Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk

Duration:

Photo: Dmitry Naumov
Photo: Dmitry Naumov

Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk

Duration:

Campus
Harstad
Application deadline
1. desember
Søking og opptak
How to apply?

Videreutdanning i spesialpedagogikk består av 9 valgfrie emner, som hver er på 10 studiepoeng, og derav kan utgjøre inntil 90 studiepoeng totalt. Emnene er skreddersydd ulike felt innenfor spesialpedagogikk.
Videreutdanningen har som mål å imøtekomme behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Questions about the study

KirstiKoppenDSC_8888kv.jpg
Koppen, Kirsti

Studieleder


Pettersen, Linda

Seniorrådgiver


Videreutdanningen består av totalt 9 valgfrie emner. Alle emnene tilbys ved UiT, Harstad. De 9 emnene er:

 • Minoritetspedagogikk i et spesialpedagogisk perspektiv (oppstart høsten 2019)
 • Autismespekterforstyrrelser (oppstart høsten 2020)
 • Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis - del 1 (oppstart våren 2021) 
 • Multifunksjonshemming (oppstart våren 2019)
 • ADHD (oppstart høsten 2020)
 • Tourettes syndrom (oppstart høsten 2018)
 • Sosiale og emosjonelle vansker (oppstart våren 2021)
 • Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis - del 2 (oppstart høsten 2021)
 • Kultursensitivitet i et spesialpedagogisk perspektiv (oppstart høsten 2021)

Videreutdanningen har som mål å imøtekomme det økende behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. Det stilles i tillegg krav om minimum 3-årig relevant høyere utdanning.

Søknad registreres i lokal søknadsweb.
I Søknadsweb velges kategori Enkeltemner. Deretter velger man 9371 Enkeltemner, masternivå. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til. 

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnene. 

Emnekoder:

 • Minoritetspedagogikk i et spesialpedagogisk perspektiv: 6105
 • Autismespekterforstyrrelser: 6110
 • Sosiale og/eller emosjonelle vansker: 6103
 • Multifunksjonshemming: 6109
 • ADHD: 6108
 • Tourettes syndrom: 6107
 • Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis, del 1: 6106
 • Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis, del 2: 6111
 • Kultursensitivitet i et spesialpedagogisk perspektiv: 6112

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som kan gi inntil 90 studiepoeng. Emnene er organisert med to samlinger á tre dager over ett semester og avsluttes med hjemmeeksamen.

Norsk

Currently not available