Hvorfor samfunnet vårt har bruk for geologer

Geologi er et nøkkelfag for å løse fremtidens utfordringer - disse fire YouTube-filmene viser hvorfor. 

  
Page administrator: Kai Mortensen
Last updated: 31.01.2020 08:56