Informatikk, sivilingeniør - master

Duration: 5 År

Informatikk, sivilingeniør - master

Duration: 5 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Vi kan knapt huske tiden før google-søk, Instagram og smarttelefonen. De er blitt en så stor del av hverdagen vår at vi glemmer den avanserte teknologien som ligger bak og hvor nyttige de faktisk er. Kunnskap om datamaskiner og hvordan de virker hjelper oss å løse viktige samfunnsutfordringer innen blant annen bærekraft, helse og energi. Vær med å forme den teknologiske framtiden som sivilingeniør i informatikk.

Studiet har tre studieretninger:

Questions about the study

Jan Fuglesteg.jpg
Jan Fuglesteg

Student advisor


Sunniva Solheim Alvestad

Rådgiver


Ved å studere informatikk lærer du om teknologien bak datamaskinene, hvordan de kommuniserer og brukes til å løse viktige samfunnsutfordringer.

Studiet er kreativt og praktisk, og man jobber både i team og individuelt gjennom studiet. Du får jobbe mye med programmering, men det kreves ingen erfaring med det fra før av. Du lærer å løse problemer som er samfunns- og yrkesrelevant tidlig i studiet.

Studiet har tre studieretninger:

For å se hvilke emner som undervises i studiet så se under fanen «Studieplan» for oversikt over programmet for ditt kull.Bilde av Dagenborg, Håvard
Håvard Dagenborg

Håvard D. Johansen teaches and researches computer security and privacy topics. His work in overlay networks received great acclaim in the research community providing a completely different way of approaching the problem of Byzantine fault tolerance. Johansen is currently focused on secure remote execution of code using Intel SGX, reactive information-flow policies, and energy-efficient blockchains based on Byzantine consensus. Johansen is a hands-on full-stack software developer. He has up-to-date expertise with modern software technologies like GO, TypeScript, iOS/Android platforms, and Docker. Dr. Johansen has also competence in machine learning, and interdisciplinary experiences in the medical, sports, and psychology domains.