Bilde av Eriksen, Trond
Bilde av Eriksen, Trond
Nursing and Further Education in Narvik trond.eriksen@uit.no +4776966181 You can find me here

Trond Eriksen • Trond Eriksen :
  Teaterets pedagogiske muligheter - i regi av Bakhtins dialogforståelse
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Trond Eriksen :
  Innovasjon som tverrprofesjonell samarbeidslæring
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Rita Sørly, Lars Aage Rotvold, Wibecke Årst, Vår Mathisen, Trond Eriksen :
  Aktive, demokratiske læringsformer og medvirkning i utdanning for sosialarbeidere, barnevernspedagoger og helsefagarbeidere
  2022
 • Trond Eriksen, Espen Marius Foss, Trond Nergaard Bjerke :
  Interpersonal competence in challenging encounters: Towards a paradigm shift in human services - Creating conditions for professional development through action research and trauma-informed restorative practice
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Silje C Wangberg, Rose-Marie Lejon, Trond Eriksen, Ann-Heidi Nebb, Lena Wiklund Gustin, Marte Løvold et al.:
  Utprøving av Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i tverrfaglig spesialisert rusbehandling på døgninstitusjon ved Nordlandsklinikken
  2015
 • Trond Eriksen :
  Pedagogiske muligheter i filmopplevelsens emosjonelle engasjement
  2010
 • Trond Eriksen, Åse Berit Vrenne :
  Evaluering av 3-3 turnus, Narvik kommune
  2008

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →