Industriell teknologi, Sivilingeniør - Master

Har du lyst til å lære mer om automatisering, robotikk, 3D-printing, og virtuelle teknologier?

Har du lyst til å dykke dypt inn i de fascinerende områdene innen produksjonssystemer, automatisering, robotikk, 3D-utskrift og virtuell virkelighet? Vårt prestisjetunge 2-årige masterprogram i industriell teknologi er din vei til en verden av omfattende kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen utvikling, analyse og styring av avanserte industrielle systemer og organisasjoner.

Til dette programmet ønskes både norske- og engelskspråklige studenter

Språk: Forelesningene gis på engelsk. Til eksamen er det mulig å søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk.


Opptakskrav Industriell teknologi, sivilingeniør - master

Bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende innen fagområdene mekanisk, elektrisk kraft, elektronikk, mekatronikk, materialvitenskap, industriell ingeniørfag, prosessingeniør eller andre tilsvarende hovedfag.

I tillegg må følgende krav være oppfylt:

Det kreves minimum

25 studiepoeng i matematikk,tilsvarende Matematikk 1, 2 og 3 5 studiepoeng i statistikk 7,5 studiepoeng i fysikk på høyere nivå
Kravet til fysikk kan dekkes av 7,5 studiepoeng i fysikk, bygningsfysikk, fluidmekanikk, termodynamikk og/eller fasthetslære.

Har du for lite matematikk og/eller fysikk for å kvalifisere til siv.ing/master i teknologi, kan du ta ett av disse emnene i første semester ved UiT i Narvik: TEK-2800 Matematikk 3 (5 stp) og/eller TEK-2801 Fysikk 2 (5 ects)

Undervisning

Studiet bruker blokkbasert undervisning. Det betyr at det undervises i ett emne pr. uke.
Hvert semester er delt inn i to terminer på 15 stp. Et typisk emne på 5 stp har to tildelte undervisningsuker.
I tillegg til seks undervisningsuker pr. termin, er det to selvstudieuker og en eksamensuke i hver termin.


Søknadsfrist: 15. april

Søknadskode 4602 - UiTs søknadsweb

Her finner du mer informasjon om søking og opptak

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Det vil fremgå av vitnemålet.

Kontakt:

Hao Yu
Førsteamanuensis

Institutt for Industriell teknologi, UiT i Narvik
Tlf: +47 76 96 63 28 (kontor)
E-post: hao.yu@uit.no

------------------------

Jan-Arne Pettersen
Instituttleder Inustriell teknologi

Institutt for Industriell teknologi, UiT i Narvik
Tlf: +47 76 96 62 17 (kontor)
E-post: jan-arne.pettersen@uit.no

---------------------------------

Wei Deng Solvang
fung. instituttleder

Institutt for Industriell teknologi, UiT Narvik
Tlf.: +47 76 96 63 51
E-post: wei.d.solvang@uit.no

Spørsmål om opptak: admission@hjelp.uit.no