Studieplantabell: Klima og miljøovervåking - sivilingeniør (Miljøovervåking)

Studieplantabell for klima og miljøovervåking, sivilingeniør gjeldende fra høsten 2023

Spesialisering Miljøovervåking

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst) FYS-0100 Generell fysikk

MAT-1001 Kalkulus 1

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering
2. semester (vår) MAT-1002 Kalkulus 2

MAT-1004 Lineær algebra

FYS-1009 Introduksjon til klima og miljøovervåking
3. semester (høst) GEO-1001 Innføring i geologi MAT-1003 Kalkulus 3

FYS-1001 Mekanikk

4. semester (vår) FYS-1002 Elektromagnetisme

STA-1001 Statistikk og sannsynlighet

Valgfritt emne
5. semester (høst)

FYS-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk

FIL-0700 Examen philosophicum

FYS-2006 Signal processing

6. semester (vår)

FYS-2018 Global climate change

STA-2003 Tidsrekker

FYS-2010 Image analysis

7. semester (høst)

 Valgfritt emne Valgfritt emne FYS-3012 Pattern recognition
8. semester (vår) Spesialiseringsemne Valgfritt emne FYS-3001 Physics of remote sensing
9. semester (høst) FYS-37xx Prosjektoppgave med prosjektledelse i klima og miljøovervåking FYS-3023 Applied remote sensing
10. semester (vår) FYS-39xx Masteroppgave i klima og miljøovervåking