Hvorfor samfunnet vårt har bruk for geologer

Geologi er et nøkkelfag for å løse fremtidens utfordringer - disse fire YouTube-filmene viser hvorfor.