Norges største radarsystem planlegges i Skibotn

 

 

 

Forskningsrådet bevilger 288 millioner kroner til å bygge og drifte EISCAT 3D, et nytt radarsystem i Nord-Skandinavia. UiT Norges arktiske universitet koordinerer den norske innsatsen i det felleseuropeiske prosjektet, som vil bli viktig for romforskning og klimastudier.

Les mer om saken på uit.no.