Progresjonsplaner for master i spesialpedagogikk

De følgende utdanningsplanene for heltidsstudier på master i spesialpedagogikk er standard oppsett for alle studenter. Om noen vil vike fra dette oppsettet eller bytte campuser så må de ta kontakt med ansvarlig studiekonsulent. Alle studenter som vil følge deltidsprogresjon må ta kontakt med ansvarlig studiekonsulent så snart som mulig etter opptaket til programmet er bekreftet.Merk at lengde på og antall av samlinger er estimater og kan forandres fra år til år. Muntlig eksamen kommer eventuelt i tillegg til oversikten under.

 

Heltid campus Tromsø (søknadskode 5040)

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Første eller tredje semester (oddetallsår)

LOG-3200
Språk og språkvansker

PED-3100
Lese- og skrivevansker

PED-3102
Kartlegging og testforståelse
(digital undervisning)

2. semester

PED-3065
Forskningsmetode og vitenskapsteori

PED-3037
Praksis og refleksjon

Første eller tredje semester (partallsår)

PED-3104
Nevroutviklingsforstyrrelser
(emne under utvikling)

PED-302X
Psykisk helse
(emne under utvikling)

PED-303X
Rådgivning og samarbeid
(emne under utvikling)

4. semester

PED-3911
Masteroppgaven


Heltid campus Alta (søknadskode 5432)

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Første eller tredje semester (oddetallsår)

PED-3030 
Barn og unge med læringsutfordringer

PED-3101
Matematikkvansker

PED-3102
Kartlegging og testforståelse
(digital undervisning)

Andre semester

PED-3065
Forskningsmetode og vitenskapsteori

PED-3037
Praksis og refleksjon

Første eller tredje semester (parallsår)

PED-3031
Utviklingspotensial og inkluderende fellesskap

PED-3032
Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid

PED-303X
Rådgivning og samarbeid
(emne under utvikling)

4. semester

(ingen samlinger)

PED-3911
Masteroppgaven

 

Deltid campus Tromsø (søknadskode 5040)

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Første eller tredje semester (oddetallsår)

LOG-3200
Språk og språkvansker

PED-3102
Kartlegging og testforståelse
(digital undervisning)

2. semester

PED-3037
Praksis og refleksjon

 

Første eller tredje semester (partallsår)

PED-3104
Nevroutviklingsforstyrrelser
(emne under utvikling)

 PED-302X
Psykisk helse
(emne under utvikling)

4. semester

PED-3065
Forskningsmetode og vitenskapsteori

Femte eller syvende semester (oddetallsår)

PED-3901
Masteroppgaven

PED-3100
Lese- og skrivevansker

6. semester

PED-3901
Masteroppgaven

 

Femte eller syvende semester (partallsår)

Ped-3901
Masteroppgaven

PED-303X
Rådgivning og samarbeid
(emne under utvikling)

8. semester

PED-3901
Masteroppgaven

 

 

 Deltid campus Alta (søknadskode 5432)

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Første eller tredje semester (oddetallsår)

PED-3030 
Barn og unge med læringsutfordringer

PED-3102
Kartlegging og testforståelse
(digital undervisning)

2. semester

PED-3037
Praksis og refleksjon

 

Første eller tredje semester (partallsår)

PED-3031
Utviklingspotensial og inkluderende fellesskap

PED-3032
Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid

4. semester

PED-3059 Vitenskapsteori og metode

 

Femte eller syvende semester (oddetallsår)

PED-3903 Masteroppgaven

 PED-3101
Matematikkvansker

6. semester

PED-3903 Masteroppgaven

 

Femte eller syvende semester (parallsår)

PED-3903 Masteroppgaven

 PED-303X
Rådgivning og samarbeid
(emne under utvikling)

8. semester

PED-3903 Masteroppgaven