Trine-nett.jpg
Trine-nett.jpg
The Norwegian College of Fishery Science trine.h.larsen@uit.no +4777623259 Tromsø NFH A 308

Trine Holm Larsen


Senior Adviser / Student Adviser

Job description

Program Adviser for two programmes:

Bachelor in Biotechology (Norwegian program)
Integrated 5-year master in Aquamedisine (Norwegian program)


  • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Trine Holm. Fritt redskapsvalg og områdeforvaltning. Sluttkonferanse (fulltekst) 2013-04-17 - 2013-04-17 2013.
  • Finstad, Bjørn-Petter; Larsen, Trine Holm; Holm, Petter. "Never Again the 18th of April!" Closure of the Norwegian Fishery Commons in 1989. XVIth World Economic History Congress 2012-07-08 - 2012-07-14 2012.
  • Finstad, Bjørn-Petter; Larsen, Trine Holm; Holm, Petter. "Never again 18th of April!" The Closure of the Norwegian Fishery Commons in 1989. North Atlantic Fisheries History Association, 13th International Conference 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.
  • Look at all works in CRIStin →