Organisering av studieåret 2024-2025

 

 

Prosjektoppgaven, LER-3680, tilbys bare i Tromsø. Undervisningen er på fredager, en kombinasjon av fysisk og digital undervisning.

Undervisning i Tromsø

Metodeemnet, LER-3501, har undervisning lagt til fredager gjennom hele høstsemesteret.

Masteremnene i ulike fag har undervisning lagt til torsdager og fredager i samlingsukene i vårsemesteret. For vårsemesteret 2025 er det samlinger i uke 4, 7 og 15. I tillegg er det digital undervisning mellom samlingene, hovedsakelig lagt til fredager. Feltarbeid, ekskursjoner, fagseminar o.l. kan komme i tillegg. Dette vil fremgå av timeplanen til hvert enkelt emne.

Undervisning i Alta

Metodeemnet, LER-3510, har samlingsbasert undervisning i uke 35, 38 og 40 høsten 2024.

Masteremnene i matematikk og norsk har undervisning lagt til torsdager og fredager i samlingsukene i vårsemesteret. For vårsemesteret 2025 er det samlinger i uke 4, 8, 10 og 17. Feltarbeid, ekskursjoner, fagseminar o.l. kan komme i tillegg. Dette vil fremgå av timeplanen til hvert enkelt emne.