Matematikk - årsstudium

Duration: 1 År

Matematikk - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Er du interessert i matematikk? Ønsker du å oppdatere dine matematikkkunnskaper? Er svaret ja, kan årsstudiet i matematikkk være studiet for deg.

 

Questions about the study
065.jpg
Hågensen, Tine Margrete

Head of Office


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

Årsstudiet inneholder grunnleggende matematikkemner som kalkulus, lineær algebra og diskret matematikk. I tillegg en innføring i statistikk, sannsynlighetsregning og programmering. Studiet går over to semestre med begynneremner i matematikk og innføring i programmering i første semester. Andre semester fortsetter med grunnleggende matematikk, samt statistikk og sannsynlighetsregning. Studiet kan også tas på deltid.

Kandidaten...

Kunnskaper

 • har god kjennskap til de matematiske feltene lineær algebra og diskret matematikk, og inngående kjennskap til kalkulus.
 • har kjennskap til matematiske metoder, både analytiske teknikker og numeriske metoder, innen de ovennevnte områdene.
 • har solide basiskunnskaper innen statistikk og programmering.
 • har kjennskap til anvendelser av den teoretiske kunnskapen.

Ferdigheter

 • kan beherske et bredt spektrum av teknikker innen grunnleggende matematikk, og kunne bruke dem til å finne løsningsmetoder for uoppstilte problemer.
 • har gode praktiske ferdigheter i programmering og basisferdigheter i statistikk.
 • kan samarbeide, gjerne på tvers av faggrenser, med andre fagspesialister.
 • kan finne, forholde seg kritisk til, bruke og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff og framstille og drøfte dette .
 • kan formulere seg godt, på en vitenskapelig måte, både skriftlig og muntlig.

 Generell kompetanse

 • har god kjennskap til metoder og teknikker for analyse og problemløsing innen matematikk og statistikk.
 • har god kjennskap til teori og hvordan denne kan brukes til utvikling av alternative metoder og teknikker.

 

Studiet gir ikke selvstendig yrkeskompetanse, men er beregnet for deg som ønsker å oppgradere matematikkunnskapene dine. Det passer også bra for lærere som ønsker videreutdanning i matematikk.

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2


Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.


Et reelt alternativ til årstudiet er at det gis anledning å søke lokalt opptak til enkeltemner som inngår i studiet via lokalt opptak. Med studierett til enkeltemner i realfag har man større fleksibilitet ved valg av hvilke emner man ønsker å studere.

Matematikk- og statistikkemnene undervises med teoretiske forelesninger og øvelsesundervisning for oppgaveregning.

Obligatoriske oppgaver kreves godkjent for adgang til eksamen. Inntil seks obligatoriske oppgaver kan kreves i hvert enkelt emne.

De fleste emnene har fire timers skriftlig skoleeksamen.

Årsstudiet i matematikk og statistikk er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Studiet kan inngå i bachelorprogram i matematikk, statistikk eller andre realfag. Det kan også inngå i sivilingeniørstudiet i industriell matematikk, femårig lærerutdanning og enkelte andre program. Årsstudiet inneholder ikke ex.phil. eller ex.fac., og det vil derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program dersom du vet at du vil ta en grad.