Elektroteknikk, Sivilingeniør - Master

Vil du jobbe for å gjøre det moderne livet mulig?Ønsker du å jobbe med avansert automasjon, elkraftsystemer og elektriske energikilder?

Dersom du vil jobbe for å gjøre det moderne livet mulig, og utvikle dette videre - da er siv.ing-studiet i elektroteknikk for deg. Elektroteknikk er et fagfelt i stadig større utvikling, og du vil finne gode karrieremuligheter innen helsesektor, transport, energi og industri. Alle områdene er viktige for et godt funksjonelt samfunn

Hvor kan du jobbe?

Student som jobber med elektroverktøy

Med en master i elektroteknikk vil du ha mulighet til jobbe ikke bare i hele Norge, men i hele verden!

 

Hva kan du jobbe med?

Student jobber med ekeltroverktøy

Ikke bare helsesektoren, men også transport, energi og industri er helt avhengig av elektroteknikk. Alle disse områdene er svært viktige for et godt funksjonelt samfunn.

 
 

Til dette programmet ønskes både norske- og engelskspråklige studenter

Språk: Forelesningene gis på engelsk. Til eksamen er det mulig å søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk.

Opptakskrav Elektroteknikk, sivilingeniør - master

Bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende innen fagområdene elektronikk, kraftelektronikk eller elektriske maskiner.

I tillegg må følgende krav være oppfylt:

Det kreves minimum

  • 25 studiepoeng i matematikk, tilsvarende Matematikk 1, 2 og 3
  • 5 studiepoeng i statistikk
  • 7,5 studiepoeng i fysikk på høyere nivå
    Kravet til fysikk kan dekkes av 7,5 studiepoeng i fysikk, bygningsfysikk, fluidmekanikk, termodynamikk og/eller fasthetslære.

Har du for lite matematikk og/eller fysikk for å kvalifisere til siv.ing/master i teknologi, kan du ta ett av disse emnene i første semester ved UiT i Narvik: TEK-2800 Matematikk 3 (5 stp) og/eller TEK-2801 Fysikk 2 (5 ects)

Undervisning

Studiet bruker blokkbasert undervisning. Det betyr at det undervises i ett emne pr. uke.
Hvert semester er delt inn i to terminer på 15 stp. Et typisk emne på 5 stp har to tildelte undervisningsuker.
I tillegg til seks undervisningsuker pr. termin, er det to selvstudieuker og en eksamensuke i hver termin.


Søknadsfrist: 15. april

Søknadskode 4601 - UiTs søknadsweb

Terminplan vår 2023

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Det vil fremgå av vitnemålet.

Her finner du mer informasjon om søking og opptak

Kontakt:

Bjarte Hoff
Førsteamanuensis

Institutt for elektroteknologi, UiT i Narvik
Tlf: +47 917 30 287
E-post: bjarte.hoff@uit.no
--------------------

Arild Steen
Instituttleder Elektroteknologi

Institutt for elektroteknologi, UiT i Narvik
Tlf: +47 76 96 62 01 (kontor)
E-post: arild.steen@uit.no

Brosjyre for programmet