Personkort bilde
Photo: Torje Jenssen
Senior Lecturer

Karin Helene Danielsen

Associate professor in Physical Education Department of Education
Norwegian flag icon Sami flag icon
77660429
90577311
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. ILP 5.010

Physical Activity in School and Kindergarten

Physical education teaching

Research  - Based Education

Physical Education

 

Physical Education

Early Childhood Education

Teaching at the following courses:
Integrated Master in Teacher Education 5-10,
Integrated Master of Teacher Education 1-7

Early Childhood education

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Stålesen, Jarle Hansen. Målt fysisk aktivitetsnivå i tre barnehager sommer og vinter. (Fulltekst: https://fysioterapeuten-eblad.no/dm/fysioterapeuten-1-19/2/ Fysioterapeuten 2019; Volum 86 (1). ISSN 0016-3384.s 22 - 27.

 • Danielsen, Karin Helene; Skaalvik, Kristin. En utforskende student i kroppsøvingsfaget. Cappelen Damm AS 2016 ISBN 9788202491451.s 47 - 63.

 • Danielsen, Karin Helene. Studentinvolvering gjennom forskende utviklingsarbeid. Orkana Forlag 2015 ISBN 9788281042551.s 128 - 145.

 • Mathisen, Gunnar; Danielsen, Karin Helene. Effects of Speed Exercises on Acceleration and Agility Performance in 13-Year-Old Female Soccer Players. Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2014; Volum 14 (4). ISSN 2247-8051.s 471 - 474.s doi: 10.7752/jpes.2014.04071.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar. Får barn nok fysisk aktivitet?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet blant barn og unge.. Forskningsdagene 2020 2020-09-16 - 2020-09-27 2020.

 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente. Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. Medicine & Science in Sports & Exercise 2020; Volum 52. ISSN 0195-9131.s 62 - 62.s doi: 10.1249/01.mss.0000670692.82783.d7.

 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente. Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. ACSM Annual Meeting (Fulltekst: Medicine&ScienceinSports&Exercise2020;52(7S):62-62. 2020-05-26 - 2020-05-30 2020.

 • Danielsen, Karin Helene. Fagdag i kroppsøving på ILP Tema:"Det e feige lag" og "Kroppsøving et fag elevene både gleder og gruer seg til". Fagdag i kroppsøving:det er feige lag 2019-11-20 - 2019-11-20 2019.

 • Danielsen, Karin Helene. Svømming,selvberging,livredning. (https://tv.nrk.no/serie/norge-naa/201909/ENRK10091119/avspiller) (Fulltekst: Norgenå 2019.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Sesongvariasjoner i fysisk aktivitet blant elever på barnetrinnet. kroppsøvingskonferansen 2019-06-06 - 2019-06-07 2019.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Seasonal variation in physical activity levels in elementary school children in the arctic areas. ACSM 66th Annual meeting 2019-05-28 - 2019-06-01 2019.

 • Danielsen, Karin Helene. Fagfornyelsen i kroppsøving –høringsuttalelsen.. Fagdag for undervisere i kroppsøving. 2019-03-20 - 2019-03-20 2019.

 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet hos barn. Sitter barn seg syke?. 2019.

 • Danielsen, Karin Helene. Sitter barn seg syke?. Lørdagsuniversitetet 2019-02-09 - 2019-02-09 2019.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Heitmann, Kim Arne; Sagelv, Edvard Hamnvik. Sammenheng mellom fysisk aktivitet og fysisk form hos elever fra 1.-7. klassetrinn på to utvalgte skoler i Tromsø. NIH Kroppsøvingskonferanse 2018 2018-06-07 - 2018-06-08 2018.

 • Danielsen, Karin Helene. Hva er vurdering i kroppsøving?. Nettverksdag for lærere og studenter i grunnskolen 2018-11-21 - 2018-11-21 2018.

 • Husjord, Line; Danielsen, Karin Helene. Rapport til Result - Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen. Sluttrapport Result 2018-06-26 - 2018-06-26 2018.

 • Danielsen, Karin Helene. Min vei til førstelektoropprykk.. Seminar om opprykk til førstelektor 2018-06-12 - 2018-06-14 2018.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Forskningsbasert undervisning i kroppsøvingsfaget.. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2018-06-07 - 2018-06-08 2018.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentaktive læringsformer i kroppsøving. NORALF 2018-05-15 - 2018-05-16 2018.

 • Danielsen, Karin Helene. Skrur opp tempoet i barnehagen. Er barnehagen så aktive som vi liker å tro?. Altaposten 2017.

 • Danielsen, Karin Helene. Vurdering i kropppsøving. Nettverkssamling for kroppsøvingslærer i Troms fylke 2017-11-20 - 2017-11-20 2017.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Stålesen, Jarle Hansen. Physical activity levels in preschool children during winter and summer. American College of Sports Medicine, 2017 Annual Meeting 2017-05-30 - 2017-06-03 2017.

 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen. Lunsjmøte i LIFT 2017-04-05 - 2017-04-05 2017.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentaktive læringsformer i lærerutdanningen-kroppsøvingsfaget.. Fyrtårnsseminar 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.

 • Danielsen, Karin Helene. Vad är fysisk aktivitet i förskolor och hur aktiv ä¨r 3-5 åringar under förskoletiden.. Idrottshögskolans dag 2017-05-05 - 2017-05-05 2017.

 • Danielsen, Karin Helene. Hva vet vi om fysisk aktiviet i barnehagen?. Kurs for tillitsvalgte i utdanningsforbundet 2017-02-09 - 2017-02-09 2017.

 • Danielsen, Karin Helene. Motoriske ferdigheter/motorisk utvikling. Teori og praksis.. Nettverkssamling/dagsseminar barnehagene i Midtrre-Hålogaland 2017-01-17 - 2017-01-17 2017.

 • Danielsen, Karin Helene. Hvem har ansvar for aktivitet i barnehagen?. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet i barnehagen. Fagdag for Sør Tromsøya barnehager 2016-11-21 - 2016-11-21 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Læringstrykk i kroppsøving -hvordan få dette til?. Fagdag 2016-11-18 - 2016-11-18 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. En utforskende student i kroppsøvingsfaget. Fakultetsseminar IRS 2016-11-15 - 2016-11-17 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Sammen for fysisk aktivitet i barnehagen. Foreldremøte for Fjellveien og Tromstun barnehage 2016-10-04 - 2016-10-04 2016.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Frenning, Ingrid. Sammen for fysisk aktivitet i barnehagen. Barnehagekonferanse; Mat, måltider og fysisk aktivitet i barnehagen 2016-11-01 - 2016-11-01 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Er ditt barn aktivt nok?. 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Er ditt barn aktivt nok?. 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Tromsø -barnehagen gjord store endringer. Nå skal andre barnehager lære av dem.. 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Sprekere og sunnere unger. 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Vil ha mer aktive barnehager. 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Barnehagebarn er for lite i aktivitet. 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Hvem har ansvaret for barnas aktivitet i barnehagen?. Utdanning.no 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Ledermøte for enhetsledere i Barnehagene i Tromsø kommune, Tema forskning. Ledermøte 2016-05-20 - 2016-05-20 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Hva lærte du i "gymmen" i dag?. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Danielsen, Karin Helene. Trener Yngvars beste mageøvelser. 2016.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid; Mathisen, Gunnar. Hvem har ansvaret for fysisk aktivitet i barnehagen?. Kroppsøvingskonferansen 2016-06-09 - 2016-06-10 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Hvem har ansvar for fysisk aktivitet i barnehagen?. Aktiv barnehage 2016-04-06 - 2016-04-06 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Hvem har ansvaret for barnas aktivitet i barnehagen?. Barnehagefolk 2016. ISSN 1500-6905.

 • Danielsen, Karin Helene. Studentinvolvering gjennom forskende utviklingsarbeid. Konferanse om FOU i barnehagelærerutdanningen 2015-03-24 - 2015-03-25 2015.

 • Danielsen, Karin Helene; Husjord, Line. Mer fysisk aktivitet i barnehagen. 2015.

 • Danielsen, Karin Helene; Skaalvik, Kristin. Forskerstudenten i kroppsøving. FOU i praksis 2015-04-09 - 2015-04-10 2015.

 • Danielsen, Karin Helene. Vi trenger en aktiv skoledag. FYSAK:Hva innebærer rett til fysisk aktivitet på mellomtrinnet i skolen?. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Danielsen, Karin Helene. Slik sniker du inn litt trim hver dag. 2014.

 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet på mellomtrinnet. Kroppsøving 2014 (4). ISSN 0333-0141.s 6 - 7.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid; Skaalvik, Kristin. Sammen gjør vi praksislæringen god. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentinvolvering i forskning og utviklingsarbeid (FOU) i fysisk fostring på førskolelærerutdanningen. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Hvem tar ansvar?. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Student involvement in research and development work on physical activity in pre-school education. CARN 2013-11-07 - 2013-11-09 2013.

 • Danielsen, Karin Helene. Mener nytt"fag" ble forlenget friminutt. 2013.

 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet på mellomtrinnet-hva skjer i Tromsø? organisering og kompetanse. Kroppsøvingskonferanse 2013-06-13 - 2013-06-14 2013.

 • Danielsen, Karin Helene. Vurdering i kroppsøving. Fagdag 2013-02-11 - 2013-02-11 2013.

 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet i barnehagen. Fagdag 2013-01-31 - 2013-01-31 2013.

 • Frenning, Ingrid; Danielsen, Karin. Svømmeundervisning- studenters svømmeferdigheter på læreutdanning. 2012.

 • Danielsen, Karin. Betydningen av fysisk aktivitet i skolen. Kick off for Universitetsskoler 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.

 • Danielsen, Karin. Fysisk aktivitet på mellomtrinnet,hva skjer i Tromsø?. Nettverkskonferanse for fysisk aktivitet 2010-06-07 - 2010-06-08 2010.

 • Danielsen, Karin. Motiver og opplevelser som ligger til grunn for treningsoppslutning i aerobic,hos nybegynnere vs viderekommende kvinnelige studenter. Aerobic, treningsoppslutning, motivasjon, atferdsendring. 1995.

 • Helskog, Guro Hansen; Danielsen, Karin Helene; Bauer-Nilsen, Eva Cudrio. Innføring i aerobic. Grunnkurs for aerobicinstruktører. 1993.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar. Får barn nok fysisk aktivitet?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet blant barn og unge.. Forskningsdagene 2020 2020-09-16 - 2020-09-27 2020.

 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente. Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. Medicine & Science in Sports & Exercise 2020; Volum 52. ISSN 0195-9131.s 62 - 62.s doi: 10.1249/01.mss.0000670692.82783.d7.

 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente. Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. ACSM Annual Meeting (Fulltekst: Medicine&ScienceinSports&Exercise2020;52(7S):62-62. 2020-05-26 - 2020-05-30 2020.

 • Danielsen, Karin Helene. Fagdag i kroppsøving på ILP Tema:"Det e feige lag" og "Kroppsøving et fag elevene både gleder og gruer seg til". Fagdag i kroppsøving:det er feige lag 2019-11-20 - 2019-11-20 2019.

 • Danielsen, Karin Helene. Svømming,selvberging,livredning. (https://tv.nrk.no/serie/norge-naa/201909/ENRK10091119/avspiller) (Fulltekst: Norgenå 2019.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Sesongvariasjoner i fysisk aktivitet blant elever på barnetrinnet. kroppsøvingskonferansen 2019-06-06 - 2019-06-07 2019.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Seasonal variation in physical activity levels in elementary school children in the arctic areas. ACSM 66th Annual meeting 2019-05-28 - 2019-06-01 2019.

 • Danielsen, Karin Helene. Fagfornyelsen i kroppsøving –høringsuttalelsen.. Fagdag for undervisere i kroppsøving. 2019-03-20 - 2019-03-20 2019.

 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet hos barn. Sitter barn seg syke?. 2019.

 • Danielsen, Karin Helene. Sitter barn seg syke?. Lørdagsuniversitetet 2019-02-09 - 2019-02-09 2019.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Heitmann, Kim Arne; Sagelv, Edvard Hamnvik. Sammenheng mellom fysisk aktivitet og fysisk form hos elever fra 1.-7. klassetrinn på to utvalgte skoler i Tromsø. NIH Kroppsøvingskonferanse 2018 2018-06-07 - 2018-06-08 2018.

 • Danielsen, Karin Helene. Hva er vurdering i kroppsøving?. Nettverksdag for lærere og studenter i grunnskolen 2018-11-21 - 2018-11-21 2018.

 • Husjord, Line; Danielsen, Karin Helene. Rapport til Result - Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen. Sluttrapport Result 2018-06-26 - 2018-06-26 2018.

 • Danielsen, Karin Helene. Min vei til førstelektoropprykk.. Seminar om opprykk til førstelektor 2018-06-12 - 2018-06-14 2018.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Forskningsbasert undervisning i kroppsøvingsfaget.. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2018-06-07 - 2018-06-08 2018.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentaktive læringsformer i kroppsøving. NORALF 2018-05-15 - 2018-05-16 2018.

 • Danielsen, Karin Helene. Skrur opp tempoet i barnehagen. Er barnehagen så aktive som vi liker å tro?. Altaposten 2017.

 • Danielsen, Karin Helene. Vurdering i kropppsøving. Nettverkssamling for kroppsøvingslærer i Troms fylke 2017-11-20 - 2017-11-20 2017.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Stålesen, Jarle Hansen. Physical activity levels in preschool children during winter and summer. American College of Sports Medicine, 2017 Annual Meeting 2017-05-30 - 2017-06-03 2017.

 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen. Lunsjmøte i LIFT 2017-04-05 - 2017-04-05 2017.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentaktive læringsformer i lærerutdanningen-kroppsøvingsfaget.. Fyrtårnsseminar 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.

 • Danielsen, Karin Helene. Vad är fysisk aktivitet i förskolor och hur aktiv ä¨r 3-5 åringar under förskoletiden.. Idrottshögskolans dag 2017-05-05 - 2017-05-05 2017.

 • Danielsen, Karin Helene. Hva vet vi om fysisk aktiviet i barnehagen?. Kurs for tillitsvalgte i utdanningsforbundet 2017-02-09 - 2017-02-09 2017.

 • Danielsen, Karin Helene. Motoriske ferdigheter/motorisk utvikling. Teori og praksis.. Nettverkssamling/dagsseminar barnehagene i Midtrre-Hålogaland 2017-01-17 - 2017-01-17 2017.

 • Danielsen, Karin Helene. Hvem har ansvar for aktivitet i barnehagen?. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet i barnehagen. Fagdag for Sør Tromsøya barnehager 2016-11-21 - 2016-11-21 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Læringstrykk i kroppsøving -hvordan få dette til?. Fagdag 2016-11-18 - 2016-11-18 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. En utforskende student i kroppsøvingsfaget. Fakultetsseminar IRS 2016-11-15 - 2016-11-17 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Sammen for fysisk aktivitet i barnehagen. Foreldremøte for Fjellveien og Tromstun barnehage 2016-10-04 - 2016-10-04 2016.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Frenning, Ingrid. Sammen for fysisk aktivitet i barnehagen. Barnehagekonferanse; Mat, måltider og fysisk aktivitet i barnehagen 2016-11-01 - 2016-11-01 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Er ditt barn aktivt nok?. 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Er ditt barn aktivt nok?. 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Tromsø -barnehagen gjord store endringer. Nå skal andre barnehager lære av dem.. 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Sprekere og sunnere unger. 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Vil ha mer aktive barnehager. 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Barnehagebarn er for lite i aktivitet. 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Hvem har ansvaret for barnas aktivitet i barnehagen?. Utdanning.no 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Ledermøte for enhetsledere i Barnehagene i Tromsø kommune, Tema forskning. Ledermøte 2016-05-20 - 2016-05-20 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Hva lærte du i "gymmen" i dag?. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Danielsen, Karin Helene. Trener Yngvars beste mageøvelser. 2016.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid; Mathisen, Gunnar. Hvem har ansvaret for fysisk aktivitet i barnehagen?. Kroppsøvingskonferansen 2016-06-09 - 2016-06-10 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Hvem har ansvar for fysisk aktivitet i barnehagen?. Aktiv barnehage 2016-04-06 - 2016-04-06 2016.

 • Danielsen, Karin Helene. Hvem har ansvaret for barnas aktivitet i barnehagen?. Barnehagefolk 2016. ISSN 1500-6905.

 • Danielsen, Karin Helene. Studentinvolvering gjennom forskende utviklingsarbeid. Konferanse om FOU i barnehagelærerutdanningen 2015-03-24 - 2015-03-25 2015.

 • Danielsen, Karin Helene; Husjord, Line. Mer fysisk aktivitet i barnehagen. 2015.

 • Danielsen, Karin Helene; Skaalvik, Kristin. Forskerstudenten i kroppsøving. FOU i praksis 2015-04-09 - 2015-04-10 2015.

 • Danielsen, Karin Helene. Vi trenger en aktiv skoledag. FYSAK:Hva innebærer rett til fysisk aktivitet på mellomtrinnet i skolen?. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Danielsen, Karin Helene. Slik sniker du inn litt trim hver dag. 2014.

 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet på mellomtrinnet. Kroppsøving 2014 (4). ISSN 0333-0141.s 6 - 7.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid; Skaalvik, Kristin. Sammen gjør vi praksislæringen god. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentinvolvering i forskning og utviklingsarbeid (FOU) i fysisk fostring på førskolelærerutdanningen. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Hvem tar ansvar?. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Student involvement in research and development work on physical activity in pre-school education. CARN 2013-11-07 - 2013-11-09 2013.

 • Danielsen, Karin Helene. Mener nytt"fag" ble forlenget friminutt. 2013.

 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet på mellomtrinnet-hva skjer i Tromsø? organisering og kompetanse. Kroppsøvingskonferanse 2013-06-13 - 2013-06-14 2013.

 • Danielsen, Karin Helene. Vurdering i kroppsøving. Fagdag 2013-02-11 - 2013-02-11 2013.

 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet i barnehagen. Fagdag 2013-01-31 - 2013-01-31 2013.

 • Frenning, Ingrid; Danielsen, Karin. Svømmeundervisning- studenters svømmeferdigheter på læreutdanning. 2012.

 • Danielsen, Karin. Betydningen av fysisk aktivitet i skolen. Kick off for Universitetsskoler 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.

 • Danielsen, Karin. Fysisk aktivitet på mellomtrinnet,hva skjer i Tromsø?. Nettverkskonferanse for fysisk aktivitet 2010-06-07 - 2010-06-08 2010.

 • Danielsen, Karin. Motiver og opplevelser som ligger til grunn for treningsoppslutning i aerobic,hos nybegynnere vs viderekommende kvinnelige studenter. Aerobic, treningsoppslutning, motivasjon, atferdsendring. 1995.

 • Helskog, Guro Hansen; Danielsen, Karin Helene; Bauer-Nilsen, Eva Cudrio. Innføring i aerobic. Grunnkurs for aerobicinstruktører. 1993.

 • [Loading...]