Personkort bilde
Photo: Torje Jenssen
Professor

Hagen, Roar

Department of Social Sciences
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Hagen, Roar. Collective Action: Why is it so Difficult for the Social Sciences to Grasp the Rational Aspects of Collective Action?. Brill Academic Publishers 2018; Volum 118 (.) ISBN 9789004314191. ISSN 1573-4234.s 222 - 242.s doi: 10.1163/9789004314207_014.

 • Hagen, Roar; Kristiansen, Truls Tunby. Individuell frihet og kollektiv selvbegrensning. (Fulltekst: https://www.idunn.no/st/2016/03/individuell_frihet_og_kollektiv_selvbegrensning Sosiologisk Tidsskrift 2016; Volum 24 (3). ISSN 0804-0486.s 200 - 224.s doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-03-02.

 • Hagen, Roar. Abduction-Asessing fruitfulness and the construction of scientific concepts. Brill|Nijhoff 2016 (91) ISBN 9789004314184. ISSN 1573-4234.s doi: 10.1163/9789004314184_009.

 • Johnsen, Elin; Hagen, Roar. Styring gjennom samhandling: Samhandlingsreformen som kasus. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205425521.s 31 - 54.

 • Hagen, Roar. Samfunn som handlingsdyktig fellesskap. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215019765.s 108 - 129.

 • Hagen, Roar; Gudmundsen, Anita Carin. Selvreferanse og refleksjon: Forholdet mellom teori og empiri i forskningsprosessen. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011; Volum 52 (4). ISSN 0040-716X.s 459 - 490.

 • Hagen, Roar; Gudmundsen, Anita Carin. SELF-REFERENCE AND REFLECTION: CONNECTING GENERAL THEORY AND EMPERICAL RESEARCH. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011; Volum 52 (4). ISSN 0040-716X.s 459 - 489.

 • Hagen, Roar. Collective power: Reception and prospect of a scientific concept. 2010 (1) ISBN 978-82-996367-7-3. ISSN 0809-8735.

 • Johnsen, Elin; Fernandez-Luque, Luis; Hagen, Roar. Det Sosiale Nettet og helse. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 9788205399099.s 26 - 63.

 • Hagen, Roar; Chapman, Graham; Tvedt, Terje. Water, Geopolitics and Collective Power in the New World Order. I.B. Tauris 2010 ISBN 9781848853515.

 • Hagen, Roar. Hva betyr kollektiv binding? Niklas Luhmanns bidrag til en teori om det politiske systemets funksjon. Unge Pædagoger 2010 ISBN 978-87-90220-74-7.s 197 - 223.

 • Hagen, Roar. Teori og kritikk. Sosiologisk Årbok 2008 (1). ISSN 0808-288X.s 15 - 25.

 • Tvedt, Terje; Hagen, Roar; Chapman, Graham. A History of Water, Series II, Vol 3, Water, Geopolitics and the New World Order (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris 2010 ISBN 9781848853515.s 78 - 111.

 • Hagen, Roar. Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene: Refleksjonsteorier for det moderne samfunnet. Universitetsforlaget 2006 ISBN 82-15-00844-5.

 • Hagen, Roar. Rasjonell solidaritet. Universitetsforlaget 1999 (34) ISBN 82-00-12917-9.

 • Kristiansen, Truls Tunby; Hagen, Roar. Koronakrisen skaper solidaritet -kan sosiologien forklare hvordan?. (Fulltekst: https://sosiologen.no/essay/essay/koronakrisen-skaper-solidaritet-kan-sosiologien-forklare-hvordan/ sosiologen.no 2020.

 • Johnsen, Elin; Hagen, Roar. Rethinking Medicalisation - Can the Patient be Empowered Within Medical Treatment. BBSA Medical Sociology Group 47th Annual Conference 2015 2015-09-09 - 2015-09-11 2015.

 • Hagen, Roar; Kristiansen, Truls Tunby. Institutional change through rational collective action. XVIII ISA World Congress of Sociologi 2014-07-13 - 2014-07-19 2014.

 • Hagen, Roar. Faget er for kritisk - Norske sosiologer er mer opptatt av samfunnskritikk enn å utarbeide konstruktive alternativer:. Klassekampen 2013. ISSN 0805-3839.

 • Hagen, Roar. En sur rev og et hull i teorien. Morgenbladet 2013. ISSN 0805-3847.

 • Hagen, Roar; Kristiansen, Truls Tunby. Norwegian society must be defended - The aftermath of the 22.July attack: A case study of institutional change in the Norwegian model. Institutional Change in Welfare State and Working Life A conference on advances in sociological theory 2013-06-11 - 2013-06-12 2013.

 • Hagen, Roar. Hva er god samhandling?. Seminar om forskningsgrupper for forskningsgruppeledere og instituttledere ved Det helsevitenskapelige fakultet 2011-05-03 - 2011-05-04 2011.

 • Hagen, Roar. Water, Climate Change and the Problem of Collective Action. The Age of Uncertainty: Climate change, water systems and social development 2011-02-16 - 2011-02-18 2011.

 • Hagen, Roar. Sociological theory and the Nordic society. The 25th Conference of the Nordic Sociological Association 2011-08-04 - 2011-08-08 2011.

 • Hagen, Roar. Jørgen Pedersen (red.)Moderne politisk teori. Pax forlag. 2010. Sosiologisk Tidsskrift 2011; Volum 19 (2). ISSN 0804-0486.s 197 - 201.

 • Hagen, Roar. Why systems theory? Niklas Luhmann on theory formation. Lecture 2010-05-10 - 2010.

 • Hagen, Roar. Hjernevask?. Møte i sosiologforeningen, Tromsø 2010-08-19 - 2010.

 • Hagen, Roar. Sosiologi versus økonomi. Sosiolog-nytt 2010. ISSN 0333-3205.

 • Hagen, Roar. Hanssens politiske testamente. Klassekampen 2010. ISSN 0805-3839.

 • Hagen, Roar; Eriksen, Sissel H.. Kjønn, sannhet og sosiologi. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Hagen, Roar; Haugen, Leif Martin. World politics and World Soicety. World Politics seminar 2009-11-23 - 2009.

 • Johnsen, Elin; Hagen, Roar; Fernandez-Luque, Luis. Internett, pasienter og deling av helseinformasjon. Konfereanse Fri Flyt av pasientinformasjon - fiksjon eller faktum? 2009-06-15 - 2009-06-16 2009.

 • Hagen, Roar. Water and the new world order. Geopolitics, collective power and economic man. The Currents of Power: Water and the New World Order. 2009-04-20 - 2009-04-21 2009.

 • Hagen, Roar. Hvordan utvikle samfunnsvitenskapelige begreper om individ og samfunn? En metodologisk-konstruktivistisk posisjon. Seminar om filosofi og sosiologi 2009-05-08 - 2009.

 • Hagen, Roar. From epistemological to methodological constructivism. Applied systems theory: Niklas Luhmann’s theory of self-referential systems: Theoretical and empirical research. 2009-09-14 - 2009-09-18 2009.

 • Hagen, Roar. Nyfunksjonalisme. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215013800.

 • Hagen, Roar. Luhmann on collective power: What does it mean – collectively binding?. Konferanse - seminar 2008-12-01 - 2008.

 • Hagen, Roar. Collective power: Reception and prospect of a scientific concept. Tverrfaglig seminar 2008-10-15 - 2008.

 • Hagen, Roar. Hva er det moderne samfunnet?. Morgenbladet 2006. ISSN 0805-3847.

 • Hagen, Roar. Samfunnsbegrep og pedagogisk teori. Heldagsseminar 2006-10-23 - 2006.

 • Hagen, Roar. Bokresentasjon Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene. Instituttseminar 2006-02-17 - 2006.

 • Hagen, Roar. Presentasjon av Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene. Instituttseminar 2006-02-16 - 2006.

 • Hagen, Roar. Bokpresentasjon Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene. Sosiologforeningens vinterseminar 2006-01-27 - 2006-01-29 2006.

 • Hagen, Roar. Societal knowledge and social structure. Internasjonal fagkonferanse 2006-09-21 - 2006-09-22 2006.

 • Hagen, Roar. Norsk sosiologi i offentligheten. Fagkritisk dag 2006-04-05 - 2006.

 • Hagen, Roar; Johnsen, Elin. Samarbeidets politiske refleksjonsteori (Presentation of paper. 20 pages). Systemteoriens anvendelse og anvendbarhet 2005-08-24 - 2005-08-26 2005.

 • Johnsen, Elin; Hagen, Roar. Informasjonsteknologi og kommunikasjon, i "Informasjonsteknologi & Samfunn", rapport fra forskerseminar Leangkollen 3-4 juni 1996, i regi av programmet Informasjonsteknologi & Samfunn. 1997 ISBN 82-12-00918-1.

 • Hagen, Roar; Johnsen, Elin. Information Technology and the Selv-Observation of Society, i "Technology and Democracy: Technology in the Public Sphere". Proceedings from Workshop 1,A. Feenberg, T. Hviid Nielsen and L. Winner (eds.) TMV skriftserie nr. 27 1997. 1997 ISBN 82-13-01161-9.

 • Kristiansen, Truls Tunby; Hagen, Roar. Koronakrisen skaper solidaritet -kan sosiologien forklare hvordan?. (Fulltekst: https://sosiologen.no/essay/essay/koronakrisen-skaper-solidaritet-kan-sosiologien-forklare-hvordan/ sosiologen.no 2020.

 • Johnsen, Elin; Hagen, Roar. Rethinking Medicalisation - Can the Patient be Empowered Within Medical Treatment. BBSA Medical Sociology Group 47th Annual Conference 2015 2015-09-09 - 2015-09-11 2015.

 • Hagen, Roar; Kristiansen, Truls Tunby. Institutional change through rational collective action. XVIII ISA World Congress of Sociologi 2014-07-13 - 2014-07-19 2014.

 • Hagen, Roar. Faget er for kritisk - Norske sosiologer er mer opptatt av samfunnskritikk enn å utarbeide konstruktive alternativer:. Klassekampen 2013. ISSN 0805-3839.

 • Hagen, Roar. En sur rev og et hull i teorien. Morgenbladet 2013. ISSN 0805-3847.

 • Hagen, Roar; Kristiansen, Truls Tunby. Norwegian society must be defended - The aftermath of the 22.July attack: A case study of institutional change in the Norwegian model. Institutional Change in Welfare State and Working Life A conference on advances in sociological theory 2013-06-11 - 2013-06-12 2013.

 • Hagen, Roar. Hva er god samhandling?. Seminar om forskningsgrupper for forskningsgruppeledere og instituttledere ved Det helsevitenskapelige fakultet 2011-05-03 - 2011-05-04 2011.

 • Hagen, Roar. Water, Climate Change and the Problem of Collective Action. The Age of Uncertainty: Climate change, water systems and social development 2011-02-16 - 2011-02-18 2011.

 • Hagen, Roar. Sociological theory and the Nordic society. The 25th Conference of the Nordic Sociological Association 2011-08-04 - 2011-08-08 2011.

 • Hagen, Roar. Jørgen Pedersen (red.)Moderne politisk teori. Pax forlag. 2010. Sosiologisk Tidsskrift 2011; Volum 19 (2). ISSN 0804-0486.s 197 - 201.

 • Hagen, Roar. Why systems theory? Niklas Luhmann on theory formation. Lecture 2010-05-10 - 2010.

 • Hagen, Roar. Hjernevask?. Møte i sosiologforeningen, Tromsø 2010-08-19 - 2010.

 • Hagen, Roar. Sosiologi versus økonomi. Sosiolog-nytt 2010. ISSN 0333-3205.

 • Hagen, Roar. Hanssens politiske testamente. Klassekampen 2010. ISSN 0805-3839.

 • Hagen, Roar; Eriksen, Sissel H.. Kjønn, sannhet og sosiologi. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Hagen, Roar; Haugen, Leif Martin. World politics and World Soicety. World Politics seminar 2009-11-23 - 2009.

 • Johnsen, Elin; Hagen, Roar; Fernandez-Luque, Luis. Internett, pasienter og deling av helseinformasjon. Konfereanse Fri Flyt av pasientinformasjon - fiksjon eller faktum? 2009-06-15 - 2009-06-16 2009.

 • Hagen, Roar. Water and the new world order. Geopolitics, collective power and economic man. The Currents of Power: Water and the New World Order. 2009-04-20 - 2009-04-21 2009.

 • Hagen, Roar. Hvordan utvikle samfunnsvitenskapelige begreper om individ og samfunn? En metodologisk-konstruktivistisk posisjon. Seminar om filosofi og sosiologi 2009-05-08 - 2009.

 • Hagen, Roar. From epistemological to methodological constructivism. Applied systems theory: Niklas Luhmann’s theory of self-referential systems: Theoretical and empirical research. 2009-09-14 - 2009-09-18 2009.

 • Hagen, Roar. Nyfunksjonalisme. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215013800.

 • Hagen, Roar. Luhmann on collective power: What does it mean – collectively binding?. Konferanse - seminar 2008-12-01 - 2008.

 • Hagen, Roar. Collective power: Reception and prospect of a scientific concept. Tverrfaglig seminar 2008-10-15 - 2008.

 • Hagen, Roar. Hva er det moderne samfunnet?. Morgenbladet 2006. ISSN 0805-3847.

 • Hagen, Roar. Samfunnsbegrep og pedagogisk teori. Heldagsseminar 2006-10-23 - 2006.

 • Hagen, Roar. Bokresentasjon Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene. Instituttseminar 2006-02-17 - 2006.

 • Hagen, Roar. Presentasjon av Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene. Instituttseminar 2006-02-16 - 2006.

 • Hagen, Roar. Bokpresentasjon Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene. Sosiologforeningens vinterseminar 2006-01-27 - 2006-01-29 2006.

 • Hagen, Roar. Societal knowledge and social structure. Internasjonal fagkonferanse 2006-09-21 - 2006-09-22 2006.

 • Hagen, Roar. Norsk sosiologi i offentligheten. Fagkritisk dag 2006-04-05 - 2006.

 • Hagen, Roar; Johnsen, Elin. Samarbeidets politiske refleksjonsteori (Presentation of paper. 20 pages). Systemteoriens anvendelse og anvendbarhet 2005-08-24 - 2005-08-26 2005.

 • Johnsen, Elin; Hagen, Roar. Informasjonsteknologi og kommunikasjon, i "Informasjonsteknologi & Samfunn", rapport fra forskerseminar Leangkollen 3-4 juni 1996, i regi av programmet Informasjonsteknologi & Samfunn. 1997 ISBN 82-12-00918-1.

 • Hagen, Roar; Johnsen, Elin. Information Technology and the Selv-Observation of Society, i "Technology and Democracy: Technology in the Public Sphere". Proceedings from Workshop 1,A. Feenberg, T. Hviid Nielsen and L. Winner (eds.) TMV skriftserie nr. 27 1997. 1997 ISBN 82-13-01161-9.

 • [Loading...]

  Member of research group