Informasjon om valgfag


Emnene i tabellen nedenfor er godkjent som realfaglige valgfag på 5-årig master/Sivilingeniør. Som spesialisering i informatikk kan du velge informatikkoder på 3000-nivå.

 

Godkjente realfaglige valgemner(se også anbefalte ikke-realfaglige valgfag)

 

Realfaglige emner Semester Studiepoeng
INF-1600 Introduksjon til kunstig intelligens, KI (Emnet er adgangsregulert) Høst

10

INF-2220 Cloud and Big Data Technology Høst

10

INF-2600 Artificial Intelligence, AI - Methods and applications Vår

10

INF-2710 Mobile health (mHealth) systems and applications Høst

10

INF-3210 Energy Informatics - Green Computing Høst

10

INF-3770 Computer Science in Health Technology (gjelder studieretn Datamaskinsyst + Cybersikkerhet)  Høst  10

INF-3982 Capstone Project in Computer Science

Høst/Vår 10

INF-3983 Capstone Project in Computer Science

Høst/Vår 20

INF-3992 Individual Special Curriculum - Master's Degree

Høst/Vår 5

INF-3993 Individual Special Curriculum - Master's Degree

Høst/Vår 10

INF-3994 Individual Special Curriculum - Master's Degree

Høst/vår 15

INF-3995 Individual Special Curriculum - Master's Degree

Høst/vår 20

FYS-0001 Brukerkurs i fysikk

Høst 10

FYS-0100 Generell fysikk

Høst

10

FYS-1001 Mekanikk

Høst

10

FYS-1003 Grunnskurs i eksprimentell fysikk Høst 

10

FYS-1006 Innføring i signaler og sensorer Vår

10

 FYS-2006 Signal Processing 

Vår  10

FYS-2010 Digital Image Processing

Vår 10

FYS-2021 Machine Learing

Høst 10

FYS-3012 Pattern recognition

Vår 10

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Høst 10

KJE-1002 Organisk Kjemi

Vår 10

KJE-2004 Bioinformatics - An introduction

Høst 10

MAT-1002 Kalkulus 2

Vår 10

MAT-1003 Kalkulus 3

Høst  10

MAT-1004 Lineær Algebra

Vår 10

MAT-1300 Tallteori

Vår 10

MAT-1301 Innføring i kryptografi

Høst 10

MAT-2201 Numerical Methods

Høst 10

MAT-2300 Algebra 1

Vår 10

MAT-3300 Algebra 2

Høst/Vår 10

STA-2001 Stokastiske prosesser

Høst 10

STA-2004 Statistiske metoder

Vår 10

STA-3300 Applied Statistics 2

Høst 10

Emnene i tabellen nedenfor er anbefalte ikke-realfaglige valgfag for 5-årig master/Sivilingeniør i informatikk. Dersom andre emner ønskes vurdert godkjent må det søkes til Programstyret ved Institutt for Informatikk.

 

Emne Semester Studiepoeng
BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse Høst 10
BED-1004 Markedsføring Vår 10
BED-1009 Kreativitet og innovasjon Høst 10
BED-1010 Grunnleggende logistikk Høst 10
BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk Høst 10
BED-2003 Foretaksstrategi Vår 10
BED-2004 Bedriftsmarkedsføring Vår 10
BED-2007 Kvalitetsstyring Høst 10
BED-2012 Prosjektledelse Høst 10
BED-2015 Kommersialisering Vår 10
BED-2017 Prosjektledelse, fordypning Vår 10
BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering Vår 10
BED-2020 Investering og finansiering Høst 10
BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse Høst 10
BED-2030 Team management Høst 10
BED-2033 Entrepreneurship Vår 10
BED-2034 Organisational psychology Vår  10
BED-2049 Digital Markedsføring Vår 10
BED-2054 Innocase Høst 10
BED-2056 Introduction to Data Science Høst 10
BED-3037 Fra konsept til virksomhet (kun for studenter tatt opp til Gründerskolen) Vår 5
ENG-1014 English in use Vår 10
ENG-1080 Buisness English Høst 10
FRA-1011 Fransk Språk I: Grammatikk med praktisk fransk Vår 10
HEL-3030 Interntional and Environmental Health Vår 10
MNF-1100 Climathematics  Vår 10
PED-0001 Innføring i pedagogikk Høst 10
PED-1002 Pedagogisk refleksjon og praksis Vår  10
PSY-1000 Fenomenbeskrevet psykologi Høst 10
RUS-0100 Russisk grunnkurs 1 Høst 10
SOK-0001 Økonomi og politikk Vår/Høst 10
SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser Vår 10
SOK-1101 Innføring i samfunnsøkonomi Høst 10
SOK-2001 Strategisk atferd  Høst 10
SOK-2030 Næringsøkonomi og konkurransestrategi Vår 10
SPA-0100 Grunnkurs i spansk språk Høst 10
SPA-1013 Praktisk Spansk I Vår 20

Emnene i tabellen nedenfor er godkjent som ingeniørfag fra annet fagfelt i 5-årig master/Sivilingeniør. Det er et krav om at du for studieretning datamaskinsystemer (fra og med kull 2018) minimum må ta 10 stp fra listen under.

Godkjente ingeniørfag fra annet fagfelt (flere emner blir lagt til etterhvert)

Emne Semester Studiepoeng
FYS-1001 Mekanikk Høst 10
FYS-1003 Grunnkurs i eksprimentell fysikk Vår 10
FYS-2006 Signal processing Høst 10
FYS-2010 Digital image processing Vår 10
FYS-2021 Machine Learning Høst 10
FYS-3012 Pattern recognition Høst 10
KJE-2004 Bioinformatics - An introduction Høst 10