Karin-H-Danielsen Foto: Torje Jenssen
Photo: Torje Jenssen
Karin-H-Danielsen Foto: Torje Jenssen
Department of Education karin.danielsen@uit.no 77660429 90577311 TROM Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. ILP 5.010

Karin Helene Danielsen


Associate professor in Physical Education

Job description

Teaching at the following courses:
Integrated Master in Teacher Education 5-10,
Integrated Master of Teacher Education 1-7

Early Childhood education


 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne; Mathisen, Gunnar. Seasonal variations in physical activity among Norwegian elementary school children in Arctic regions. International Journal of Circumpolar Health 2021; Volum 80. ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2021.2004688.
 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Stålesen, Jarle Hansen. Målt fysisk aktivitetsnivå i tre barnehager sommer og vinter. (fulltekst) Fysioterapeuten 2019; Volum 86 (1). ISSN 0016-3384.s 22 - 27.
 • Danielsen, Karin Helene; Skaalvik, Kristin. En utforskende student i kroppsøvingsfaget. Cappelen Damm AS 2016 ISBN 9788202491451.s 47 - 63.
 • Danielsen, Karin Helene. Studentinvolvering gjennom forskende utviklingsarbeid. Orkana Forlag 2015 ISBN 9788281042551.s 128 - 145.
 • Mathisen, Gunnar; Danielsen, Karin Helene. Effects of Speed Exercises on Acceleration and Agility Performance in 13-Year-Old Female Soccer Players. Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2014; Volum 14 (4). ISSN 2247-8051.s 471 - 474.s doi: 10.7752/jpes.2014.04071.
 • Danielsen, Karin Helene. Kartlegging av ansattes implementering av fysisk aktivitet i barnehagen i 2012 og 2020.. FOU-dag for barnehageforskning 2021-10-18 - 2021.
 • Danielsen, Karin Helene. Å jobbe i partnerskap. Hvordan er samarbeidet planlagt og gjennomført? Hva har vi lært og kan ta med oss i utdanninga?. Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling-Internseminar 2021-10-04 - 2021.
 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet blant barn og unge.. Forskningsdagene 2020 2020-09-16 - 2020-09-27 2020.
 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente. Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. Medicine & Science in Sports & Exercise 2020; Volum 52. ISSN 0195-9131.s 62 - 62.s doi: 10.1249/01.mss.0000670692.82783.d7.
 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente. Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. ACSM Annual Meeting (fulltekst) 2020-05-26 - 2020-05-30 2020.
 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar. Får barn nok fysisk aktivitet?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Danielsen, Karin Helene. Fagdag i kroppsøving på ILP Tema:"Det e feige lag" og "Kroppsøving et fag elevene både gleder og gruer seg til". Fagdag i kroppsøving:det er feige lag 2019-11-20 - 2019-11-20 2019.
 • Danielsen, Karin Helene. Svømming,selvberging,livredning. (data) (fulltekst) 2019.
 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Sesongvariasjoner i fysisk aktivitet blant elever på barnetrinnet. kroppsøvingskonferansen 2019-06-06 - 2019-06-07 2019.
 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Seasonal variation in physical activity levels in elementary school children in the arctic areas. ACSM 66th Annual meeting 2019-05-28 - 2019-06-01 2019.
 • Danielsen, Karin Helene. Fagfornyelsen i kroppsøving –høringsuttalelsen.. Fagdag for undervisere i kroppsøving. 2019-03-20 - 2019-03-20 2019.
 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet hos barn. Sitter barn seg syke?. 2019.
 • Danielsen, Karin Helene. Sitter barn seg syke?. Lørdagsuniversitetet 2019-02-09 - 2019-02-09 2019.
 • Danielsen, Karin Helene. Hva er vurdering i kroppsøving?. Nettverksdag for lærere og studenter i grunnskolen 2018-11-21 - 2018-11-21 2018.
 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Heitmann, Kim Arne; Sagelv, Edvard Hamnvik. Sammenheng mellom fysisk aktivitet og fysisk form hos elever fra 1.-7. klassetrinn på to utvalgte skoler i Tromsø. NIH Kroppsøvingskonferanse 2018 2018-06-07 - 2018-06-08 2018.
 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentaktive læringsformer i kroppsøving. NORALF 2018-05-15 - 2018-05-16 2018.
 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Forskningsbasert undervisning i kroppsøvingsfaget.. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2018-06-07 - 2018-06-08 2018.
 • Danielsen, Karin Helene. Min vei til førstelektoropprykk.. Seminar om opprykk til førstelektor 2018-06-12 - 2018-06-14 2018.
 • Husjord, Line; Danielsen, Karin Helene. Rapport til Result - Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen. Sluttrapport Result 2018-06-26 - 2018-06-26 2018.
 • Danielsen, Karin Helene. Vurdering i kropppsøving. Nettverkssamling for kroppsøvingslærer i Troms fylke 2017-11-20 - 2017-11-20 2017.
 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Stålesen, Jarle Hansen. Physical activity levels in preschool children during winter and summer. American College of Sports Medicine, 2017 Annual Meeting 2017-05-30 - 2017-06-03 2017.
 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen. Lunsjmøte i LIFT 2017-04-05 - 2017-04-05 2017.
 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentaktive læringsformer i lærerutdanningen-kroppsøvingsfaget.. Fyrtårnsseminar 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.
 • Danielsen, Karin Helene. Vad är fysisk aktivitet i förskolor och hur aktiv ä¨r 3-5 åringar under förskoletiden.. Idrottshögskolans dag 2017-05-05 - 2017-05-05 2017.
 • Danielsen, Karin Helene. Hva vet vi om fysisk aktiviet i barnehagen?. Kurs for tillitsvalgte i utdanningsforbundet 2017-02-09 - 2017-02-09 2017.
 • Danielsen, Karin Helene. Motoriske ferdigheter/motorisk utvikling. Teori og praksis.. Nettverkssamling/dagsseminar barnehagene i Midtrre-Hålogaland 2017-01-17 - 2017-01-17 2017.
 • Danielsen, Karin Helene. Skrur opp tempoet i barnehagen. Er barnehagen så aktive som vi liker å tro?. Altaposten 2017.
 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet i barnehagen. Fagdag for Sør Tromsøya barnehager 2016-11-21 - 2016-11-21 2016.
 • Danielsen, Karin Helene. Læringstrykk i kroppsøving -hvordan få dette til?. Fagdag 2016-11-18 - 2016-11-18 2016.
 • Danielsen, Karin Helene. En utforskende student i kroppsøvingsfaget. Fakultetsseminar IRS 2016-11-15 - 2016-11-17 2016.
 • Danielsen, Karin Helene. Sammen for fysisk aktivitet i barnehagen. Foreldremøte for Fjellveien og Tromstun barnehage 2016-10-04 - 2016-10-04 2016.
 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Frenning, Ingrid. Sammen for fysisk aktivitet i barnehagen. Barnehagekonferanse; Mat, måltider og fysisk aktivitet i barnehagen 2016-11-01 - 2016-11-01 2016.
 • Danielsen, Karin Helene. Er ditt barn aktivt nok?. 2016.
 • Danielsen, Karin Helene. Er ditt barn aktivt nok?. 2016.
 • Danielsen, Karin Helene. Tromsø -barnehagen gjord store endringer. Nå skal andre barnehager lære av dem.. 2016.
 • Danielsen, Karin Helene. Sprekere og sunnere unger. 2016.
 • Danielsen, Karin Helene. Vil ha mer aktive barnehager. 2016.
 • Danielsen, Karin Helene. Barnehagebarn er for lite i aktivitet. 2016.
 • Danielsen, Karin Helene. Hvem har ansvaret for barnas aktivitet i barnehagen?. Utdanning.no 2016.
 • Danielsen, Karin Helene. Ledermøte for enhetsledere i Barnehagene i Tromsø kommune, Tema forskning. Ledermøte 2016-05-20 - 2016-05-20 2016.
 • Danielsen, Karin Helene. Hva lærte du i "gymmen" i dag?. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Danielsen, Karin Helene. Trener Yngvars beste mageøvelser. 2016.
 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid; Mathisen, Gunnar. Hvem har ansvaret for fysisk aktivitet i barnehagen?. Kroppsøvingskonferansen 2016-06-09 - 2016-06-10 2016.
 • Danielsen, Karin Helene. Hvem har ansvar for fysisk aktivitet i barnehagen?. Aktiv barnehage 2016-04-06 - 2016-04-06 2016.
 • Danielsen, Karin Helene. Hvem har ansvaret for barnas aktivitet i barnehagen?. Barnehagefolk 2016. ISSN 1500-6905.
 • Danielsen, Karin Helene. Hvem har ansvar for aktivitet i barnehagen?. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Danielsen, Karin Helene; Husjord, Line. Mer fysisk aktivitet i barnehagen. 2015.
 • Danielsen, Karin Helene; Skaalvik, Kristin. Forskerstudenten i kroppsøving. FOU i praksis 2015-04-09 - 2015-04-10 2015.
 • Danielsen, Karin Helene. Studentinvolvering gjennom forskende utviklingsarbeid. Konferanse om FOU i barnehagelærerutdanningen 2015-03-24 - 2015-03-25 2015.
 • Danielsen, Karin Helene. Slik sniker du inn litt trim hver dag. 2014.
 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet på mellomtrinnet. Kroppsøving 2014 (4). ISSN 0333-0141.s 6 - 7.
 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid; Skaalvik, Kristin. Sammen gjør vi praksislæringen god. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.
 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentinvolvering i forskning og utviklingsarbeid (FOU) i fysisk fostring på førskolelærerutdanningen. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.
 • Danielsen, Karin Helene. Vi trenger en aktiv skoledag. FYSAK:Hva innebærer rett til fysisk aktivitet på mellomtrinnet i skolen?. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Student involvement in research and development work on physical activity in pre-school education. CARN 2013-11-07 - 2013-11-09 2013.
 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Hvem tar ansvar?. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet i barnehagen. Fagdag 2013-01-31 - 2013-01-31 2013.
 • Danielsen, Karin Helene. Vurdering i kroppsøving. Fagdag 2013-02-11 - 2013-02-11 2013.
 • Danielsen, Karin Helene. Fysisk aktivitet på mellomtrinnet-hva skjer i Tromsø? organisering og kompetanse. Kroppsøvingskonferanse 2013-06-13 - 2013-06-14 2013.
 • Danielsen, Karin Helene. Mener nytt"fag" ble forlenget friminutt. 2013.
 • Frenning, Ingrid; Danielsen, Karin. Svømmeundervisning- studenters svømmeferdigheter på læreutdanning. 2012.
 • Danielsen, Karin. Betydningen av fysisk aktivitet i skolen. Kick off for Universitetsskoler 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.
 • Danielsen, Karin. Fysisk aktivitet på mellomtrinnet,hva skjer i Tromsø?. Nettverkskonferanse for fysisk aktivitet 2010-06-07 - 2010-06-08 2010.
 • Danielsen, Karin. Motiver og opplevelser som ligger til grunn for treningsoppslutning i aerobic,hos nybegynnere vs viderekommende kvinnelige studenter. Aerobic, treningsoppslutning, motivasjon, atferdsendring. 1995.
 • Helskog, Guro Hansen; Danielsen, Karin Helene; Bauer-Nilsen, Eva Cudrio. Innføring i aerobic. Grunnkurs for aerobicinstruktører. 1993.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Physical Activity in School and Kindergarten

  Physical education teaching

  Research  - Based Education

  Physical Education

   

  Teaching

  Physical Education

  Early Childhood Education


  Member of research group  Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. ILP 5.010