Karriereintervju

Masterprogrammet i organisasjon og ledelse gir deg en bred og solid plattform for en karriere i offentlige, private så vel som i frivillige organisasjoner. Dette innebærer et fokus på særtrekk ved de respektive organisasjonene og utfordringene med blandingsformene. Programmet gjør deg i stand til å vurdere og anvende forskningsbasert kunnskap og gjøre selvstendige analyser av mange av de utfordringer dagens komplekse organisasjoner står overfor. 

Her er en presentasjon av noen av universitetets tidligere studenter og deres karriere etter endte studier.

 

Karriereintervju - studenter ved HSL-fak

 

Får bruke utdannelsen sin
Isabell Pettersen Vikan,
master i organisasjon og ledelse
Kommunikasjonsrådgiver, Stortinget
 

Fokus på innovasjon

Marte Monsen Hvalrygg,
master i organisasjon og ledelse
Rådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet