Fransk - Språk og økonomi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Fransk-Språk-og-litteratur-bachelor

DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ INNTAKSTOPP PÅ BACHELORPROGRAMMET I SPRÅK OG ØKONOMI FRA 2017.

Visste du at fransk er offisielt arbeidsspråk i FN og i EU? At Frankrike er en av Norges viktigste handelspartnere og et av de største markedene for eksport av laks og annen fisk fra Norge? Fransk språk brukes daglig av over 100 millioner mennesker over hele verden som enten har det som morsmål eller som skolespråk. I tillegg til Frankrike og andre fransktalende land som Belgia, Sveits og deler av Kanada står fransk språk sterkt i en del land i Asia og i Sentral- og Vest-Afrika. Arbeidsmarkedet for deg med høy kompetanse i fransk strekker seg dermed langt utover norske landegrenser, samtidig som det gir deg mulighet for arbeid innenfor forskjellige sektorer i det private og offentlige hvor kompetanse i både språk og økonomi etterspørres.

Facts
Duration:3 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i språk og økonomi
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:
Application code:
Apply
Studieretning fransk inngår i graden Bachelor i språk og økonomi.

Som eneste universitet i Norge tilbyr UiT en bachelorgrad som kombinerer språk med økonomi. Du får derfor et unikt studium som åpner opp for mange jobbmuligheter nasjonalt og internasjonalt.

Studiet gir deg god kompetanse i fransk språk og kultur. Du får oppøvd dine muntlige og skriftlige ferdigheter, og tilegnet deg viktige kunnskaper om fransk kultur og litteratur. Fransk er et særdeles viktig språk i mange internasjonale sammenhenger, og i kombinasjon med enten bedriftsledelse eller samfunnsøkonomi vil det kunne styrke dine muligheter for en interessant jobb i et internasjonalt arbeidsmarked.

 

Profileringen i fransk har et fordypningskrav på 90 studiepoeng (stp) og består av følgende komponenter:

  • 60 stp FRA-1000-emner
  • 20 stp FRA-2000-emner
  • 10 stp HIF-2510 Språk og økonomi

Veiledende progresjon i studiet:
Det første semesteret tar du FIL-0700 Examen Philosophicum (10 stp) og SOK-0001 Økonomi og politikk (10 stp). De som ikke har fordypning i fransk fra videregående skole må i tillegg ta FRA-0100 Innføringsemne i fransk språk (10 stp). De som har det tar i stedet EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet(10 stp).

 

Andre og tredje semester tar du 60 stp obligatoriske 1000-emner (se tabellen under for mer informasjon). Deler av undervisningen på våren i andre semester blir gitt Caen i samarbeid med de øvrige norske universitetene.

 

Etter at du er ferdig med 1000-emnene, velger du hvilken profilering i økonomi du ønsker å ha i graden. Du kan velge mellom en profilering i samfunnsøkonomi og en i bedriftsledelse (se oversikten nedenfor)

 

Profilering i samfunnsøkonomi:

Høst: SOK-2001 Strategisk atferd (10 stp), SOK-2003 Makroøkonomi (10 stp) og SOK-2002 Offentlig økonomi (10 stp)

Vår: BED-1007 Matematikk for økonomer (nettbasert) (10 stp), SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk adfer, markeder og priser (10 stp) og SOK-1010 Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk (10 stp)


Profilering i bedriftsledelse:

Høst: BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse (10 stp), BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse (10 stp) og BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk (10 stp).

Vår: BED-2003 Foretaksstrategi (10 stp), BED-1004 Markedsføring (10 stp) og BED-2035 Competitive Intelligence (10 stp)

I siste semester tar du fordypningsemnene i fransk. (se tabellen under for mer informasjon).

Etter fullført studieretning i språk i bachelorgradsprogrammet i språk og økonomi skal du ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Du har:

- skaffet deg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av det valgte språkfaget og mer spesialisert kunnskap i utvalgte deler av dette faget
- skaffet deg grunnleggende kunnskaper i enten bedriftsledelse eller samfunnsøkonomi
- utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og ideologiske perspektiv

Ferdigheter:

Du kan:

- orientere seg i språk- og litteraturvitenskapelig og økonomisk faglitteratur
- analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale

- nytte relevante teorier og verktøy i enten bedriftsledelse eller samfunnsøkonomi
- uttrykke deg godt skriftlig og muntlig på et språket som inngår i graden, og være i stand til å bruke dette for å formidle den kunnskapen de har tilegnet deg i løpet av studiet

Generell kompetanse:

Du har:
- blitt i stand til å arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og økonomi eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene

 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet har oppstart i høstsemesteret. Søknadsfrist er 15. april via Samordna opptak.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Fransk og norsk. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Følgende Erasmus-avtaler er inngått: Caen, Pau og La Reunion, Det indiske hav.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se instituttenes nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.