Har du emner fra tidligere studier som kan innpasses/godkjennes i dette studiet?

Hvis du har tatt emner som du mener overlapper mer enn ca. 70-80% med emnene i akvamedisinprogrammet søker du om innpass/godkjenning etter at du har kommet inn. Nedenfor finner du flere detaljer.

 

Søk om innpassing godkjenning

Vanlig prosedyre er å søke om innpass/godkjenning av emner når du har kommet inn på studiet. Her må de faglig ansatte som underviser på programmet vurdere emnene du har tatt opp mot akvamedisinprogrammets emner. Den vurderingen gjøres ikke før studenten er kommet inn på studiet og har takket ja til studieplassen. SIden det er ferietid vil ofte ikke saken kunne gjøres ferdig før i løpet av august, men send uansett søknaden inn så raskt som mulig.

Søknad

Når du har kommet inn kontakter du studiekonsulenten, fylller ut en søknad og en tabell over emnene du har og hvilke emner de skal erstatte. Hvis du for eksempel har et emne på 7.5 STP som skal erstattes med ett av våre på 10 STP vil du kun få godkjent 7.5 STP. Det kan være at færre STP også godkjennes, og at kanskje deler av emnet må tas, feks lab-delen av vårt emne. Et studiepoeng kan kun brukes en gang i en innpassingssak.

VIKTIG:

Når du fyller ut dokumentene må du sjekke emnebesrivelsen både til det emnet du har tatt og det emnet du vil ha erstattet i akvamedisinprogrammet. Forsikre deg om at det er nok overlapp før du fører det opp. Kanskje emnet du har tatt heller passer inn for et annet emne. Det er derfor viktig å lese emnebeskrivelsene nøye og ikke kun basere innnpassingen på emnenavnene.

Planlegging av studieplanen videre

Når du har kommet inn og har fått godkjent ett eller flere emner så planlegger studiekonsulenten i samarbeid med deg studieplanen videre. Du kan "mikse" emner fra de ulike semestrene for å fylle ett semester til 30 STP. Det kan noen ganger være en utfordring siden emner som ikke går i samme semester i programmet kan få samme eksamensdato, og da må vi finne en annen løsning. Det kan også være at obligatorisk undervisning (feks lab) i to emner kolliderer, og da kan det også være vanskelig å få til. Det må også tas hensyn til at noen emner må tas i en bestemt rekkefølge. Emner fra ulike semester er ikke timeplankoordinert. Men, det meste pleier å løse seg, du må kanskje beregne ett ekstra semester for å få studieplanen til å gå opp. 

Hvor mye kan du få godkjent?

Vår erfaring fra tidligere innpassingssaker er at de fleste har og får godkjent emner fra de første 1-2 årene (matematikk, kjemi, exphil m flere) og kanskje noen få til fra de 3 siste årene (som for eksempel statistikk, fiskefysiologi), men som regel må de fleste ta 2-3 år av studiet uansett hvilken bakgrunn de har fra før. Vi har hatt studenter med ulik biologisk bakgrunn på master og bachelornivå, som for eksempel innen havbruk, akvakultur og fra veterinærmedisin som har fått innpassing/godkjenning av tidligere emner – men alle disse har studert her i minst 2-3 år for å bli ferdige med graden. Vær oppmerksom på at minst 60 studiepoeng av studieprogrammet må være tatt ved UiT, for at du skal kunne få en grad fra UiT. Når studiet er fullført får du tittelen fiskehelsebiolog.