Samisk

I Alta kan du ta 60 studiepoeng i samisk som andrespråk som en del av grunnskolelærerutdanningen for trinn 5.-10. master. 
Dette blir ett av dine undervisningsfag (fag 2).

Du tar 15 studiepoeng første studieåret, 15 studiepoeng andre studieåret og 30 studiepoeng tredje studieår.