Odontologi - master

Duration: 5 År

Photo: Jon Terje Hellgren Hansen
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen

Odontologi - master

Duration: 5 År

Campus
Tromsø
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Som tannlege behandler du sykdommer i tenner og munnhule. Dette er et spennende og variert yrke der du jobber tett på mennesker i alle aldre og der alle dager er forskjellige. Tannleger reparerer skadde tenner og setter inn tannerstatninger som kroner, broer og gebiss hvis pasienten mangler tenner. De behandler betennelsessykdommer i tannkjøttet, jobber med tannstillingsfeil og utviklingsforstyrrelser og gir råd og veiledning om munnhelsens betydning for helsen til pasientene.

Odontologi er et fag i stadig utvikling, og som student ved UiT får du bruke den nyeste og mest innovative teknologien. Du jobber først på kunstige tenner og modeller i vår avanserte simuleringsklinikk før du går videre til pasientbehandling i vår egen tannklinikken.

Studiet har fokus på mye praksis og kontakt med pasienter. Tannlegeyrket kombinerer medisin og håndverk i samspill med mennesker. Arbeidshverdagen er både utfordrende og givende.

Som tannlege vil du jobbe mye med å reparere skadede tenner. En annen like viktig oppgave er å gi pasienter råd om hvordan de kan forebygge tann- og munnsykdommer. Du får derfor også lære om kommunikasjon med pasienter og hvordan du motiverer dem til å ta vare på tennene.

Questions about the study

Glennda Villaflor
Villaflor, Glennda Alina

Førstekonsulent


Fjellstad, Kristin

Førstekonsulent


Første studieår er endret fra og med høsten 2021. Dette innebærer at det ikke lengre vil være mulig å få fullstendig innpassing til medisinstudiet etter bestått første år på odontologistudiet.

Tannlegestudiet er variert og inneholder teoretisk opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, samt mye klinisk praksis med pasienter. Den kliniske undervisningen med pasienter foregår både internt på Studenttstannklinikken og ekstern på offentlige tannklinikker, som Universitetet har avtaler med.


Studiet har følgende oppbygning:

1. ÅR:
Det er mye basalfag som for eksempel biokjemi, kjemi og mikrobiologi. Det er mye felles undervisning med første året for profesjonsstudiet i medisin. Etterhvert deles tannlegestudenter inn i egne grupper og får undervisning i fagområde odontologi. Studentene skal ut i 2 dagers praksis på tannklinikker.

2. ÅR:
Det andre året fortsetter med forberedelse til klinikk. Undervisningen i begynnelsen av andre året starter med felles introduksjon for begge gruppene, før man deles i to grupper med separat undervisning. Det er også egne emner med odontologisk introduksjon. Det er mulig å søke på forskerlinje odontologi for de som er interessert i forskning. Studenter på forskerlinjen har ett forskningsår i sitt tredje studieår der de arbeider med et forskningsprosjekt. Den normerte studietiden blir forlenget med ett år. Forskerlinjens mål er å gi forskningsinteresserte studenter opplæring i forskning som gir grunnlag for et videre doktorgradsstudium.

3. ÅR:

De tre siste årene av studiet omtales som de tre kliniske årene. I 5. semester begynner omfattende opplæring i kliniske ferdigheter i tannlegefaget, foreløpig på modeller på Simuleringsklinikken.
Introduksjon til klinikk og initial trening på pasient starter i 6.semester på Studenttetstannklinikken. Dette skal gjøre studentene i stand til å gå ut i ekstern praksis på 4. året.
Hovedvekten i dette studieåret er forebyggende arbeid og enkle terapeutiske behandlinger.

4. ÅR:
Hele 7. semester er ute i ekstern praksis på offentlige tannklinikker. Studentene fortsetter med teoretisk undervisning på 8. semester, men det er også mye klinisk undervisning på Studenttannklinikken med pasienter.

5. ÅR:
Det er mye klinisk undervisning med pasienter på Studenttannklinikken på 9.semester.
Studentene skal ut i ekstern praksis i ca 2 måneder i 10. semester. Studentene skal da ha fått introduksjon til alle typer arbeidsoppgaver de vil møte i ekstern praksis. I tillegg skal studentene utarbeide en masteroppgave, før avsluttende eksamener.

Tannlegestudiet er en blanding av både teori og praksis. Mye av undervisningen er obligatorisk og man følger en oppsatt timeplan og følger en klasse.

 

Teorien består av emner innen samfunnsfag, naturvitenskap og medisin. Du skal blant annet innom kjemi, biokjemi og anatomi. Som tannlege kommer du tett innpå pasienten og må også lære deg god kommunikasjon, psykologi og atferdsteori. I ditt tredje studieår begynner man å jobbe med klinisk behandling i vår fantastiske simuleringsklinikk med plastikktenner på modeller. Fra å jobbe på modeller går man så videre til å jobbe på hverandre før man så jobber på pasienter i vår studenttannklinikk.

 

Som tannlegestudent lærer du å diagnostieres og behandle sykdommer i munnhulen og utføre forskjellige typer tannbehandling. Eksempler på tannbehandling er alt fra å fjerne karies til å trekke tenner til å utføre krone- og brubehandling. Du lærer også å ta og tolke røntgenbilder, behandle betennelser i tannkjøttet, jobbe med tannstillingsfeil og utviklingsforstyrrelser samt gi råd om hvordan man kan forebygge sykdommer i kjeven og munnhulen. I Tromsø legger vi mye vekt på praksis. Du vil i løpet av din tannlegeutdanning tilbringe hele 6 måneder i praksis på tannklinikker rundt omkring i landet i tillegg til å jobbe mye på vår egen studenttannklinikk.

 

Det er gode arbeidsmuligheter for tannleger. Du kan jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten, i privat praksis eller kombinere disse. Det er også mulig å jobbe i departementer eller organisasjoner som utreder eller rådgiver. I tillegg kan du jobbe med forskning eller undervisning. Du har også mulighet til å jobbe innen EU-området etter søknad til det aktuelle landets helsemyndigheter.

Les mer om hva en tannlege kan jobbe med i UiTs egen yrkeskatalog.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1/S1+ S2 + Fysikk 1 + Kjemi 2 (etter Kunnskapsløftet) eller 2MX/2MY/3MZ + 2 FY + 3KJ (etter Reform 94).

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Antall studieplasser: 40
Det er nordnorsk kvote for 60 % av studieplassene

Poenggrenser ved opptaket høsten 2021:
58,2 for førstegangsvitnemål) og 66,2 for ordinær vitnemål.
Nordnorsk kvote: 56,6 for førstegangsvitnemål og 62,2 for ordinær vitnemål.
Samisk kvote: poenggrense oppgis ikke.

Suppleringsopptak / Innpassing:
Det er mulig å søke ledige studieplasser på 2. og 3. studieår på Master i odontologi via suppleringsopptak/ innpassing. Opptakskravene er de generelle og spesielle krav som gjelder for ordinært opptak, og i tillegg må søker dokumentere bestått 1. 2. og/eller 3.studieår ved annet studiested.
Søknadsfrist: 20 april (lokalt opptak) i året 2022. Ellers er det alltids søknadsfrist 15. april.

Søkere som tas opp på Master i odontologi må legge fram politiattest.

Norsk, skandinavisk og engelsk.

Etter en master i odontologi og minimum to års praksis, kan du spesialisere deg. UiT tilbyr flere spesialistutdanninger:

* Med forbehold om godkjenning av studieplan planlegges det oppstart av spesialistutdanning i oral kirurgi/oral medisin fra høsten 2021.

Ønsker du en karriere innen forskning, kan du søke opptak til et doktorgradsprogram. UiT har blant annet et doktorgradsprogram i helsevitenskap.

Det er tilrettelagt for å ta et utenlandsopphold på 8.semester. Institutt for klinisk odontologi (IKO) har inngått avtaler om utveksling med Univeristetet i Umeå og Karolinska Instituttet i Stockholm i Sverige. Videre er det inngått avtale med Universitetet i Århus i Danmark. Det jobbes med å utvikle samarbeidsavtaler med andre utenlandske universiteter.

I tillegg har man etablert samarbeidsprosjekt med Northern State University, Arkhangelsk i Russland om kortere utvekslings opphold i forbindelse med skriving av masteroppgave.

Instituttet også en avtale med Kings College i London med 2 ukers utvekslingsopphold i form av observasjons praksis.

Institute Country
Karolinska Institutet Sverige
University of Leuven Belgia
Aarhus University Danmark
Malmö University Sverige