Bengt Haugseth


Ear training, music in teacher education


 • Bengt Haugseth, Anja Maria Pesch :
  Noe om musikk og bevegelse - læring gjennom kroppslig uro
  Universitetsforlaget 2022
 • Bengt Haugseth, Line Husjord :
  Mat og Musikk for livsmestring
  Universitetsforlaget 2020
 • Nina Helene Dønnem, Bengt Haugseth :
  Når musikken bringer middelalderens karneval inn i barnehagen
  Universitetsforlaget 2020
 • Bengt Haugseth :
  Gehørtrening og læring
  Acta Didactica Norden (ADNO) 26. November 2019 ARKIV / DOI
 • Bengt A. Haugseth, Hilde Blix :
  Øre-Høre-Gjøre
  Universitetsforlaget 2009
 • Tove Elinor Holmbukt, Minjeong Son, Bengt Haugseth :
  Praksisfokus - nye måter å knytte sammen teori og praksis
  2024
 • Karin Helene Danielsen, Anne Eriksen, Line Husjord, Harald Eivind Moe, Greta Heim, Bengt Haugseth :
  Endelig søkelys på de praktiske og estetiske fagene i skolen?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Karin Helene Danielsen, Anne Eriksen, Line Husjord, Greta Heim, Harald Eivind Moe, Bengt Haugseth :
  En lysere fremtid i skolene?
  Altaposten 2022
 • Karin Helene Danielsen, Line Husjord, Greta Heim, Anne Eriksen, Harald Eivind Moe, Bengt Haugseth :
  Stor mangel på lærere i praktisk-estetiske fag
  Utdanningsnytt.no 2022
 • Line Husjord, Bengt Haugseth :
  Mat og musikk i lærerutdanningen - et arbeid med tverrfaglige tema - folkehelse og livsmestring
  2022
 • Bengt Haugseth, Siw Turid Killengreen :
  Samisk synlighet, respekt og stolthet på ILP, UiT
  2021
 • Bengt Haugseth, Line Husjord, Veronica Bergan :
  Mat og musikk for livsmestring
  2021 DATA
 • Heidi Biseth, Anne Bergliot Øyehaug, Line Husjord, Bengt Haugseth, Åsmund Aamaas, Andrea Kjekshus Reite et al.:
  Individuelle og kollektive tverrfaglige perspektiver i utdanning: Om å bygge broer mellom fag og utdanningsnivåer for bærekraftig omstilling
  2021 DATA
 • Marit Sundelin, Bengt Arve Haugseth, Sylvi Anita Oldervik Johansen :
  Prosjektet den magiske Pulverheksa
  2019
 • Bengt Haugseth :
  Musikkfaglige bidrag til bærekraftig utvikling - gjennomgang av FNs bærekraftmål (introduksjon)
  2019
 • Bengt Haugseth :
  Hvordan utvikle kritisk bevissthet?
  Psykologi i kommunen (PIK) 2019
 • Bengt Haugseth :
  Effekt av gehørtrening
  2018
 • Bjarne Isaksen, Michael Strobelt, Bengt Arve Haugseth, Hilde Blix, Maria Medby Tollefsen, Kristina Junttila et al.:
  The critical potential of music and performing arts education
  2017
 • Bengt Haugseth :
  Gehørutvikling i lærerutdanninga
  2017
 • Ingrid C. Nordli, Miriam Wiik, Maria Dardanou, Monica Volden, Bengt A. Haugseth, Anja Maria Pesch et al.:
  Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen)
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Marte Liset, Bengt A. Haugseth :
  Trompetkonserten - en omreisende konsertforestilling for barn fra 3-6 år
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2011
 • Marte Sverdrup Liset, Bengt A. Haugseth, Trine Hild Blixrud :
  Trompetkonserten - en omreisende konsertforestilling for barn fra 3-6 år
  2011
 • Bengt A. Haugseth, Marte Sverdrup Liset :
  Fest i førskolelærerutdanninga
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2009
 • Marte Liset, Bengt Arve Haugseth, Linda Wilhelmsen :
  Englevind og limonade.
  2007

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →