural Competence for Teacher Students through Practicum in South) 2017-12-14 - 2017-12-15 2017.
 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Becoming a teacher through processes of engagement and motivation. CARN 2017 2017-10-20 - 2017-10-22 2017.
 • Leming, Tove. Praksiserfaringer sett fra den lokal konteksten – perspektiver på norske studenter i utenlands-praksis.. GIPS-konferanse 2016-12-05 - 2016-12-06 2016.
 • Leming, Tove. Profesjonsutvikling og personlig utvikling. Global og interkulturell kompetanse gjennom praksis i sør (GIPS) 2015-11-13 - 2015-11-13 2015.
 • Eriksen, Anne; Leming, Tove; Larsen, Annelise Brox. Making connections between theory and practice using role-play and forum theatre. NoFa5 – the 5th Nordic conference on subject education 2015-05-27 - 2015-05-29 2015.
 • Leming, Tove. «Internationalization of higher education and developing international collaborations in teacher education”- Samarbeidsprosjekt med Memorial University, Canada;. Seminar 2014-03-26 - 2014-03-26 2014.
 • Leming, Tove; Rotvold, Lars Aage. Utenlandspraksis for lærerstudenter- en mulighet for kunnskapsutvikling i en helhetlig lærerutdanning. FoU i praksis 2013-04-22 - 2013-04-23 2013.
 • Leming, Tove; Nedberg, Audhild. Presentasjon av en modell for utenlandspraksis. Erfaringsdelingskonferanse 23. mai 2012 2012-05-23 - 2012.
 • Larsen, Annelise Brox; Leming, Tove; Eriksen, Anne. Theatre as a tool for enlightening and reflecting upon students' practicum experiences. CARN/IPDC Conference 2012 2012-11-23 - 2012-11-25 2012.
 • Leming, Tove; Rotvold, Lars Aage; Nedberg, Audhild. Praksis i utlandet - en mulighet for internasjonalisering i lærerutdanningen?. 2012.
 • Nedberg, Audhild; Leming, Tove; Botten, Geir Harald; Larsen, Ann Sylvi; Nilssen, Vivi Lisbeth. Studenters praksis i Zambia og i Norge - blikk innenfra og blikk utenfra. FoU i Praksis 2011 2011-04-26 - 2011-04-27 2011.
 • Jakobsen, Wenche; Leming, Tove; Skare, olav. Pilot i nord: Nye lærerutdanninger ved Universitetet i Tromsø – Integrert master for alle trinn. Norsklæreren 2010 (1). ISSN 0332-7264.
 • Leming, Tove. Refleksjon som metode for å utvikle kunnskap om kulturmøter i lærerutdanningens praksisopplæring. Nordisk konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanningen 2009-04-23 - 2009-04-24 2009.
 • Leming, Tove; Skrøvset, Siw. Hva slags kompetanse skal Det Nye Universitetet utvikle?. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Skinningsrud, Tone; Leming, Tove; Dahl, Anne. Å utdanne lærere: Utfordringer i samarbeidet mellom praksis- og teorifeltet i lærerutdanningen. (omtale) 2008 ISBN 978-9979-9851-6-7.
 • Skinningsrud, Tone; Leming, Tove; Dahl, Anne. Å utdanne lærere: Utfordringer i samarbeidet mellom praksis- og teorifeltet i lærerutdanningen. Den 10. nordiske læreruddannelses kongres: Relationen mellem læreruddannelsen og skoleudviklingen. (omtale) 2008-05-21 - 2008-05-24 2008.
 • Skinningsrud, Tone; Vederhus, Lillian; Leming, Tove; Dahl, Anne. Samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjon og skole-/barnehageeier Kartlegging, analyse og modellutvikling for HiTø og UiT. (omtale) 2008 ISBN 9788273891259.
 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. "Verden føles uretferdig. Jeg vet jeg må gjøre noe snart!": Hvordan skape engasjement og emosjonell involvering i læreprosessen?. (omtale) EUREKA Digital 2007 (5/2007). ISSN 0809-8360.s 15 - .
 • Skrøvset, Siw; Frenning, Ingrid; Leming, Tove; Tiller, Tom. Få skoledebatten inn på sporet igjen. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Å skape opplevelsens øyeblikk..... den 9. nordiske lærerutdannelseskongres 2006-05-25 - 2006-05-26 2006.
 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Å skape opplevelsens øyeblikk.... 2006 ISBN 8291308438.
 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Kunstformidling blant barn og unge - digitalt pensum. 2005.
 • Look at all works in CRIStin →