Odontologi - master

Duration: 5 years

Photo: Jon Terje Hellgren Hansen
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen

Odontologi - master

Duration: 5 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Som tannlege behandler du sykdommer i tenner og munnhule. Dette er et spennende og variert yrke der du jobber tett på mennesker i alle aldre og der alle dager er forskjellige. Tannleger reparerer skadde tenner, og setter inn tannerstatninger som kroner, broer og gebiss hvis pasienten mangler tenner. De behandler betennelsessykdommer i tannkjøttet, jobber med tannstillingsfeil og utviklingsforstyrrelser og gir råd og veiledning om munnhelsens betydning for helsen til pasientene.

Odontologi er et fag i stadig utvikling, og som student ved UiT får du bruke den nyeste og mest innovative teknologien. Du jobber først på kunstige tenner og modeller i vår avanserte simuleringsklinikk før du går videre til pasientbehandling i vår egen tannklinikk.

Studiet har fokus på mye praksis og kontakt med pasienter. Tannlegeyrket kombinerer medisin og håndverk i samspill med mennesker. Arbeidshverdagen er både utfordrende og givende.

Som tannlege vil du jobbe mye med å reparere skadede tenner. En annen like viktig oppgave er å gi pasienter råd om hvordan de kan forebygge tann- og munnsykdommer. Du får derfor også lære om kommunikasjon med pasienter og hvordan du motiverer pasientene til å ta vare på tennene.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Questions about the study

Glennda Villaflor
Glennda Alina Villaflor

Førstekonsulent


Mercer-Irene-Marjorie-Face.jpg
Irene Mercer

Rådgiver


Information about semester start

Første studieår er endret fra og med høsten 2021. Dette innebærer at det ikke lengre vil være mulig å få fullstendig innpassing til medisinstudiet etter bestått første år på odontologistudiet.

Tannlegestudiet er variert og inneholder teoretisk opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, samt mye klinisk praksis med pasienter. Den kliniske undervisningen med pasienter foregår både internt på Universitetstannklinikken og eksternt på offentlige tannklinikker som Universitetet i Tromsø har avtaler med.


Studiet har følgende oppbygning:

1. ÅR:
Dette året består i stor grad av basalfag som for eksempel biokjemi, kjemi og mikrobiologi. Året starter med felles undervisning med første året for profesjonsstudiet i medisin. Etter hvert starter tannlegestudentene med et eget emne der de blant annet får undervisning innenfor odontologiske fagområder.

2. ÅR:
Det andre året fortsetter med forberedelse til klinikk. Undervisningen i begynnelsen av andre året starter med felles introduksjon for master i odontologi og profesjonsstudiet i medisin. Deretter har tannlegestudentene egne odontologiske emner.

Det er etablert forskerlinje odontologi for de som er interessert i forskning. Men for studieåret 2024/2025 er den satt på pause, og det er ingen opptak grunnet manglende finansiering.

3. ÅR:

De tre siste årene av studiet omtales som de tre kliniske årene. I 5. semester begynner omfattende opplæring i kliniske ferdigheter i tannlegefaget, foreløpig på modeller på Simuleringsklinikken. Videre jobber man på medstudenter, og man må også motta behandling selv fra medstudent, innen man får egne pasienter i 6. semester på Universitetstannklinikken. Dette skal gjøre studentene i stand til å gå ut i ekstern praksis på 4. året.
Hovedvekten i dette studieåret er forebyggende arbeid og enkle terapeutiske behandlinger.

4. ÅR:
Hele 7. semester er ute i ekstern praksis på offentlige tannklinikker. Studentene fortsetter med teoretisk undervisning på 8. semester, men det er også mye klinisk undervisning på Universitetstannklinikken med pasienter.

5. ÅR:
Det er mye klinisk undervisning med pasienter på Universitetstannklinikken på 9.semester.
Studentene skal ut i ekstern praksis i ca 2 måneder i 10. semester. Studentene skal da ha fått introduksjon til alle typer arbeidsoppgaver de vil møte i ekstern praksis. I tillegg skal studentene utarbeide en masteroppgave før avsluttende eksamener.

Tannlegestudiet er en blanding av både teori og praksis. Mye av undervisningen er obligatorisk, og studentene følger en oppsatt timeplan og tilhører en klasse.

Teorien består av emner innen samfunnsfag, naturvitenskap og medisin. Du skal blant annet innom kjemi, biokjemi og anatomi. Som tannlege kommer du tett innpå pasienten, og må også lære deg god kommunikasjon, psykologi og atferdsteori. I ditt tredje studieår begynner du å jobbe med klinisk behandling i vår fantastiske simuleringsklinikk med plastikktenner på modeller. Fra å jobbe på modeller går du videre til å jobbe på medstudenter. Etter hvert starter du å jobbe med pasienter på Universitetstannklinikken.

Som tannlegestudent lærer du å diagnostisere og behandle sykdommer i munnhulen, samt å utføre forskjellige typer tannbehandling. Eksempler på tannbehandling er alt fra å fjerne karies til å trekke tenner og å utføre krone- og brubehandling. Du lærer også å ta og tolke røntgenbilder, behandle betennelser i tannkjøttet, jobbe med tannstillingsfeil og utviklingsforstyrrelser, samt gi råd om hvordan man kan forebygge sykdommer i kjeven og munnhulen. På Universitetet i Tromsø legger vi mye vekt på praksis. Du vil i løpet av din tannlegeutdanning tilbringe hele 6 måneder i praksis på tannklinikker rundt omkring i landet, i tillegg til å jobbe mye på vår egen Universitetstannklinikk.

Det er gode arbeidsmuligheter for tannleger. Du kan jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten, i privat praksis eller kombinere disse. Det er også mulig å jobbe i departementer eller organisasjoner som utreder eller rådgiver. I tillegg kan du jobbe med forskning eller undervisning. Du har også mulighet til å jobbe innen EU-området etter søknad til det aktuelle landets helsemyndigheter.

Les mer om hva en tannlege kan jobbe med i UiTs egen yrkeskatalog

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1/S1+ S2 + Fysikk 1 + Kjemi 2 (etter Kunnskapsløftet) eller 2MX/2MY/3MZ + 2 FY + 3KJ (etter Reform 94).

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Antall studieplasser: 40
Det er nordnorsk kvote for 60 % av studieplassene

Poenggrenser ved opptaket høsten 2023: 58,0 for førstegangsvitnemål og 66,0 for ordinært vitnemål.
Nordnorsk kvote: 51,6 for førstegangsvitnemål og 56,8 for ordinært vitnemål.
Samisk kvote: poenggrense oppgis ikke.

Suppleringsopptak / Innpassing:
Det er mulig å søke ledige studieplasser på 2. og 3. studieår på Master i odontologi via suppleringsopptak/ innpassing. Opptakskravene er de generelle og spesielle krav som gjelder for ordinært opptak, og i tillegg må søker dokumentere bestått 1. 2. og/eller 3.studieår ved annet studiested.
Søknadsfrist: 15. april 2023 (lokalt opptak).

Søkere som tas opp på Master i odontologi må legge fram politiattest.

Norsk, skandinavisk og engelsk.

Etter en master i odontologi og minimum to års praksis, kan du spesialisere deg. UiT tilbyr flere spesialistutdanninger:

Ønsker du en karriere innen forskning, kan du søke opptak til et doktorgradsprogram. UiT har blant annet et doktorgradsprogram i helsevitenskap.

Det er mulighet for utveksling i løpet av 8. og/eller 9. semester. Mer informasjon om studentutveksling finner du her

Institute Country
Karolinska Institutet Sverige
University of Leuven Belgia
Aarhus University Danmark
Malmö University Sverige