Bilde av Jentoft, Rita
Photo: Bjørn-Kåre Iversen

Rita Jentoft


Professor

Job description

Professor at the Bachelor Program for Occupational Therapist studies.

Research interest are related to social learning in different communities of practice involving clients, clinicians and students connected with technology in an interprofessional educational context.


 • Marianne Olsen, Rita Jentoft :
  Developing professional competence in an unfamiliar setting: Practice learning in Zambia
  Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2023 ARKIV / DOI
 • Rita Jentoft :
  Viten skapt gjennom fleksibel læring
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Rita Jentoft :
  Boundary-crossings among health students in interprofessional geropsychiatric outpatient practice: Collaboration with elderly people living at home
  Journal of Interprofessional Care 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Anita Iversen, Nanna Hauksdottir, Sidsel Tveiten, Rita Jentoft, Bente Norbye :
  Veiledning i tverrprofesjonell samarbeidslæring.
  Fagbokforlaget 2018
 • Torhild Holthe, Rita Jentoft, Cathrine Arntzen, Kirsten Thorsen :
  Benefits and burdens: family caregivers’ experiences of assistive technology (AT) in everyday life with persons with young-onset dementia (YOD)
  Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 2017 DOI
 • Gunn Nilsskog, Rita Jentoft :
  Ergoterapeututdanningen i Tromsø - oppstart og utvikling
  Orkana Forlag 2015 DOI
 • Rita Jannie Jentoft, Camilla Lauritzen, Rigmor Furu, Vår Mathisen, Hege Nermo, Eva Therese Næss :
  Hvordan fremme terapeutisk og tverrfaglig kompetanse gjennom virtuelle læringsressurser?
  2024
 • Hege Nermo, Rita Jannie Jentoft :
  TeraVRi Strengthen therapeutic and interprofessional competence through Virtual Resources and digital learning
  2024
 • Hege Nermo, Eva Therese Næss, Jan-Are Kolset Johnsen, Rigmor Furu, Rita Jannie Jentoft :
  Challenging Encounters: Enhancing Therapeutic Competence with Virtual Reality and Interactive Learning An educational resource from TeraVRi
  2024
 • Rita Jentoft, Eva Therese Næss :
  TeraVRi Terapeutisk kompetanse gjennom VR i en tverrprofesjonell kontekst
  2023
 • Vår Mathisen, Rita Jannie Jentoft :
  Development of Therapeutic Competence throug VR-technology. Is that possible?
  2023
 • Vår Mathisen, Marianne Olsen, Mari Haugan, Astrid Vekve Nymo, Rita Jannie Jentoft :
  Ergoterapipraksis i Nord-Norge: fra grensen mot Trøndelag til arktiske nord og østover.
  Ergoterapeuten 2023
 • Rita Jannie Jentoft, Vår Mathisen, Camilla Lauritzen, Eva Therese Næss, Hege Nermo, Rigmor Furu :
  Strengthen Therapeutic and Interprofessional Competence through Virtual Resources and digital learning
  2023
 • Rita Jannie Jentoft, Vår Mathisen :
  Developement of Therapeutic Competences through VR-technology. How is that possible?
  2023
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angell Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja et al.:
  Bidrar til å styrke unges psykiske helse
  Altaposten 2022
 • Rita Jentoft, Sissel Horghagen, Heidi E. Fløtten, Tore Bonsaksen :
  RETHOS - Hvordan sikre ergoterapeuters fremtidsrettede kompetanse?
  2022
 • Rita Jentoft, Vegard Horne :
  Interaktiv video som pedagogisk redskap og strategi for å fremme studenters kompetanse om boligvurdering hos hjemmeboende eldre
  2022
 • Rita Jentoft, Vår Mathisen, Rigmor Furu, Eva Therese Næss, Charlotte Reedtz :
  TeraVRi -an innovative model for sustainable education Connecting Interprofessional and Therapeutic competence through VR-technology
  2022
 • Rita Jentoft, Torhild Holthe :
  Podcast 3 om aldring, demens og mestring av hverdagen med Jentoft & Holthe
  2022 DATA
 • Rita Jentoft, Torhild Holthe :
  Aldring, demens og mestring av hverdagen med Jentoft&Holthe Podcast 4
  2022 DATA
 • Rita Jentoft, Torhild Holthe :
  PODCAST 2 om «Aldring, demens og mestring av hverdagen».
  09. May 2022 DATA
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja et al.:
  Derfor trenger vi ergoterapeuter
  Nordnorsk debatt - Nordlys 27. October 2021 FULLTEKST
 • Rita Jentoft, Torhild Holthe :
  PODCAST 1 om Aldring, Demens og mestring av hverdagen
  09. May 2022 DATA
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja et al.:
  Ergoterapeuter bidrar til å styrke unges psykiske helse, hverdagsmestring og deltakelse
  Nordnorsk debatt - Nordlys 28. October 2022 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja et al.:
  Bidrar til å styrke unges psykiske helse. Hvordan kan vi som samfunn sørge for at unge blir fremtidens ressurser?
  Altaposten 28. October 2022 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angell Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja et al.:
  Vi burde i større grad være der for de unge
  Ergoterapeuten 2022
 • Rita Jentoft, Torhild Holthe :
  PODCAST 3 Om aldring, demens og mestring av hverdagen
  09. May 2022 DATA
 • Sissel Horghagen, Rita Jentoft, Heidi E. Fløtten :
  Er de nye studieplanene for ergoterapeututdanningene i samsvar med Nasjonal forskrift for retningslinjer for ergoterapeututdanninger?
  Ergoterapeuten 01. July 2022
 • Rita Jentoft, Torhild Holthe :
  PODCAST 4 om aldring, demens og mestring av hverdagen
  09. May 2022 DATA
 • Magnus Haakens, Marte Bogen Sinderud, Åsne Kalland Aarstad, Heidi E. Fløtten, Sissel Horghagen, Rita Jentoft :
  Evaluering av implementering av RETHOS for studieprogrammene i ergoterapi. Rapport 4/2022. NOKUT
  2022
 • Rita Jentoft, Nina Bøhle Cheetham, Rigmor Furu, Torhild Holthe :
  Filmen er basert på Gunn og Erik sine hverdagslivserfaringer med demens og velferdsteknologi
 • Even Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angell Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja, Marianne Olsen et al.:
  Samfunnet trenger ergoterapeuter
  Nordlys 2021
 • Even Elias Edvardsen, Astrid Vekve Nymo, Vegard Horne, Lene Angell Åsli, Mari Hepo-oja, Rita Jentoft et al.:
  Finnmark trenger en mer offensiv satsning på ergoterapi
  Altaposten 2021
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja et al.:
  Ergoterapeuter er muliggjørere
  Avisa Tromsø 27. October 2021
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja et al.:
  Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet
  Framtid i nord 27. October 2021 FULLTEKST
 • Even Elias Edvardsen, Astrid Vekve Nymo, Vegard Horne, Lene Angell Åsli, Mari Hepo-oja, Rita Jentoft et al.:
  Finnmark trenger en mer offensiv satsning på ergoterapi
  iFinnmark 2021
 • Nina Bøhle Cheetham, Rita Jentoft, Rigmor Furu :
  Åse og Knut utforsker hvilken nytte velferdsteknologi kan ha i hverdagslivet ved demens
  2021 DATA
 • Nina Bøhle Cheetham, Rita Jentoft, Rigmor Furu, Torhild Holthe :
  Demens og velferdsteknologi i hverdagslivet
  2021 DATA
 • Rita Jentoft, Nina Bøhle Cheetham, Rigmor Furu :
  Sverre og Petter utforsker bruk og nytte av velferdsteknologi i hverdagslivet ved demens
  2021 DATA
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja et al.:
  Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet
  Avisa Nordland 27. October 2021
 • Vår Mathisen, Gunn Nilsskog, Marianne Olsen, Astrid Vekve Nymo, Lene Angel Åsli, Mari Hepo-oja et al.:
  Ergoterapeututdanningen i Tromsø fyller 30 år En bærekraftig jubilant
  Ergoterapeuten 2020
 • Rita Jentoft, Tore Bonsaksen, Sissel Horghagen, Heidi E. Fløtten, David W. Osen, Eva S. Kjølstad et al.:
  RETHOS - utdanning av framtidens ergoterapeuter
  Ergoterapeuten 2020
 • Rita Jentoft, Cathrine Arntzen, Torhild Holthe :
  Does assistive technology assist everyday life for younger persons with dementia and their family carers?
  2018
 • Rita Jentoft, Carina Ryssdal :
  Interprofessional education in practical training - a new pedagogical strategy to improve professional collaboration in a mental health outpatient setting with elderly people living at home
  2018
 • Rita Jentoft, Anita Iversen :
  Interprofessional psychogeriatric educational practice - the importance of professional boundary crossing to improve collaboration
  2018
 • Cathrine Arntzen, Rita Jentoft, Torhild Holthe :
  Use and benefit of assistive technology in everyday life for younger persons with dementia and family carers
  2017
 • Katrine Wennevold, Rita Jentoft :
  Sink or swim - Exploring IPE in a new setting
  2017
 • Rita Jentoft, Ann-Kristin, Student UiT Windstad :
  Interprofessional collaboration and learning within a homebased mental health practice -Bringing down health professional boundaries?
  2017
 • Nanna Hauksdottir, Bente Norbye, Johanna Dahlberg, Rita Jentoft, Madeleine Abrandt Dahlgren :
  From patient-centredness to partneship: Re-thinking the client's role in IPE
  2016
 • Nanna Hauksdottir, Johanna Dahlberg, Rita Jentoft, Madeleine Abrandt Dahlgren :
  Webinar; Rethinking the client’s role in IPE – October 2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Practical knowledge and learning among health students

  Flexible learning in a digital world.

  Welfare technology in health related to users perspective, professional- and educational practice

  Interprofessional education and learning