Valg av emnegruppe


5.semester (høst) BED-2061 Rekruttering og arbeidsrett

Valgemne 10 stp

Valgemne 10 stp

6.semester (vår) BED-2209 Bacheloroppgave 20 stp

Valgemne 10 stp

I 5. semester er BED-2061 Rekruttering og arbeidsrett obligatorisk. Utover dette vil en kunne velge emner fra Handelshøgskolens portefølje. Her er et forslag:

BED-2036 Praktisk bedriftsutvikling 10 stp

BED-2125 Innkjøp 10 stp

BED-2135 Forretningsprosesser og digitalisering 10 stp

I 6. semester er BED-2209 Bachelorgradsoppgaven obligatorisk. Utover dette vil en kunne velge emner fra Handelshøgskolens portefølje. Her er noen forslag:

BED-2145 Consumer behaviour and active retailing 10 stp

BED-2062 Sustainable business 10 stp

BED-2115 Forsyningsledelse og LEAN 10 stp

BED-2043NETT Ledelse av prosjekt 10 stp

BED-2034NETT Organisasjonspsykologi 10 stp

BED-2048NETT Kontraktsrett 10 stp

 


5.semester

 

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

6.semester

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

 

Det er tilrettelagt for utenlandsopphold ved at studentene kan velge emnegruppe utland.

 

Studenter som ønsker å reise på utveksling i kun ett semester, kan ta de resterende 30 studiepoengene av tredjeåret som valgfrie emner. For at bachelorstudenten skal få godkjent emnegruppe utland må de ha tatt minimum 20 studiepoeng i utlandet.

 

Et utenlandsopphold vil gi erfaringer som gjør kandidaten mer attraktiv i yrkessammenheng. Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE»

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.
Page administrator: Maria Johansen Zachariassen
Last updated: 04.02.2021 09:18