Bilde av Danielsen, Karin Helene
Photo: Torje Jenssen
Bilde av Danielsen, Karin Helene
Department of Education karin.danielsen@uit.no +4777660429 90577311

Karin Helene Danielsen


Associate professor in Physical Education

Job description

Teaching at the following courses:
Integrated Master in Teacher Education 5-10,
Integrated Master of Teacher Education 1-7

Early Childhood education


 • Karin Helene Danielsen, Thilde Kleppe Vårnes, Edvard Hamnvik Sagelv, Kim Arne Heitmann, Gunnar Mathisen :
  Seasonal variations in physical activity among Norwegian elementary school children in Arctic regions
  International Journal of Circumpolar Health 2021 ARKIV / DOI
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Jarle Hansen Stålesen :
  Målt fysisk aktivitetsnivå i tre barnehager sommer og vinter
  Fysioterapeuten 2019 ARKIV / FULLTEKST
 • Karin Helene Danielsen, Kirsten Sivertsen Worum, Gjertrud Irene Kalseth, Ole Martin Kanck :
  Veiledning for universitetslærerutdannere på barnehagelærerutdanningen
  2024
 • Karin Helene Danielsen, Line Husjord, Thilde Kleppe Vårnes, Ole Martin Kanck, Ingrid Frenning :
  Studentaktive læringsformer på emnet BLU-2015: Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen
  2024
 • Karin Helene Danielsen, Gjertrud Irene Kalseth, Vivienne Mackisack :
  What do university teacher educators who work in practicum know,value and do?
  2024
 • Karin Helene Danielsen, Gjertrud Irene Kalseth, Kirsten Sivertsen Worum :
  Universitetslærerens praksioppfølging
  2024
 • Karin Helene Danielsen :
  Hvorfor skal du være fysisk aktiv?
  2024
 • Karin Helene Danielsen :
  Fysisk aktivitet hos ungdom på videregående, paneldebatt
  2024
 • Karin Helene Danielsen :
  Fysisk aktivitet Hvorfor skal du være fysisk aktiv? To foredrag for niende klassetrinn
  2023
 • Karin Helene Danielsen :
  Visuelle fortellinger om kroppsøvingsfaget
  2023
 • Karin Helene Danielsen, Thilde Kleppe Vårnes, Edvard Hamnvik Sagelv, Gunnar Mathisen, Kim Arne Heitmann :
  Sesongvariasjoner i fysisk aktivitet blant barn i grunnskolen i arktiske strøk
  Scandinavian Journal of Public Health 2023
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Jarle Staalesen :
  Målt fysisk aktivitet i barnehagen vinter og sommer.
  2023
 • Karin Helene Danielsen, Thilde Kleppe Vårnes, Edvard Hamnvik Sagelv, Gunnar Mathisen, Kim Arne Heitmann :
  Sesongvariasjoner i fysisk aktivitet blant barn i grunnskolen i arktiske strøk
  2023
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Jarle Staalesen :
  Målt fysisk aktivitet i barnehagen vinter og sommer.
  Scandinavian Journal of Public Health 2023
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Jarle Hansen Stålesen :
  Physical Activity Levels In Preschool Children
  2022
 • Karin Helene Danielsen, Thilde Kleppe Vårnes, Gunnar Mathisen, Kim Arne Heitmann, Edvard Hamnvik Sagelv :
  Seasonal variations in physical activity among elementary school children in Arctic regions
  2022
 • Karin Helene Danielsen, Anne Eriksen, Line Husjord, Harald Eivind Moe, Greta Heim, Bengt Haugseth :
  Endelig søkelys på de praktiske og estetiske fagene i skolen?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Karin Helene Danielsen, Anne Eriksen, Line Husjord, Greta Heim, Harald Eivind Moe, Bengt Haugseth :
  En lysere fremtid i skolene?
  Altaposten 2022
 • Karin Helene Danielsen, Kirsten Sivertsen Worum, Gjertrud Kalseth :
  Hva vil det si å være lærerutdannere ved universitetet med ansvar for veiledning av studenter i praksis?
  2022
 • Karin Helene Danielsen, Torstein Unstad, Nils Christian Tveiterås :
  Fysisk aktivitet og skjermbruk i barnehagen – en motsetning?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Karin Helene Danielsen, Kirsten Sivertsen Worum, Gjertrud Kalseth, Vivienne Mackisack :
  What does it mean to be a teacher educator at the university with responsibility for mentoring students in practice?
  2022
 • Torstein Unstad, Karin Helene Danielsen, Nils Christian Tveiterås :
  Fysisk aktivitet og skjermbruk i barnehagen – en motsetning?
  barnehage.no 20. May 2022
 • Karin Helene Danielsen, Line Husjord, Greta Heim, Anne Eriksen, Harald Eivind Moe, Bengt Haugseth :
  Stor mangel på lærere i praktisk-estetiske fag
  Utdanningsnytt.no 2022
 • Karin Helene Danielsen :
  Kartlegging av ansattes implementering av fysisk aktivitet i barnehagen i 2012 og 2020.
  2021
 • Karin Helene Danielsen :
  Å jobbe i partnerskap. Hvordan er samarbeidet planlagt og gjennomført? Hva har vi lært og kan ta med oss i utdanninga?
  2021
 • Karin Helene Danielsen :
  Fysisk aktivitet blant barn og unge.
  2020
 • Karin Helene Danielsen, Thilde Kleppe Vårnes, Gunnar Mathisen, Kim Arne Heitmann, Bente Morseth :
  Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area
  2020 FULLTEKST
 • Karin Helene Danielsen, Thilde Kleppe Vårnes, Gunnar Mathisen, Kim Arne Heitmann, Bente Morseth :
  Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area
  Medicine & Science in Sports & Exercise 2020 DOI
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen :
  Får barn nok fysisk aktivitet?
  Nordlys 2020
 • Karin Helene Danielsen :
  Fagdag i kroppsøving på ILP Tema:"Det e feige lag" og "Kroppsøving et fag elevene både gleder og gruer seg til"
  2019
 • Karin Helene Danielsen :
  Fagfornyelsen i kroppsøving –høringsuttalelsen.
  2019
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Thilde Kleppe Vårnes, Edvard Hamnvik Sagelv, Kim Arne Heitmann :
  Sesongvariasjoner i fysisk aktivitet blant elever på barnetrinnet
  2019
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Thilde Kleppe Vårnes, Edvard Hamnvik Sagelv, Kim Arne Heitmann :
  Seasonal variation in physical activity levels in elementary school children in the arctic areas
  2019
 • Karin Helene Danielsen :
  Fysisk aktivitet hos barn. Sitter barn seg syke?
  08. February 2019
 • Karin Helene Danielsen :
  Sitter barn seg syke?
  2019
 • Karin Helene Danielsen :
  Svømming,selvberging,livredning
  11. September 2019 DATA / FULLTEKST
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Thilde Kleppe Vårnes, Edvard Hamnvik Sagelv, Kim Arne Heitmann :
  Forskningsbasert undervisning i kroppsøvingsfaget.
  2018
 • Karin Helene Danielsen :
  Min vei til førstelektoropprykk.
  2018
 • Line Husjord, Karin Helene Danielsen :
  Rapport til Result - Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen
  2018
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Thilde Kleppe Vårnes, Kim Arne Heitmann, Edvard Hamnvik Sagelv :
  Sammenheng mellom fysisk aktivitet og fysisk form hos elever fra 1.-7. klassetrinn på to utvalgte skoler i Tromsø
  2018
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning :
  Studentaktive læringsformer i kroppsøving
  2018
 • Karin Helene Danielsen :
  Hva er vurdering i kroppsøving?
  2018
 • Karin Helene Danielsen :
  Hva vet vi om fysisk aktiviet i barnehagen?
  2017
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Jarle Hansen Stålesen :
  Physical activity levels in preschool children during winter and summer
  2017
 • Karin Helene Danielsen :
  Motoriske ferdigheter/motorisk utvikling. Teori og praksis.
  2017
 • Karin Helene Danielsen :
  Skrur opp tempoet i barnehagen. Er barnehagen så aktive som vi liker å tro?
  Altaposten 04. January 2017
 • Karin Helene Danielsen :
  Vad är fysisk aktivitet i förskolor och hur aktiv ä¨r 3-5 åringar under förskoletiden.
  2017
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning :
  Studentaktive læringsformer i lærerutdanningen-kroppsøvingsfaget.
  2017
 • Karin Helene Danielsen :
  Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen
  2017
 • Karin Helene Danielsen :
  Vurdering i kropppsøving
  2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Physical Activity in School and Kindergarten

  Physical education teaching

  Research  - Based Education

  Physical Education

   

  Teaching

  Physical Education

  Early Childhood Education