Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 5.-10. trinn

Duration: 4 År

Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 5.-10. trinn

Duration: 4 År

Campus
Tromsø, Alta
Application deadline
20. april 2022
Søking og opptak
How to apply?

Fullfør lærerutdanningen din! Vi tilbyr tilrettelagt ferdigstilling av grunnskolelærerutdanning til deg som har påbegynt, men ikke fullført ditt fireårige lærerstudie før 2017.

Det er stor mangel på kvalifiserte lærere i landet, særlig i Nord-Norge, og med vitnemål som ferdigutdannet grunnskolelærer stiller du sterkere på arbeidsmarkedet og i arbeidslivet.

I kvalifiseringsordningen bruker du eventuell kompetanse du har tilegnet deg i arbeidslivet som ufaglært lærer som en del av utdanningen din. Studiet er lagt opp med forståelse for at mange uferdige studenter nå er i arbeid, og fokus er på tilrettelegging og samlingsbaserte tilbud.

Questions about the study
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Enika Millicent Grødahl

Førstekonsulent

  • Campus: Tromsø

Trude-Steingård.jpg
Trude Steingård

Kontorsjef

  • Campus: Tromsø

Kvalifiseringsordningen forankrer din praksis med faglig kompetanse. Om du har jobbet i skolevesenet med ufullendt utdanning forsikrer studiet at du kan benytte dine erfaringer i utdanningen, og bygger videre på de med støtte fra fagpersonell.

Der mange andre studier har et klart løp inndelt i semestre med påkrevde fag eller grupperinger, så er kvalifiseringsordningen i stedet presentert som et sett med krav som må oppfylles.

Du må ha tre undervisningsfag, valgt blant engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, samfunnsfag og språk som undervises i det Norske skoleverket. To av fagene må være fordypningsfag. Som del av studiet skriver du en bacheloroppgave, og du må møte kravene om pedagogikk.

Merk at fagvalg avhenger av hva som er tilgjengelig, særlig for samlingsbaserte studier.

Kvalifiseringsordningen fullfører utdanningen din som grunnskolelærer, bekrefter fagkompetansen din, og sikrer kunnskap om metodikk og etikk i utviklingsprosjekter.

Som utdannet grunnskolelærer for 5.-10. trinn har du mestret fagene dine, og du har kjennskap til hvordan du skaper læringsresultater og motiverer studentene dine. Tidligere arbeidsforhold teller som praksis, og bekrefter at du har trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Etter fullført studie vil du bli grunnskolelærer med undervisningskompetanse rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Du må ha fullført minimum 150 studiepoeng i 4-årig grunnskolelærerutdanning, praktisk-estetisk lærerutdanning, eller allmennlærerutdanning påbegynt før 2017, med tilhørende praksis på 75 dager.

Politiattest

 

Søkere som tas opp på studiet og trenger avlegge praksis må legge fram politiattest jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd.

 

Skikkethet

 

Alle studenter blir skikkethetsvurdert i undervisning der den sammerfaller med lærerutdanningsfag, og i eventuell praksis gjennom hele studieforløpet.

Studiet er sentrert rundt GLU-2000, en obligatorisk, samlingsbasert bacheloroppgave på 15stp for alle søkere som ikke allerede har en 15stp. bacheloroppgave fra grunnskolelærerutdanning. Resten av studiet er avhengig av hva som trengs for å møte følgende krav, og vi forsøker finne passende samlingsbaserte fag hvor dette er ønskelig og mulig:

60stp. Pedagogikk/Elevkunnskap, hvor GLU-2000 teller som 15stp.

120stp. Undervisningsfag, hvorav to fag må være skolefag fra følgende liste: engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, og samfunnsfag.
60stp. Undervisningsfag eller skolerelevante fag.


To fag må være fordypningsfag på 60stp. Hvert enkelt fag må være på minimum 30stp, med visse unntak.

Programmet påkrever 100 dager praksis, på lik linje med 4-årig grunnskolelærerutdanning for øvrig. De siste 25 dagene kan delvis eller fullt ettergis på basis av dokumentert jobberfaring.

Norsk

Ved fullendt studie kvalifiserer du for fagdidaktisk master.

Currently not available

Ferdigstill lærerutdanningen din ved UiT og Nord Universitetet