Er det mulig å studere akvamedisin nettbasert/samlingsbasert?

Det vil  dessverre ikke vil være mulig å gjennomføre studiet nettbasert/samlingsbasert. Det er mye lab i de fleste emner og slik programmet er lagt opp krever det tilstedeværelse i Tromsø og emnene undervises gjennom hele semesteret. Det kan være mulig å ta det på lengre tid (ta færre emner pr semester) men fysisk tilstedeværelse er allikevel en forutsetning.