Samisk i GLU

Samisk i grunnskolelærerutdanning 5-10

Grunnskolelærerutdanninga rettet mot 5-10 i Alta tilbyr muligheten for å ta 60 studiepoeng i samisk. Emnene er rettet mot andrespråks- og fremmedspråksundervisning i samisk, og har et særlig fokus på dette i undervisningsmetodene du som student skal tilegne deg. 

Ved å ta 60 studiepoeng i samisk har du også muligheten for å søke om stipend til dette hos Sametinget.