Sveinung.jpg
Photo: Tommy Hansen
Sveinung.jpg
Department of Tourism & Northern Studies sveinung.eikeland@uit.no +4778450315 97094032 Alta Alta, Btr. 1-2-3

Eikeland, Sveinung


Research Professor/Sociologist


 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. Samisk politikk og industriell utvikling i nord. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8.s 74 - 98.
 • Eikeland, Sveinung. Indigenous agency in global systems. (fulltekst) Journal of Rural Studies 2021; Volum 82. ISSN 0743-0167.s 253 - 261.s doi: 10.1016/j.jrurstud.2021.01.028.
 • Eikeland, Sveinung. Mellom stat, samepolitikk og kommunar. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8.s 193 - 220.
 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. Samepolitikkens plass i utviklingsprosesser i nord. Tidsskrift for samfunnsforskning 2021; Volum 62 (2). ISSN 0040-716X.s 154 - 175.s doi: 10.18261/ISSN.1504-219X-2021-02-02.
 • Eikeland, Sveinung. Et samisk hjemland i nord?. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689.s 38 - 61.
 • Eikeland, Sveinung; Nilsen, Trond. Local content in emerging growth poles: Local effects of multinational corporations' use of contract strategies. Norsk Geografisk Tidsskrift 2016; Volum 70 (1). ISSN 0029-1951.s 13 - 23.s doi: 10.1080/00291951.2015.1108361.
 • Eikeland, Sveinung; Nilsen, Trond; Taylor, Andrew. Re-evolution of growth pole settlements in northern peripheries? reflecting the emergence of an LNG hub in Northern Australia with experience from Northern Norway. (data) Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781784711962.s 220 - 245.
 • Angell, Elisabeth; Selle, Per; Eikeland, Sveinung. Samepolitikken i den nye utviklingen i nord. (data) Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689.s 13 - 37.
 • Eikeland, Sveinung. Building a High North Growth Pole: The Northern Norwegian City of Hammerfest in the Wake of Developing the "Snow White" Barents Sea Gas field. Journal of Rural and Community Development 2014; Volum 9 (1). ISSN 1712-8277.s 57 - 71.
 • Normann, Roger Henning; Abelsen, Birgit; Farsund, Arild Aurvåg; Eikeland, Sveinung; Fosse, Jens Kristian; Hidle, Knut; Kvidal, Trine. Regional samhandling for innovasjon. (data) Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-38331-2.s 273 - 300.
 • Eikeland, Sveinung. Regionale innovasjonsstrategiers kompleksitet: Spillet om det globale klimaet og miljøinnovasjoner i nord. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-38331-2.s 249 - 272.
 • Eikeland, Sveinung. Frå stat til region - og tilbake? Nordnorske innovasjonssystem under nordområdesatsinga. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1050-3.s 98 - 117.
 • Eikeland, Sveinung; Nilsen, trond; Karlstad, Stig Halgeir. Åpningen av Barentshavet: Skapes en ny nordlig vekstpol i den norske oljeøkonomiens nordlige periferi?. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2.s 147 - 168.
 • Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung. Megaprojects and regional reform. Journal of Nordregio 2009. ISSN 1650-5891.
 • Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung. A state companies` regional dilemmas. Journal of Nordregio 2008. ISSN 1650-5891.
 • Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung. Nord i petroleumsnæringens hender?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2007. ISSN 0805-083X.
 • Eikeland, Sveinung; Riabova, Larissa; Ivanova, Lyudmila. Northwest Russian Fisheries after the disintegration of the USSR: Market Structure and Spatial Impacts. Polar Geography 2005. ISSN 1088-937X.
 • Eikeland, Sveinung. Utvikling i periferiregionen Nord-Troms og Finnmark under 1990-tallets politiske og økonomiske regimer. Tapir Akademisk Forlag 2004 ISBN 8251919363.s 117 - 146.
 • Eikeland, Sveinung; Eythorsson, Einar; Ivanova, Lyudmila. From Management to Mediation: local Forestry Management and the Forestry Crisis in Post-Socialist Russia. Environmental Management 2004; Volum 33 (3). ISSN 0364-152X.s 285 - 293.
 • Eikeland, Sveinung; Riabova, Larissa. The Battle for the Resource Rent: Securing the Profit from Forest and Fish Resources in Northern Russia Post 1990. Europe-Asia Studies 2002. ISSN 0966-8136.
 • Eikeland, Sveinung; Riabova, Larissa. Transition in a cold climate: management regimes and rural marginalisation in Northwest Russia. Sociologia Ruralis 2002. ISSN 0038-0199.
 • Eikeland, Sveinung. Coping with declining income opportunities in Norwegian rural households. Belgeo 2001. ISSN 1377-2368.
 • Eikeland, Sveinung; Lie, Ivar. Pluriactivity in Rural Norway. Journal of Rural Studies 1999. ISSN 0743-0167.
 • Eikeland, Sveinung. New Rural Pluriactivity? Household Strategies and Rural Renewal in Norway. Sociologia Ruralis 1999. ISSN 0038-0199.
 • Eikeland, Sveinung. Flexibility in Northern Waters. 1998 ISBN 0-85238-257-X.s 90 - 102.
 • Eikeland, Sveinung. Fleksibilitet og berekraft Økologiske konsekvensar av fleksibilitet i fisket. Tidsskrift for samfunnsforskning 1997; Volum 38 (1). ISSN 0040-716X.s 70 - 95.
 • Eikeland, Sveinung. Kva fortel livsløpsanalysar om utviklingsproblema på Finnmarkskysten?. Tidsskrift for samfunnsforskning 1991. ISSN 0040-716X.
 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689.s 258 - 283.
 • Eikeland, Sveinung; Selle, Per; Angell, Elisabeth. Nordområdepolitikken sett fra nord. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1050-3.
 • Eikeland, Sveinung; Dølvik, Tor; Lesjø, Jon Helge; Selstad, Tor. Kommune Norges Framtid. Kommuneforlaget AS 1991 ISBN 82-7242-805-9.
 • Eikeland, Sveinung. Grøn næringsutvikling i Aust-Finnmark. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.s doi: https://www.nordnorskdebatt.no/gron-naringsutvikling-i-aust-finnmark/o/5-124-112429.
 • Täres, Jukka; Eikeland, Sveinung; Koivurova, Timo. Arctic Smart Specialization Strategies for Sustainable Development. 2020.
 • Eikeland, Sveinung. Tilgjenge, fleksibilitet, data og Normanutvalet. Khrono.no 2020. ISSN 1894-8995.
 • Eikeland, Sveinung; Hernes, Hans-Kristian. Nordområdepolitikken i en brytningstid. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Eikeland, Sveinung; Hernes, Hans-Kristian. Nordområdepolitikken i en brytningstid - Nr. 31. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Eikeland, Sveinung. Nordområdepolitikkens regionnivå. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Eikeland, Sveinung. Post Nesna: Kva no?. Klassekampen 2019. ISSN 0805-3839.
 • Eikeland, Sveinung. Demografiens forbannelse. Dagsavisen 2019. ISSN 1503-2892.
 • Husebekk, Anne; Ruud, Kenneth; Eikeland, Sveinung; Gotaas, Geir. Arctic Advanced Education and Research. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-20556-0.s 133 - 141.s doi: 10.1007/978-3-030-20557-7_9.
 • Eikeland, Sveinung. Post Nesna. Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.
 • Eikeland, Sveinung. Demografiens forbannelse. Kommunekonferanse 2018-11-08 - 2018-11-08 2018.
 • Eikeland, Sveinung; Husebekk, Anne. Gjennom Nord-Noreg til Arktis. Ottar 2018 (319). ISSN 0030-6703.s 3 - 7.
 • Eikeland, Sveinung. Kor er alle regionalistar hen?. Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.
 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. Indigenous influence in large scale industrial projects in the Arctic?. ICASS IX 2017 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.
 • Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung. Allocation, interaction or negotiation? Developing models in marginal northern economies.. Konferanse 2017-03-03 - 2017-03-03 2017.
 • Angell, Elisabeth; Selle, Per; Eikeland, Sveinung. Samene og det nye nord. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 39 - .
 • Eikeland, Sveinung. Med OECD til Nord-Norge. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Eikeland, Sveinung. Norsk pelsdyrnæring - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?. 2014 ISBN 978-82-583-1219-9.
 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Josefsen, Eva; Selle, Per. Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012. 2013 ISBN 978-82-7571-228-6.
 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Lie, Ivar; Myhr, Sindre; Grünfeld, Leo; Nygaard, Vigdis; Pedersen, Paul. Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene. 2012; Volum 2012 (2) ISBN 978-82-7571-214-9.
 • Eikeland, Sveinung; Rolland, Carsten Gade. Nordområdeneldinga og høgskolens rolle. Altaposten 2011.
 • Eikeland, Sveinung. Governing, abdication or governance? The Norwegian State in new Northern Innovation Processes. 6 th Regional Innovation Policy Seminar 2011-10-12 - 2011-10-14 2011.
 • Eikeland, Sveinung. Rom for regional politikk?. Frodige Finnmark 2011-09-04 - 2011-09-06 2011.
 • Eikeland, Sveinung. Regional development out of a High North Perspective. Living in the North 2011-09-30 - 2011-10-01 2011.
 • Eikeland, Sveinung. Sport, tourism and place development. The Gargia Conference 2011 2011-10-19 - 2011-10-20 2011.
 • Eikeland, Sveinung. Nordområdepolitikken og kommunene. Dialogkonferanse mellom Fylkesmannen i Finnmark og kommunene 2011-11-30 - 2011-12-01 2011.
 • Eikeland, Sveinung. Nordområdepolitkken sett frå nord. Politisk fylkeskonferanse 2011-12-10 - 2011-12-11 2011.
 • Ødegård, Jack Arild; Bjørkvoll, Thor; Boyd, Rognvald; Eikeland, Sveinung; Eldby, Jørn; Emaus, Per Arne; Ladam, Yves; Lie, Ivar; Monsen, Bodil Elisabeth; Nilsen, Rune; Nilssen, Inge Berg; Nordvåg, Terje; Ringdalen, Eli; Rushfelt, Øyvind; Sandvik, Karstein; Syvertsen, Freddy; Wakelin, Ross. Geonor - Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene. (fulltekst) 2010.
 • Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung; Karlstad, Stig Halgeir; Nilssen, Inge; Ness, Christen. Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Snøhvit.. 2008.
 • Arbo, Peter Nicolai; Eikeland, Sveinung; Hervik, Arild. Regionale ringvirkninger av olje- og gassnæringen. En oppsummering av foreliggende kartlegginger. (fulltekst) 2007 (2007:4) ISBN 82-7571-154-1. ISSN 1503-9773.
 • Eikeland, Sveinung. "Territorial Social Cohesion Impacts", p 210-260 in ESPON Action 2.1.5: Territorial Impacts of European Fisheries Policy.. 2006.
 • Eikeland, Sveinung; Johansson, Staffan; Lie, Ivar. Aktivitetssone på Nordkalotten?. 2002.
 • Hervik, Arild; Eikeland, Sveinung; Nilsson, Jan Evert; Selstad, Tor; Stølen, Nils Martin; Rye, Mette. Differensiert arbeidsgiveravgift : kunnskapsstatus. 2001 (0105) ISBN 82-7830-044-5. ISSN 0806-0789.
 • Røkenes, Arild; Eikeland, Sveinung; Jakobsen, Birgit; Malkova, Tamara; Riabova, Larissa. Murmansk Forest Sector. Situation report and Research problem. 1999 ISBN 82-7071-184-5.
 • Eikeland, Sveinung. Evaluering av tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark. 1997.
 • Lie, Ivar; Røkenes, Arild; Eikeland, Sveinung. Personretta lærervirkemidler i Nord-Norge. Evaluering av lærerdekning og stabilitet i 1993-1996. 1997.
 • Look at all works in CRIStin →  Alta, Btr. 1-2-3