Studieplan: Master i samfunnsøkonomi med datavitenskap

Programmet består av tre undervisningssemester, og et avsluttende semester hvor studenter skriver en masteroppgave på 30 stp.

Hvert undervisningssemester er delt inn i tre kurs. Fast i hvert av disse semestrene er ett metodekurs på 10 stp som omfatter empirisk analyse (økonometri og datavitenskap), og ett kurs som går i dybden på anvendelser av disse metodene. Hvert semester har et tema som øker i vanskelighetsgrad, og som krever bruk av mer avanserte metoder.

  1. semester: Bruk av statiske lineare modeller i samfunnsøkonomi
  2. semester: Tidsserier og dynamiske økonomiske modeller
  3. semester: Årsakssammenhenger knyttet til individuell og gruppevis adferd.

Studenter tilegner seg kunnskap gjennom teoretisk og empirisk analyse. Som første trinn repliserer de utvalgte resultater fra tidligere forskning på utvalgte felt, før de går videre til å høste nye data og gjennomføre egne analyser.

Studieplan: 

Semester Emne Emne Emne
Høst SOK-3020 Økonometri , 10 stp SOK-3011 Lineære modeller i samfunnsøkonomi, 15 stp SOK-3012 Forskningsseminar, 5 stp
Vår Økonometrisk analyse av tidsserier, 10 stp Dynamiske økonomiske modeller i teori og praksis, 15 stp

Maskinlæring for økonomer, 5 stp

Høst Økonometrisk Analyse: Valg, Årsakssammenheng & Paneler, 10 stp Analyse og evaluering av økonomisk adferd,  15 stp

Forskningsmetode

og – formidling, 5 stp
Vår Masteroppgave
   
 Masteroppgave  Masteroppgave