Info om sekundæropptak Musikkutøving - master


Søknadsfrist: 31. mai 2022

Illustrasjonsbilde saxofon

Etter søknadsfristens utløp vil du motta e-post med informasjon om prosessen videre. Vi gjør oppmerksom på at det blir korte frister.


Det skal leveres repertoarliste med gjennomgått repertoar på 300 minutter, hvorav 45 minutter skal markeres som grunnlag for prøvespill.  Av de  45 minuttene velger juryen ut ca. 20 minutter som skal framføres på opptaksprøven. Du får melding om utvalgt repertoar ca. en uke før fristen for innsending av videoopptak.


Presentasjonen skal inneholde en beskrivelse og plan for masterprosjektet. Tema for prosjektet er i utgangspunktet valgfritt, men bør relateres til studiets utøvende profil. Prosjektet skal presenteres og eventuelt utdypes ovenfor prøvespilljuryen, og danner grunnlaget for deler av samtalen i forbindelse med opptaksprøven. Prosjektbeskrivelsen skal ved eventuelt opptak til studiet revideres.

Presentasjonen skal inneholde:

 • Tittel/tema
 • Beskrivelse av faglig fokus
 • Plan for dokumentasjon av prosesser og refleksjoner
 • Mulige kunstneriske resultater (for eksempel konserter, tekster, videoer og nettsider)

Det skal være maks 1 - 2 A4 sider.


 • Du trenger ikke å spille inn hele repertoaret i ett strekk, men hver sats/stykke/låt må være tatt opp i én tagning, uredigert og uten klipping
 • Det er ingen spesielle krav til kvalitet i lyd og bilde – du kan bruke en vanlig mobiltelefon om du ønsker det
 • Videoene skal lastes opp på YouTube
 • Videolenkene må være åpne og tilgjengelige i hele opptaksperioden, til 1. juli. De kan ikke være passordbeskyttet
 • Du må opplyse om når opptaket ble gjort
 • Det er søkerens eget ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoene fungerer
 • Tenk igjennom hvilket opptak du kan sende som viser det du kan godt. Musikkforståelse, teknikk, utholdenhet, improvisasjon osv.
 • Merk at det er viktig at ansiktet ditt vises på videoen, og det er også best å se den som spiller i helfigur

Her finner du Repertoarliste