Bacheloroppgaver (AU)

Mot slutten av bachelorutdanningen skal alle ingeniørstudenter gjennomføre et større prosjektarbeid som kalles bacheloroppgaven. Studentene får være med på å bestemme oppgaven ut fra egne faglige interesser. Ofte kommer oppgaven fra en bedrift som har et problem som skal løses. Automasjonsstudentene i Tromsø har utført mange spennende prosjekter som også er svært nyttige for oppdragsgiverne. Nedenfor kan du lese litt om noen av bacheloroppgaveene fra automasjostudentene.