Tilsatte tilknyttet studiet

 
Studieleder Jens Andreas Terum
Professor Are Sydnes - permisjon
Professor Christer Pursiainen - permisjon
Førsteamanuensis Maria Sydnes
Førsteamanuensis Reidar Staupe-Delgado
Universitetslektor Svein Storbakk
Universitetslektor Lise Lotte Evenseth
Stipendiat/faglærer Bjarte Rød
Vitenskapelig assistent Johana Evelyn Montalvan Castilla