Ansatte tilknyttet studiet

 
Førsteamanuensis Maria Sydnes      
Professor Are Sydnes      
Professor Christer Pursiainen      
Førsteamanuensis Reidar Staupe-Delgado      
Universitetslektor Svein Storbakk      
Stipendiat Lise Lotte Evenseth      
Stipendiat/faglærer Bjarte Rød