Vann- og avløpsteknologi

Som master/sivilingeniør innen vann- og avløpsteknologi vil du ta del i fremtiden ved å utvikle infrastruktur som setter rent vann, klima, miljø, og bærekraft høyt.

Studiet tar sikte på å gi deg en grundig teoretisk og praktisk utdanning som sivilingeniører med de ferdigheter og kunnskaper som behøves for å håndtere utfordringer innen vann- og avløpsteknologi. Studiet har fokus på dimensjonering, tekniske og driftsmessige løsninger, samt vannsikkerhetsrelaterte spørsmål. Studiet gir deg også innføring i vitenskapelige arbeidsmetoder gjennom analyser og presentasjoner av publiserte forskningsartikler, samt gjennom arbeid med egne artikler.

Opptakskrav Vann- og avløpsteknologi

Bachelorgrad eller tilsvarende i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk eller VVS-/energiteknikk Søkere med andre fagkombinasjoner (energi og miljø, brann, etc.) vurderes særskilt.

For studieretning Vann- og avløpsteknologi gjelder kravet om faglig fordypning innen byggfag, vann- og avløpteknikk, anleggsteknikk og VVS. Søkere med andre fordypninger kan tas opp etter særskilt vurdering. Det anbefales grunnleggende kunnskaper om vann- og avløpsteknikk.

I tillegg er det krav om grunnleggende kunnskaper på

25 studiepoeng innen matematikk (tilsv. Matematikk1, 2 og 3) 5 studiepoeng i statistikk/sannsynlighetsregning 7,5 studiepoeng fysikk i hht. rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag.
Kravet til fysikk kan dekkes av 7,5 studiepoeng i fysikk, bygningsfysikk, fluidmekanikk, termodynamikk og/eller fasthetslære.

Om du ikke har nok matematikk og/eller fysikk for å kvalifisere til siv.ing/master i teknologi, kan du ta ett av disse emnene i første semester ved UiT i Narvik: TEK-2800 Matematikk 3 (5 stp) og/eller TEK-2801 Fysikk 2 (5 ects)

Undervisning

Studiet bruker blokkbasert undervisning. Det betyr at det undervises i ett emne pr. uke.
Hvert semester er delt inn i to terminer på 15 stp. Et typisk emne på 5 stp har to tildelte undervisningsuker.
I tillegg til seks undervisningsuker pr. termin, er det to selvstudieuker og en eksamensuke i hver termin.

-----------------------

Do you want to link knowledge with action to make a real difference in delivering reliable water supplies, or to treat wastewater and enhance surface and groundwater quality?

Limited freshwater resources, increasing pollution of the natural water cycle, climate change, and increasing demand for clean water to meet the needs of the growing global population are the driving forces of the upcoming global water crisis. To counteract this development, a combination of well-educated water professionals and advanced technology and management is getting more and more important. Ensuring access to clean water and avoiding pollution of our water environment is vitally important for the society, challenging, and the central work task for an engineer within the field of water and wastewater engineering. The challenges are varied in different regions, and in the cold climate regions are relatively higher. This master's program focuses on the challenges in the cold climate region.

In this study, teaching is based on existing and future water and wastewater treatment challenges. Advanced technologies are at the core of the studies, and course contents are planned based on municipal and industrial requirements as well as the most recent scientific advancements. You will gain the knowledge and skills you need to explore, critically assess, design, and produce systematic and coherent solutions for water and wastewater treatment and transport systems. This MSc study will transform you into an engineer on water and wastewater treatment and transport systems, ready to tackle the water sector's complex challenges.


Søknadsfrist: 15. april

Søknadskode 4606 - UiTs søknadsweb

Her finner du mer informasjon om søking og opptak

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Det vil fremgå av vitnemålet.

Kontakt:

Raymond Riise
Instituttleder

Institutt for bygg, energi og materialteknologi, UiT i Narvik
Tlf.: +47 76 96 62 97 (kontor)
E-post: raymond.riise@uit.no
--------------------

Svein-Erik Sveen
Førsteamanuensis

Institutt for bygg, energi og materialteknologi, UiT i Narvik
Tlf.: +47 76 96 62 47
E-post: svein-erik.sveen@uit.no

--------------------

Spørsmål om opptak: admission@hjelp.uit.no