Tysk - årsstudium

Duration: 1 year

Photo: MostPhotos
Photo: MostPhotos

Tysk - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline
1. desember 2024
Søking og opptak
How to apply?

Årsstudium i tysk fokuserer på språkopplæring og kunnskap om moderne tysk språk, kultur, historie og samfunn. Du lærer om et land preget av en rik kultur og en tung historie med en helt spesiell posisjon i Europa. Tysk er i dag morsmålet til circa 100 millioner europeere, og Tyskland er en svært viktig politisk og økonomisk partner for Norge. Kompetanse i fremmedspråk og kunnskap om fremmedspråklige kulturer er etterspurt innenfor flere områder der språklig samhandling og kulturforståelse er viktig. Å kunne tysk vil gi deg et fortrinn i din videre karriere.

Studiet starter vår 2025.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Studiet inneholder språklige emner i grammatikk (syntaks), formlære og praktiske språkferdigheter. I emnene i kulturkunnskap leser du ulike tekster om sentrale tema innenfor tysk historie og samfunn. Det vil være litterære tekster, artikler, blogger og personlige beretninger. All undervisning foregår på tysk, og det legges stor vekt på å øve opp muntlige og skriftlige språkferdigheter i tysk, gjennom for eksempel samtaler, veiledning og diskusjoner. Studiet inneholder også prosjektarbeid med veiledning og tett språklig oppfølging av hver enkelt student. Vi bruker digitale medier og språklige nettressurser aktivt, og du får gode muligheter til å fordype deg i tema du selv ønsker å lære mer om.

Studiet kan inngå i en bachelorgrad som 60 valgfrie studiepoeng. Vi anbefaler tysk i kombinasjon med for eksempel samfunnsfag som statsvitenskap og sosiologi, eller andre humanistiske fag som historie eller filosofi.

Alle studenter ved UiT kan søke om plass på et to ukers språkkurs i Tyskland ved Deutsch-Norwegisches Studienzentrum ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Kurset i Kiel tilbys ­hvert vårsemester, og det vektlegger kulturkunnskap, trening i muntlig tysk og interkulturell ­kommunikasjon Norge-Tyskland og inneholder blant annet en guidet bytur i Kiel, ekskursjon til ­Hamburg og en omvisning i Schleswig-Holsteinischer Landtag. Kurset er ikke en del av studiet, ­men en mulighet for alle studenter ved UiT. Reise og opphold må finansieres av studentene ­selv, men man betaler ingen kursavgift.

Årsstudium i tysk inngår også i lektorutdanning trinn 8-13 som fag 2.

Etter fullført årsstudium i tysk har du følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Du

 • har solide praktiske språkferdigheter både skriftlig og muntlig
 • har kunnskap om hovedtrekkene i tysk grammatikk, språkstruktur og fonetikk.
 • har kunnskap om tysk kultur, samfunnsforhold
 • har innblikk i sentrale deler av tysk samtidshistorie
 • er godt kjent med utvalgte geografiske områder og deres kulturhistorie (Landeskunde)
 • har god kjennskap til digitale oppslagsverk og nettressurser innenfor feltet Deutsch als Fremdsprache
 • har forståelse for didaktikk og didaktiske metoder

Ferdigheter:

Du

 • kan formidle sine kunnskaper om tysk språk, kultur og samfunn både skriftlig og muntlig
 • kan lese ulike litterære tekster og sakprosatekster og kunne samtale om innholdet
 • kan finne og ta i bruk ulike nettressurser og digitale hjelpemidler for Deutsch als Fremdsprache

Generell kompetanse:

Du

 • kan anvende sine språklige ferdigheter i tysk både muntlig og skriftlig
 • kan undervise i tysk på begynnernivå
 • kan presentere sine kunnskaper og samtale om tysk kultur, språk, litteratur og historie

Tyskkunnskaper er etterspurt innenfor flere områder i samfunnet. Du kan bruke faget innen for eksempel reiseliv og turistnæringen, litteratur- og kulturformidling, forlag, internasjonalt arbeid, media, offentlig forvaltning, oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet og informasjonsarbeid. Norges Tysklandstrategi slår fast at god kompetanse om tysk samfunn, språk og kultur er svært relevant for norsk verdiskaping.

Er du allerede utdannet som lærer, men ønsker et fag til? Da kan tysk være et godt valg. I skolen er det stor etterspørsel etter tysklærere. Ønsker du å bli tysklærer i grunnskolen eller videregående skole? Årsstudium i tysk inngår i lektorutdanning trinn 8-13, både som fag 1 og som fag 2. En annen måte å bli kvalifisert til arbeid i skolen er å kombinere årsstudium i tysk med en master i et annet skolefag og deretter ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det anbefales at søkeren har tysk I eller II (tidligere B- eller C-språk) fra videregående skole eller TYS-0100 Innføringskurs i tysk (10 studiepoeng) som tilbys hvert høstsemester ved UiT. Dette innføringskurset anbefales også for studenter som ønsker å friske opp sine skolekunnskapene før de starter på selve årsstudium i tysk.

Årsstudium i tysk har oppstart i vårsemesteret (Lokalt opptak) og søknadsfristen er 1. desember. Søknadsweben åpner i oktober. Søknadskode: 5306.

Studiet er ikke adgangsbegrenset, det vil si at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak.

Alle emnene har arbeidskrav som må godkjennes før du kan avlegge avsluttende eksamen. Eksempler på arbeidskrav er skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og prøve i timen. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, se emnebeskrivelsene.

Undervisnings- og eksamensspråk er tysk. Norsk brukes når det er nødvendig og faglig relevant.

Årsstudium i tysk kan inngå i en bachelorgrad (som 60 studiepoeng valgfrie emner) eller som ­fag 2 i lektorutdanning trinn 8-13.

Marie-Theres Federhofer
Federhofer, Marie-Theres

I am professor in German literature and culture at the Department for language and culture. From August 2022 to December 2025 I am vice dean for research (50%) at the Faculty of Humanities, Social Sciences and Education.

Norge satser på Tyskland

Les regjeringens Tyskland-strategi