Valg av emnegruppe

Det tredje studieåret (5. og 6. semester) kan studentene velge blant følgende emnegrupper:


5. semester BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting BED-2025 Avgiftsrett 
6. semester BED-2022 Årsregnskapet og god regnskapsskikk BED-2024 God regnskapsføringsskikk og regnskapsorganisasjon

BED-2021 Skatterett

Kandidater som tar emnegruppe regnskapsfører, og som fullfører bachelorgraden i økonomi og administrasjon, vil  oppfylle utdanningskravet til autorisert regnskapsfører som fremgår i anbefalt plan til Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA).


5. semester BED-2112 Human Resource Management BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting Fritt emnevalg    
6. semester BED-2032 Corporate Finance Fritt emnevalg Fritt emnevalg

I emnegruppe økonomi og administrasjon tilbyr Handelshøgskolen et utvalg anbefalte valgemner hvert semester som vil kunne inngå som et fritt emnevalg.  Disse emnene blir koordinert med de obligatoriske emnene i 5. og 6. semester.

I 5te semester vil en kunne velge noen av følgende emner fra Handelshøgskolens portefølje, i tillegg til de obligatoriske emnene BED-2112 Human Resource Management og BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting:

 • BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett
 • BED-2047 Forhandlinger
 • BED-2012 Prosjektledelse
 • BED-2054 Innovasjon i praksis
 • BED-2056 Introduction to Data Science (Gis uregelmessig)
 • BED-2060 Social Inequalities in Modern Society (Gis uregelmessig)

I 6te semester vil en kunne velge noen av følgende emner fra Handelshøgskolens portefølje, i tillegg til det obligatoriske emnet BED-2032 Corporate Finance:

 • BED-2017 Prosjektledelse, fordyping
 • BED-2209 Bachelorgradsoppgave (20 studiepoeng)
 • BED-2035 Competitive intelligence
 • BED-2034NETT Organisasjonspsykologi
 • BED-2021 Skatterett
 • BED-2015 Kommersialisering

Alternativt kan studentene velge andre emner fra UiT Norges Arktiske Universitet, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene. Studenten må også selv sjekke at det ikke er faglig overlapp mot andre emner som inngår i bachelorgraden. Det vil variere noe hvilke av de overnevnte valgemnene som tilbys de ulike årene.

Studentene kan også bruke emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner hvor de har fritt emnevalg. Godkjenning og innpasning av slike emner skal gjøres av studieavdelingen ved Handelshøgskolen.

 

Et utenlandsopphold vil gi erfaringer som gjør kandidaten mer attraktiv i yrkessammenheng. Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE»

5. semester Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet
6. semester Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Det er tilrettelagt for utenlandsopphold ved at studentene kan velge emnegruppe utland.

Studenter som ønsker å reise på utveksling i kun ett semester, kan ta de resterende 30 studiepoengene av tredjeåret som valgfrie emner. For at bachelorstudenten skal få godkjent emnegruppe utland må de ha tatt minimum 20 studiepoeng i utlandet.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.